(10.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

Průměrný růst HDP, vážený pane ministře práce a sociálních věcí, za dobu vládnutí sociální demokracie - 3,1 %. Průměrný růst HDP za doby takzvaných Klausových vlád - 3,1 %. Nejvyšší růst HDP v jediném roce - sociální demokracie 6 % v roce 2005, v období takzvaných Klausových vlád 5,9 % v roce 1995.

Rád bych vám, kolegové ze sociální demokracie, připomněl, že zatímco vy jste v roce 2005, kdy jste dosáhli šestiprocentního růstu HDP, zadlužili tuto zem o dalších 100 miliard, Václav Klaus a jeho vlády v roce 1995 snížili státní dluh o 13 miliard. Vývoj státního dluhu za období vlády sociální demokracie - plus 570 miliard. Vývoj státního dluhu za dobu vládnutí Václava Klause - plus 12,7 miliardy. Průměrný údaj nezaměstnanosti v období vlády sociální demokracie - 9 %, průměrná nezaměstnanost v období vlády Václava Klause - 3,8 procenta.

Bez komentáře. (Poslanci ODS tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já nechci přispívat k agitce, kterou tady otevírá zástupce poslaneckého klubu ODS, ale myslím si, že je potřeba mluvit pravdu, a tohle pravda není. Zkrátka a dobře, argumentovat tím, že za vlády Václava Klause byla určitá čísla, je podvod. Protože samozřejmě opatření, která tato vláda učinila, zadlužené postátnělé banky, které dlužily stovky miliard, o tom bude možná hovořit pan ministr financí. Nezaměstnanost, která reagovala na naprosto zprzněnou kuponovou privatizaci nárůstem nezaměstnanosti, která byla největší na konci a po ukončení vaší vlády, kterou ODS končila - největší nárůst byl v letech 1996 až 2000, teprve tehdy mohla vláda sociální demokracie udělat první kroky. Mohla realizovat programy, zákony. A vy to velmi dobře víte. Takže neargumentujte čísly, jaká byla nezaměstnanost a jaké byly hospodářské výsledky v době vaší vlády, ale argumentujte čísly, co jste způsobili do období následujícího, které musela sociální demokracie řešit, a vyřešila to. Zastavila prudký nárůst nezaměstnanosti způsobený vašimi Koženými a podobnými privatizátory, kteří tady působili. My jsme zastavili nezaměstnanost a v posledních dvou třech letech klesá. A příští vláda bude profitovat z našich opatření, která jsme během naší vlády udělali.

Řekněte na rovinu občanům, že chcete zrušit minimální mzdu, že jim nechcete garantovat jejich příjmy. Řekněte na rovinu, že chcete zrušit programy, včetně úřadů práce, na podporu zaměstnanosti, že chcete zrušit programy na podporu investic. Řekněte to na rovinu! Programy, které napravily zvěrstva, která zůstala po vaší vládě, a víte velmi dobře, že tyto věci se projevují setrvačností až v dalších obdobích. Nesvádějte na sociální demokracii, co jste zavinili vlastním přístupem! (Poslanci ČSSD tleskají.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní místopředsedkyně, já jsem skutečně nechtěl vystupovat a nechtěl jsem rozhojňovat tu diskusi, která zde byla vyvolána. Mám koneckonců obavu, že pan poslanec Doktor tu debatu svým posledním vystoupením posunul úplně někam jinam, než je bod, který projednáváme.

V tuto chvíli se jedná o novelu zákoníku práce. Myslím, že je tady legitimní, že ODS má takovéto postoje k zákoníku práce. Já jsem si se zájmem přečetl v dnešních Hospodářských novinách názory stínové ministryně této politické strany, možná už bývalé stínové ministryně, protože mezitím tuším byla stínová vláda ODS rozpuštěna, ale byly tam velmi zajímavé názory na to, jak by mělo vypadat v budoucnu naše pracovní zákonodárství. Já bych velmi přál České republice, aby se nic z těch plánů, které odhalila dnes paní poslankyně Páralová, v České republice v příštích dvaceti, možná i padesáti letech nerealizovala. Protože by to byla sociální katastrofa a byl by to konec toho sociálního smíru, který dnes v České republice panuje a který je významnou hodnotou.

Pan místopředseda Škromach tady zřetelně hovořil o tom, jaký je rozdíl mezi stávající hospodářskou situací a tím, co jsme zdědili v roce 1998, kdy sociální demokracie vyhrála poprvé volby.

Stejnou hodnotou jako hospodářský růst, který dnes zažíváme - a který je rekordní, a ta čísla jsou vynikající a je to skutečně skvělý hospodářský výsledek, který Česká republika zažívá, a není to jenom zásluha vlády, je to zásluha všech občanů České republiky, jsme zkrátka země, která konečně začala být úspěšná a všichni naši lidé se na tomto úspěchu podílejí. Naším cílem není si to přisvojit, že to je snad věcí jenom členů vlády, šestnácti nebo osmnácti ministrů. Je to prostě úspěch celé naší země. Ale stejně důležitý je i fakt, že jsme země, kde se nejméně stávkuje. Jsme země, kde jsou nejméně příkré sociální rozdíly. Jsme země, kde funguje sociální dialog. To je stejně důležitá hodnota pro kvalitu života v této zemi, jako jsou vynikající tempa hospodářského růstu, která zažíváme.

A pro to, aby v této zemi nadále existoval sociální dialog, aby zde existoval sociální smír, aby zde bylo příznivé prostředí pro zahraniční investory, neboť oni daleko více než daňové sazby zvažují také to, jaké je zde sociální prostředí a sociální klima, tak pro to je zkrátka důležité, abychom zde měli kvalitní zákoník práce, a pro to je důležité, aby byla schválena tato novela zákoníku práce. Prostě sociální smír a sociální soudržnost je minimálně stejně důležitá hodnota jako ta vynikající čísla hospodářského růstu.

A to, co je důležité, nejsou průměry. Žonglovat zde s průměry nedává valný smysl. My jsme prostě někde jinde, než jsme byli v první polovině 90. let. A nejsou důležité průměry, ale rozhoduje výsledek. Kde se nacházela Česká republika v roce 1997, kdy skončila velmi neslavně vláda Občanské demokratické strany! Kde se nachází Česká republika v roce 2006, dnes, v dubnu 2006! Jaký je charakter našeho hospodářského růstu! Čím byl tažen hospodářský růst tehdy! Čím je tažen hospodářský růst dnes! Jaká je nálada obyvatelstva! Dnes se 60 až 70 % občanů České republiky domnívá, že se tato země hospodářsky pohybuje správným směrem. Ty názory, které zde prezentoval pan poslanec Doktor jsou minoritní v české společnosti. Velmi minoritní v české společnosti! Protože většina obyvatel České republiky se kontinuálně domnívá, že tato země jde správným směrem v oblasti svého hospodářského vývoje.

Já nechci upírat panu poslanci Doktorovi, aby zde prezentoval i tato minoritní stanoviska, která dnes zastává Občanská demokratická strana, která se dostala mimo hlavní proud a zastává takovéto postoje. Menšiny na to mají právo. Ale myslím si, že i většiny mají právo na to, aby jejich názory, stanoviska a mínění v této Poslanecké sněmovně byly reprezentovány, že i většiny mají právo na to, aby i jejich názory tady v Poslanecké sněmovně zazněly.

Já se chci velmi stručně zastavit u jedné důležité věci a tou je charakter hospodářského růstu, který zde zmiňoval pan poslanec Doktor. Dnešní hospodářský růst je na rozdíl od růstu, který jsme zažívali v 90. letech, za prvé zdravý, za druhé udržitelný. Proč je ten hospodářský růst zdravý? Tento hospodářský růst není tažen úvěry, které jsou poskytovány z polostátních bank bez jakýchkoli záruk. Náš hospodářský růst je tažen exportem, je tažen rostoucí produktivitou práce, je tažen investicemi, je tažen spotřebou domácností. Náš hospodářský růst je takto vysoký v situaci, kdy vývoz české ekonomiky vysoce převyšuje dovozy do české ekonomiky. Hospodářský růst je doprovázen nízkou inflací. Je doprovázen klesající nezaměstnaností. Hospodářský růst je doprovázen postupně klesající daňovou zátěží.

Hospodářský růst v polovině 90. let byl nezdravý. V té době Česká republika zaostávala v přílivu zahraničních investic na hlavu. V té době české importy převažovaly nad českými exporty. Průměrná inflace v té době byla kolem 10 %.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP