(10.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Tak nějak v pozadí zaostávalo a útoky, které vedli představitelé poslaneckého klubu ODS vůči odborům ve snaze oddělit odborové funkcionáře od členů odborů, považuji za naprosto neférové. Všude ve všech civilizovaných zemích, obzvláště v rámci EU, jsou zástupci zaměstnanců chráněni, mají zvýšenou ochranu, a to z jednoduchého důvodu: protože se dostávají do konfliktu, do konfliktu zájmů zaměstnanců se zaměstnavateli. Zkrátka a dobře, jsou tady dvě strany, které spolu svádějí boj. A o co víc bude volný zákoník, o co víc budou tyto věci uzavírány v rámci kolektivních smluv a jiných smluv tak, jak je to obvyklé v zemích EU, které dneska mají daleko vyšší hospodářskou úroveň, tak samozřejmě ty věci pak nemusí být v zákoně. Ale my procházíme určitým obdobím změny a ta změna je v tom, že tento zákoník práce umožní výrazně vyšší smluvní volnost. To je, o čem tady mnozí hovořili, aby se zaměstnavatelé a zástupci zaměstnanců dohodli. A tento prostor jim dává nový zákoník práce. Stávající legislativní úprava to příliš neumožňuje.

Myslím si, že i vláda, a znovu opakuji, protože to bylo zpochybňováno, na tom hodně odpracovala. Hledal se co možná největší konsensus a musím zdůraznit, a nakonec to tady zaznělo i od kritiků zákoníku práce, že není úplné nadšení ani ze strany odborů, ani zástupců, a chci zdůraznit, zaměstnavatelských svazů, což jsou odbory zaměstnavatelských svazů. Pokud to někdo neví, měl by se seznámit se systémem sociálního státu a sociálního dialogu, který funguje, a to i v ČR i v rámci Rady hospodářské a sociální dohody.

Tady je potřeba říct, že sociální smír zajišťuje právě dobré podmínky pro podnikatelské prostředí, protože v období demonstrací, stávek apod. taková situace naopak poškozuje hospodářské zájmy zaměstnavatelů. A mám takový pocit z vystoupení některých kolegů z ODS, že právě jejich návrhy, které by byly, by k tomu vedly.

A chtěl bych možná tady připomenout ještě jednu věc. Asi před třičtvrtě rokem na podzim v Brně proběhla valná hromada Svazu průmyslu a dopravy. A zajímavé je, že pan předseda Topolánek tenkrát uvedl, že už mají připraven nový zákoník práce ve spolupráci se zástupci podnikatelských svazů. Bylo by asi férové takový zákoník ukázat a představit veřejnosti, co bude znamenat v pojetí a představách ODS. Ovšem ODS tento návrh dlouhodobě tají, stejně jako ukrývá i jiné věci.

A tady si myslím, že je potřeba říct, že stačí vyjít z návrhů, které tady zazněly při projednávání zákoníku práce. Ty návrhy jednoznačně směřovaly k tomu, že výrazným způsobem omezovaly práva zaměstnanců, a zdůrazňuji zaměstnanců, a výrazným způsobem omezovaly i práva jejich zástupců. A to, co je podstatné, tady byla vzpomenuta Francie a demonstrace, které tam proběhly. To byly milionové demonstrace, milionů lidí. A demonstrovali za jednu věc - proti opatření, které se tam vláda snažila zavést, to znamená, že absolventi škol mohou být po dva roky po ukončení školy v podstatě propouštěni ze zaměstnání bez uvedení důvodu. Tady naprosto vážně v této Poslanecké sněmovně někteří poslanci ODS navrhovali naprosto s vážnou tváří, aby mohli být propouštěni bez uvedení důvodu všichni zaměstnanci. Já myslím, že je potřeba, aby si těch 4,5 milionu zaměstnanců uvědomilo, kdo hájí jejich zájmy a kdo stojí proti jejich zájmům.

Strašení nezaměstnaností je nesmysl, protože nový zákoník práce naopak uvolňuje podmínky pro přijímání a propouštění zaměstnanců, umožňuje lepší rozložení pracovní doby a další. Proto mně vadí, když tady někdo argumentuje argumenty, které není schopen doložit konkrétními fakty, včetně toho, že dochází k navýšení pravomocí zástupců zaměstnanců, a zdůrazňuji, zástupců zaměstnanců, protože u zaměstnavatelů mohou působit jak odbory, tak mohou působit i zaměstnanecké rady, které jsou naprosto obvyklé ve všech evropských zemích, a já myslím, že nechceme někam na východ, někam do zemí, kde civilizace ještě nestačila dorazit.

Vážené dámy, vážení pánové, já myslím, že je ta věc celkem jasná. Tady přece nejde o to, jestli zákoník práce bude takový nebo onaký. Jde o to, že každá strana, a je to jednoznačné, má svoji představu o tom, čí práva a čí zájmy hájí. V této situaci je to jednoznačné: Sociální demokracie má ve svém programu zákoník práce, má ho v té podobě, ve které nakonec byl schválen i v rámci vládního programu našimi koaličními partnery, a v té podobě, že nedojde ke snížení práv zaměstnanců ani postavení zástupců zaměstnanců a odborů. V této pozici je zákoník práce připraven a je připraven k odsouhlasení.

Možná ještě poznámka. Samozřejmě, že i mezi odborovými organizacemi, ale to není otázka velkých a malých svazů, ale je to otázka vztahu odborových organizací uvnitř, u jednotlivých zaměstnavatelů. A samozřejmě za situace, kdy zákoník práce umožňuje daleko širší okruh sjednávání pracovních podmínek pro zaměstnance, je důležité vyřešit otázku, za jakých podmínek bude sjednána kolektivní smlouva, pokud nedojde k dohodě mezi více odborovými organizacemi. Těch možností je několik. Myslím si, že tady ještě bude prostor do konce roku k provedení diskuse, a věřím tomu, že i ve spolupráci se zástupci odborových centrál se řešení v této věci najde, ale samozřejmě i ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy, protože sociální dialog je základem celého tohoto systému.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, nestrašme se tady tím, že zákoník práce něco zablokuje! Naopak, zákoník práce umožňuje další rozvoj kolektivního vyjednávání, smluvní volnosti, větší možnosti jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. A já věřím, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že tento významný krok, tj. nový zákoník práce, po mnoha desítkách let schválíte a že bude ku prospěchu jak zaměstnanců, tak zaměstnavatelů. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní, kolegyně a kolegové, vystoupí místopředseda poslaneckého klubu pan poslanec Michal Doktor, který bude zastupovat nepřítomného předsedu poslaneckého klubu. Má tedy právo přednostního vystoupení.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové, vystupuji jen proto, protože jsem byl vyzván panem ministrem práce a sociálních věcí k tomu, aby kritika zaznívala pouze na základě číselných nezpochybnitelných argumentů, a přicházím mu vyhovět. Bude-li to cítit a vnímat tak, že přicházím někoho strašit, pak bych chtěl jak pana ministra práce a sociálních věcí, tak zástupce vlády i vás ujistit, že jsou to čísla, která odpovídají číslům a hodnotám uvedeným na oficiálním serveru Ministerstva financí, jež zastupuje ve vládě pan ministr Bohuslav Sobotka, a má tedy vzácnou příležitost přichytit mě, zda budu používat čísla oficiální, pravdivá, případně vycucaná z prstu. Troufnu si už na úvod svého vystoupení vás ujistit, že se nemusím obávat toho, že bych se musel omlouvat za nepravost argumentů, které uvedu.

Pan ministr práce a sociálních věcí řekl, že období vlády sociální demokracie lze hodnotit nesrovnatelně lépe z pohledu vývoje hrubého domácího produktu, vývoje nezaměstnanosti, ale i jiných parametrů, než období vládnutí Václava Klause. Dovolte, abych z oficiálních statistik, které jsou uvedeny na zdroji, který jsem citoval, uvedl malá srovnání. Pro korektnost a vyjasnění metodického postupu bych vás rád ujistil, že jsem k hospodářským makročíslům vlád sociální demokracie přičetl i parametry a skutečnosti roku 2005 a srovnání tzv. Klausových vlád se týká roku 1997.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP