(10.50 hodin)
(pokračuje Julínek)

Za páté. Ovládnutí cizího majetku státem bez jakékoli odpovědnosti a zvýhodnění jedněch poskytovatelů oproti druhým bylo zde ve Sněmovně opakovaně kritizováno a Senát se k této kritice připojil.

Za šesté. Největší pochybnosti vyvolává příloha zákona se seznamem nemocnic. Je přímým důkazem nekvality a zneužití zákona k politickým účelům. Devět zdravotnických zařízení v seznamu uvedených právně neexistuje. Nemocnice v Litomyšli je tam dvakrát. Je tam nemocnice v konkursu, která již neposkytuje ústavní péči. Jsou tam jen dvě plicní léčebny, a to v Čechách, žádná na Moravě. Je tam několik LDN bez jakéhokoli územního principu. Je tam neznámá pražská s.r.o. Je to seznam zvýhodněných nemocnic, které mají jistou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nikde nebylo zdůvodněno, proč zrovna tyto, nelze najít žádný princip, nikde nebyl prezentován, natož zdůvodněn. Je evidentní, že téměř 80 nemocnic je ohroženo likvidací a nejistotou. Předkladatel v Senátu nevysvětlil, proč vypadly stěžejní nemocnice například v Olomouckém kraji - Šumperk a Jeseník.

Jediné, co zakládá princip neziskovosti, je věta o povinnosti reinvestovat do zdravotnického zařízení zisk. Neziskový princip však bylo možné zapracovat relativně jednoduchými pozměňovacími návrhy do návrhu zákona o zdravotnickém zařízení.

Dámy a pánové, dovolím si z toho udělat logický závěr, nicméně na půdě Sněmovny drzý závěr senátora: O neziskový režim našich nemocnic v tomto návrhu nejde.

V Senátu ze 67 přítomných hlasovalo pro 57, nikdo nebyl proti, 10 se zdrželo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip a připraví se pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážená paní předsedající. Členové vlády, paní a pánové, já bych samozřejmě reagoval věcným způsobem, kdyby současný projev nebyl ryzí politickou propagandou, která je bezobsažná. Z jednoho prostého důvodu: Opět jsme slyšeli, že se něco zestátňuje. Zákon o neziskových zdravotnických zařízeních nic nezestátňuje. A jestli to páni senátoři ještě nepochopili, tak bych je poprosil, aby ty texty četli alespoň tak poctivě, jako že zjistí, že některá z nemocnic, která je v připojeném seznamu, je v likvidaci nebo v konkursu.

Podle mého soudu buď budeme argumentovat tím, že zákon nechceme, což je politicky samozřejmě možné, legitimní, a budeme argumentovat jedním směrem. Ale nelze argumentovat, že všechno je špatné, a argumentovat, že všechno je špatné všemi směry. Řekněte reálně, že chcete udělat ze zdravotnictví kšeft, že to chcete jenom na kšeft, že chcete obchodovat nejen se zdravím lidí, ale i s těmi nemovitostmi, a je to legitimní. Říkejte lidem pravdu, vážení páni senátoři! Anebo řekněte, že tady existuje pokus o to, že se tady zajistí síť zdravotnických zařízení, která budou na neziskovém charakteru, a jestli se pánům senátorům nezdá, že je dostatečně zajištěna, tak je odkazuji na normu, která byla příkladem tohoto zákona. A znovu opakuji, že jsem si normu ze Švýcarska a konkrétní kantonální neziskové organizace vzal jako vzor a podle tohoto jsme to začali předělávat.

Takže jestli vám vadí, jak se v jednotlivých krajích, v kantonech ve Švýcarsku zastupitelstvo konkrétního kantonu stará o svá zdravotnická zařízení, tak to řekněte, že to tak nechcete, a nepřikrývejte to slovy o zestátnění! Nic se nezestátňuje, naopak se zajišťuje, aby forma, kterou jste převedli zařízení do akciových společností, dále nepokračovala, leda by se pro toto zastupitelstvo vážně rozhodlo a tak riskovalo, že místo nemovitostí, místo zařízení té nemocnice kraj jako vlastník bude držet ony papíry, které časem prodá nebo neprodá. To je samozřejmě legitimní pro ten kraj. Ale my říkáme, že jestliže má stát odpovědnost za zdravotní péči, která je zajišťována na základě veřejného zdravotního pojištění zdarma, tak nemá na to žádný nástroj, protože v roce 2000 krajům převedl všechny nemocnice, všechna zařízení a všechen personál. A to je realita. Zůstala odpovědnost státu za zajištění této ústavní věty a žádná ze zde sedících politických stran nemá ve svém politickém programu, že změní ústavu konkrétně v tom, že zruší princip veřejného zdravotního pojištění. A to jsem studoval jednotlivé politické programy docela poctivě. Zakrývání, těch je v programech dost. Ale reálného řešení, jak to udělat, jestli chceme nebo nechceme změnit ústavu, to nikdo nepíše.

Jestli je někdo přesvědčen o tom, že získá ve volbách 120 hlasů, bude mít ústavní většinu, bude ji mít i v Senátu a zruší tuto ústavní větu a bude se poskytovat například zdravotní péče za peníze, tak to řekněte nahlas! A nelžete lidem z této tribuny o tom, že se něco zestátňuje! Nic se nezestátňuje, vytváří se z příspěvkové organizace organizace neziskového charakteru, zcela jasná, průhledná a průhlednější, než byly příspěvkové organizace, a ještě mnohem průhlednější, než jsou vaše akciové společnosti.

Nebudu dále zdržovat toto plénum. Jsem přesvědčen, že tím, že jsme se vypořádali s tou zásadní námitkou, že nelze z toho systému vystoupit, a do zákona to přišlo jako pozměňovací návrh, a je možné z toho systému vystoupit právě na základě žádosti toho zřizovatele a té nemocnice, tak jsme učinili vše pro to, aby to byla nabídka - ano, ze začátku velmi závazná, daná seznamem. Ale seznam se může doplňovat v tom časovém období, může se z něj vystupovat v určitém časovém období a samozřejmě bude z toho seznamu vyškrtnut ten, kdo nebude plnit jasné personální a věcné podmínky k tomu, aby vůbec zdravotní péči poskytoval.

Prosím vás, nelžeme si tady, řekněme, jestli o to stojíme nebo nestojíme, a řekněme si, jestli máme zájem nebo nemáme zájem o pacienta, nebo o kšeft. Já mám zájem o pacienta, já budu hlasovat pro vámi zamítnutý zákon. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní dostane slovo pan poslanec Janeček, který jako zpravodaj má přednost, a poté pan poslanec Petr Tluchoř.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené dámy, vážení pánové, navážu možná na slova předřečníka, protože se domnívám, že asi v té poslední větě vystihl meritum věci - totiž že jde o kšeft. Možná že jde o kšeft na jedné straně ekonomický, na druhé straně jde o kšeft politický. V žádném případě to ale není o pacientovi. V žádném případě! A to bych vás chtěl ujistit a zdůrazňuji, že jsem stoupencem zákona o neziskových právnických osobách, ale stoupencem takového zákona, který nebude politickým kšeftem, a stoupencem takového zákona, kde ve středu toho zákona bude pacient.

Kdyby totiž kolegové měli tu péči o pacienta, kdyby ji mysleli skutečně, tak by si alespoň vzali existující seznam zdravotnických zařízení, je na informačních stránkách třeba ÚZIS, není problém si říci, která zdravotnická zařízení asi ano, asi ne. Kdyby to mysleli s pacientem vážně, tak by hledali mezi těmito zdravotnickými zařízeními ta nejlepší a nezařazovali by, jak zde bylo řečeno, zdravotnická zařízení neexistující či v konkursu či některá dvakrát. To, že jde pouze o předvolební politický kšeft, je prostě fakt. A všichni víme, že pokud tento zákon bude prohlasován, a on samozřejmě prohlasován bude, tak poté, co bude velká předvolební mela, jak jsme zabránili tomu, aby někdo rozkrádal nemocnice v akciových společnostech a jak všechno děláme pro pacienta, tak se samozřejmě po volbách tento zákon velmi urychleně a v tichu prostě předělá, protože takto je v rozporu s tím, co by občan tohoto státu potřeboval, a možná, že to může některé občany ohrozit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP