(11.30 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Vnímání korupce. Korupci považuje za větší problém ve státních nemocnicích než v soukromých o něco více než polovina dotázaných - 57 % souhlasných odpovědí.

Co tedy říci závěrem? Oficiální závěr tohoto průzkumu ukazuje, že názory obyvatel na postavení soukromých nemocnic jsou vcelku pozitivní. Soukromé nemocnice jsou v porovnání se státem řízenými nemocnicemi vnímány jako zařízení, která mohou poskytovat kvalitnější péči, efektivněji hospodařit a poskytovat méně prostoru pro korupční jednání.

Co se nám podařilo v průběhu rozpravy nad sněmovním tiskem 810? Jedno jediné: zpolitizovat téma, ignorovat zájem pacienta, zcela potlačit kritérium kvality jako jediné rozhodující a i z tohoto průzkumu vyznívající kritérium, podle kterého se pacient a občan rozhoduje, jaký typ zdravotní péče, resp. zdravotnického zařízení chce zvolit.

Závěrem tohoto mého exkurzu o tom, co si o této problematice myslí občané, může být jedno jediné: Dámy a pánové, prosím zachovejme zdravý rozum a 40 dní před parlamentními volbami nepodpořme tento zákon. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Talmanové. Nyní pan kolega Janeček, poté paní kolegyně Dundáčková.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, tady se stále hovoří o tom, že forma vlastnictví zaručí to, že se bude či nebude krást. Garantuji vám, že tomu tak není, že ty vedlejší finanční toky, pokud to mohu takto nazvat, jdou často úplně někudy jinudy.

Řeknu například o tom, kudy tečou jedny z velkých toků, to je léková politika.

Jak jistě pan ministr ví, neboť on se účastní dohadování o úhradové vyhlášce o lécích, v tzv. kategorizační komisi se probere, které léky mají či nemají být zařazeny, případně s jakou úhradou, a hle!, poté se objeví ve vyhlášce léky jiné, s tím, že dopad na veřejné rozpočty je v řádu desítek či stovek milionů korun bez toho, že by bylo potřeba zdůvodnit proč a za jakých důvodů. Odborníci, kteří se v té věci vyznají, nad tím jenom kroutí hlavou. Já vím, že to není věc, která by nějakým způsobem asi byla trestná, neboť je to právo ministra a ministr také rozhodne.

Velmi zajímavou oblastí jsou zdravotnické prostředky. To jsou věci, které pojišťovny proplácejí podle toho, jak jim přicházejí faktury, a kupodivu na naší politické scéně není vůle k tomu, aby se provedla kategorizace zdravotnických prostředků. Možná proto, jako se nedaří přijmout nějaké jiné zákony na zlepšení zdravotního stavu obyvatel.

Čili pokud chceme hledat nějaké úspory a chceme je hledat poctivě, tj. aby se zlepšilo hospodaření uvnitř tohoto systému, tak to jsou například tyto oblasti: úhrada léků, zdravotnické prostředky, přístrojová technika, laboratorní vybavení. To jsou, vážení přátelé, ty věci, díky kterým potom ty nemocnice ani žádný zisk nemají. Takže jejich problém není o tom, co se ziskem, ale jejich problém je to, abych tak řekl, jak se udržeti nad vodou.

Já vím, že samozřejmě politicky je daleko výhodnější před volbami si rozdělit spektrum na to - toto jsou ti, kteří chtějí krást v těch akciovkách atd., my to budeme zachraňovat v těch ostatních, a všichni se tiše dohodnou na tom, že kanály v oblastech, o kterých jsem hovořil, tj. léků, zdravotnické technicky, přístrojové techniky, se tak nějak v tichu nechají, protože to vyhovuje všem.

Jako dokument toho, co se děje v našem zdravotnictví, a já už sám jsem sobě tím protivný, jest otázka, že nejsme schopni snížit spotřebu tabáku, a nelze to vysvětlit jinak než prostě tím, jak zkorumpované je prostředí, ve kterém se pohybujeme, a přitom by to nestálo nic, pouze zmáčknutí správného tlačítka.

Čili nehrajme si na ty, kteří chtějí nějakým administrativním zákrokem ušetřit a říct, že ti jiní jsou zloději, protože ty hlavní díry, které zůstávají pod povrchem, jsou pečlivě hlídány, aby zůstaly. Kdo tomu nevěří, může se zajet podívat například do spalovny do Benešova, kde se spalují tuny léků, které byly předtím řádně proplaceny z fondu zdravotního pojištění, a nikomu to nevadí. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Janečkovi. Nyní paní poslankyně Eva Dundáčková, připraví se pan senátor Julínek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Pane předsedající, pane senátore, páni ministři, dámy a pánové, moje kolegyně Lucie Talmanová tady četla z reprezentativního výzkumu nezávislé agentury. Předpokládám, že STEM, Středisko empirických výzkumů, nikdo nebude považovat za jakkoliv závislou organizaci. Četla názory lidí na to, v jakých zařízeních by chtěli být ošetřováni a jaké je jejich přesvědčení o tom, který model je správnější a poskytuje jim jako pacientům lepší služby.

Pan ministr Škromach tady při projednávání předchozího bodu nás nabádal, abychom mysleli právě na ty, pro něž zákony schvalujeme, tedy pro občany. Názor z reprezentativního výzkumu zde zazněl. Já, když dovolíte, připojím ještě další názor. Názor, který sice řada z vás, a možná že všichni, dostala do své pošty, přesto jsem přesvědčena, že právě v tuto chvíli a právě sem tento názor patří.

Říká se v něm: "Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracím se na vás jménem krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic s naléhavou žádostí, abyste věnovali pozornost návrhům nových zákonů a novelizacím, které se týkají zdravotnictví. Krizový štáb důrazně varuje zejména před dopady návrhu zákona o neziskových organizacích, který bez jakékoliv odborné i veřejné diskuse zásadně mění charakter českého zdravotnictví, a to směrem před rok 1989. Další zákony a také vyhlášky, které připravuje Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Davida Ratha, obsahují množství chyb, jsou v rozporu s mnoha jinými právními předpisy včetně ústavy, působí v českém zdravotnictví chaos a poškozují pacienty. Dovolujeme si vás tedy požádat, abyste jako zástupci nás občanů učinili přítrž tomuto řádění, které se vymklo veřejné a demokratické kontrole."

Teď na chvilku přeruším citaci, dovolíte-li, a vrátím se ke včerejšímu velmi tristnímu průběhu interpelací. Jedna z interpelací byla mj. písemná odpověď na písemnou interpelaci pana ministra Ratha. Pan ministr Rath se vůbec neráčil dostavit do Poslanecké sněmovny, opovrhuje tak zcela nejen zástupci lidu, ale i občany České republiky. Jeho názor na odpověď jsme se tedy nedozvěděli - ani včera, ani dnes.

Pokračuji v citaci dopisu, kterým jsem začala: "Jsme přesvědčeni, že by zásadní změny systému poskytování zdravotní péče neměly být činěny nekompetentně a ve spěchu pár dní před volbami. Ujišťujeme vás, že krizový štáb vynaloží veškeré úsilí, aby před nebezpečím destrukce zdravotní péče varoval občany. Jsme připraveni naše výhrady tlumočit premiérovi vlády, který nám nabídl jednání. Současně se ale cítíme vázáni podpisy 200 tis. občanů této země, kteří nás podpořili v našich základních požadavcích, k petici za obranu dostupnosti zdravotní péče. Věříme, že pečlivě zvážíte svůj postoj k navrhované zdravotní legislativě. Budeme občany o vašem hlasování informovat. S pozdravem doktor Pekárek, mluvčí krizového štábu lékařů, lékárníků a nemocnic." A pod tím podepsáni členové krizového štábu, představitelé zdravotnických organizací, kteří zastupují více než 20 tis. lékařů, 7 tis. lékárníků, 180 nemocnic a tisíce dalších pracovníků ve zdravotnictví. Kromě doktora Pekárka jsou podepsáni doktor Šmatlák, doktor Neugebauer, doktor Tautermann, doktor Dvořák, doktor Chudoba, doktor Sohlich a paní bakalářka Misconiová. Doufám, že ta jména uvádím dobře. Pokud ne, tak se autorům a nositelům těchto jmen omlouvám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP