(10.00 hodin)

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte několik krátkých poznámek, a to nejenom k proběhlé atmosféře, resp. proběhlé rozpravě.

Za prvé bych se chtěl zmínit o jisté výjimečnosti, které jsme byli svědky, a to nejenom dnes, ale i při prvním a druhém projednávání zákoníku práce. Ta výjimečnost se týká atmosféry v této Poslanecké sněmovně. A nyní mluvím především k vám, paní předsedající, a k pořádkové službě, která má za úkol v jednací síni Poslanecké sněmovny, resp. tohoto sálu, zjednat takový pořádek a takové podmínky projednávání, které odpovídají nejen jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, nevím, jestli máte na mysli hluk, který zde vládne. Myslím si, že zde většinou vládne ještě daleko větší.

 

Poslanec Michal Doktor: Nemám, paní předsedající, na mysli hluk. Mám na mysli zcela něco jiného, jiný jev. Seděli zde policisté při projednávání zákona o policii, který se týkal navýsost citlivé věci - jejich platů, jejich pravomocí, povinností, které mají při výkonu svého povolání. Seděli zde kampeličkáři, členové a spolumajitelé firem, kde přišli zhruba o 11 miliard korun. Seděli zde klienti zkrachovalých bank a všichni se řídili podmínkami, které jim stanoví pro jejich účast na galerii jednací řád Poslanecké sněmovny - mlčeli, nevyrušovali, nikdo jim nedovolil tleskat, vykřikovat a porušovat jednací řád a zvyklosti, které zde platí. Jedinými, komu je dopřána tato výjimka, jsou odboráři. Myslím si, že to nesluší tomu, abychom si mysleli, že i odboráři jsou tou entitou, která je povinna ctít zákony a jistá ustanovení platná pro všechny v tomto jednacím sále.

Poznámka druhá. Napadla mě při vystoupení pana poslance Jičínského. Na chvilku jsem si myslel, že budu muset říci z tohoto místa, že jeho slova o tom, že se občané této země nalézají v postavení vykořisťované osoby, budu muset označit za ostudu této země. Poté co jsem si vybral maličkou chvilku na to, abych se uklidnil, musím říci, že to považuji pouze a jenom za ostudu tohoto sboru. Za stejnou ostudu a nedůstojný plk, jakým bylo např. vyjádření bývalého předsedy vlády Vladimíra Špidly, který konzumoval hospodářskou studii odborového svazu, která tvrdila, že úniky šedé ekonomiky v České republice činí 210 miliard, a zapomněla tehdejšímu předsedovi vlády vysvětlit, že se nejedná o absolutní únik, ale že předpokládaný daňový výnos z takto relativně velkého objemu šedé ekonomiky může být pouze 20, maximálně 30 miliard. On ovšem chodil po světě a na zahraničních fórech tvrdil, že úniky v České republice činí 210 miliard. Tvrzení, že občané této země a zaměstnanci jsou v pozici vykořisťovaných osob je stejný nesmysl a projev stejné hlouposti.

Vážení členové sociální demokracie, vládnete osm let. Za osm let se zvýšila nezaměstnanost v této zemi o dvojnásobek. (Potlesk z řad poslanců ODS.) Takový je výsledek vašeho konání. Věřte, že nemá Občanská demokratická strana žádný důvod věřit tomu, že jste spolu s komunisty našli recept na to, jak tuto bolest vyléčit.

Na závěr bych chtěl říci, že považuji za naprosto zavádějící dělit ekonomickou sféru, oblast zaměstnanosti, na zaměstnance a zaměstnavatele. Jediné, co je legitimní a co nás musí zajímat, je pokus o to, odhadnout a reálně zvážit důsledky nově přijímaného zákoníku práce. Jde jen o to, kolik dalších zaměstnanců vytlačí tento zákoník práce z trhu práce, kolik dalších lidí přijde o práci a kolik zaměstnavatelů díky tomu, že náklady na zaměstnance, náklady na jednotku výkonu se zvýší, přijdou o byznys, stanou se nekonkurenceschopnými a bude se znovu propouštět.

Děkuji za čas a prostor, který jste mi dali. Myslím, že je pochopitelné, že jsou to naprosto legitimní důvody i obavy, proč nemůže poslanecký klub ODS hlasovat pro přijetí zákoníku práce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Michal Doktor byl posledním přihlášeným do rozpravy. Paní senátorka Alena Palečková chce ještě vystoupit v rozpravě.

 

Senátorka Alena Palečková: Vážená paní předsedající, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, chvílemi jsem měla pocit, že jsme projednávali něco jiného, než o čem se tady v tuto chvíli mluví. Jsem ráda, že v Senátu nezněla slova o kapitálu, o vykořisťování, že tam spíše zněly úvahy o tom, jak za tohoto zákoníku práce bude fungovat zdravotnictví, jak budou lékaři sloužit noční služby, kolik lékařů navíc bude potřeba přijmout, aby toto bylo možné. Zněly tam úvahy o tom, jak zejména malým a středním podnikům tento zákoník práce zkomplikuje život, jak je snadné, aby jeden špatný zaměstnanec takový malý podnik, živnost zlikvidoval, jak mu to tento zákoník práce umožní.

Musím setrvat na stanovisku, které jsem zde za Senát přednesla. Doporučuji vám, abyste tento zákoník práce zamítli.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Nyní je mojí povinností zeptat se, zda pan ministr chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pozorně jsem poslouchal celou diskusi a dovolím si tvrdit, že pouze deset procent vystoupení bylo k zákoníku práce.

Rozumím tomu, že obzvláště poslanci ODS, kteří zde vystupovali, zřejmě pozorně a dobře prospívali v oboru na vysokých školách marxismus-leninismus, protože jim utkvěla v hlavě představa dělby světa podle těchto pouček, které do nich školy v minulém režimu vtlačily. Bohužel ten svět vnímají stále tímto způsobem.

Nerozumím trochu přístupu křesťanských demokratů, protože pokud se dobře pamatuji, jednou z největší devizy Evropské unie a vůbec světa, ve kterém dnes žijeme, je sociální smír, sociální dialog. Pokud vím, právě křesťanské strany v Evropské unii sehrály významnou roli při zavedení právě sociálního státu na principu sociálního dialogu.

Myslím, že zde není dostatečně doceněna i další věc, která umožňuje právě vysoký hospodářský růst a rozvoj, který nastal poté, co nastoupila k zodpovědnosti právě sociální demokracie a dokázala konsolidovat hospodářství, které bylo rozloženo naprosto experimenty, které zde zavedla předchozí vláda ODS.

Nechtěl jsem hovořit o nezaměstnanosti, ale bylo to v několika vystoupeních, která se zde ozvala. Neustále se hovoří o tom, že za vlády sociální demokracie došlo k nárůstu nezaměstnanosti. Nechci být hrubý a používat silná slova, ale stačí si vzít jenom statistiky, grafy, a věc je jasná. Největší a nejprudší nárůst nezaměstnanosti nastal v letech 1996 až 2000 v době hospodářské krize, která nastala v závěru vlády Václava Klause a ODS v této zemi, kdy zde byl hrubý domácí produkt v propadu, v hrubém a těžkém propadu. Teprve nástup vlády sociální demokracie v polovině roku 1998 a opatření, která provedla v hospodářské oblasti a v oblasti zaměstnanosti, vedl ke stabilizaci zaměstnanosti. Přiznejte, že tato oblast má velkou dynamiku a setrvačnost a neděje se ze dne na den. Vláda Miloše Zemana v roce 1998 musela přijmout opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, podpory investic a dalších. A tyto výsledky se projevují v této době. Nezaměstnanost v České republice na rozdíl od zemí, jako je Polsko a Slovensko, které je vaším vzorem, vážení kolegové z ODS, kde je nezaměstnanost dvakrát vyšší než v České republice, to je váš vzor.

Druhá věc. Je třeba také říci, že nestačí nabídnout lidem jenom práci. Je potřeba jim ji nabídnout také za slušnou mzdu. O tom už se nehovoří.

Nechci zde vést nějaký volební dialog nebo volební řeči, které zde vedli někteří kolegové přede mnou. Chci jen zdůraznit, že zákoník práce zajišťuje v České republice - a za posledních osm let je to významným příspěvkem právě pro otázku hospodářského rozvoje - sociální smír.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP