(11.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Tak bučí na názor zdravotních sester a lékařů zaměstnanců. Lékaře soukromé si bere pouze jako štít tehdy, když pod tento štít chce schovat své vlastní osobní zájmy. Prosím vás, to není férové a to není správné. Myslím si, že pokud to se soukromou medicínou myslíte vážně, tak byste pro ni něco měli udělat mimo prázdných floskulí a frází, kterými se tak rádi často zaštiťujete. Ale skutek utek. A když máte i zvednout ruku ve prospěch jednotlivých soukromých lékařů a soukromých praxí, tak vás samozřejmě nezajímají, protože vám o jednotlivé soukromé lékaře živnostníky totiž vůbec nejde. Vám tak maximálně jde skutečně o velkomajitele poliklinik, o velkomajitele řetězců nemocnic a nemocnic a jistě, jak řekl pan senátor Julínek jednou, i o převod zdravotních pojišťoven na akciové společnosti. Dokonce i těch zdravotních pojišťoven. Mohu autenticky citovat.

Vy se zaštiťujete názorem 133 ředitelů. Prosím vás, to jsou vaši ředitelé, ředitelé nemocnic ovládaných vašimi hejtmany. Ti kdyby řekli něco jiného, tak vy je do druhého dne vyhodíte, vyhodí je vaši hejtmani. Já jsem zažil nemocnice, kde ředitelé ovládaní Občanskou demokratickou stranou zastrašují zaměstnance, aby nepodepisovali petici za veřejné neziskové nemocnice. Takhle si ODS představuje demokracii. Je to demokracie dost zvláštní. Kdo nemá stejný názor, tak dostane to, co si zaslouží - vyhazov.

A k posledním, co říkal pan poslanec Janeček. Za mého úřadování se žádný lék nedostal do vyhlášky, který by nebyl takto doporučen a projednán kategorizační komisí, takže o tom nehovořte v souvislosti se mnou a s mým vedením ministerstva.

Za druhé. Byl jsem to já, kdo navrhl do zákona kategorizaci zdravotnického materiálu, a byl to zde přítomný pan senátor Julínek a ODS v Senátu, která to vyřadila ze senátního návrhu, resp. při projednávání v Senátu. Prosím, kritizujte na správném místě a správné lidi.

Poslední věc. Souhlasím s vámi, že dozor nad léky a zdravotnickým materiálem je důležitý, ovšem neznamená to, že bychom měli rezignovat i na dozor nad chodem hospodaření nemocnic.

Poslední krátká poznámka k panu poslanci Doktorovi. Na nesmyslné a hloupé otázky snad tady reagovat nemusím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi. Nyní řádně přihlášený pan senátor Julínek, poté se připraví pan poslanec Schwippel.

 

Senátor Tomáš Julínek: Děkuji, pane místopředsedo. Budu mít už jenom krátký komentář. Chápu, že jste v přímém předvolebním boji. Já osobně bych si přál, aby se o zdravotnictví začalo hovořit seriózně, bez emocí a abychom všichni měli stejné podklady. K tomu nám může sloužit to, že se podíváme na Evropu trochu jiným pohledem a nebudeme uvádět i příklady statické a nebudeme uvádět trendy, které jsou v Evropě, a budeme se bavit o tom, kam Evropa směřuje a jak jednotlivé země se snaží své zdravotní systémy změnit. A to je strašně důležitý pohled pro to, abychom mohli vyřešit i naše problémy, protože to jsou evropské problémy v našem zdravotnictví, a abychom se o tom mohli bavit napříč politickým spektrem.

Jeden přínos k těm trendům týkajícím se i nemocnic. Součástí švýcarské reformy je přeměna veřejných švýcarských kantonálních nemocnic. V Rakousku, ve Štýrsku a Tyrolsku přeměňují nemocnice zemské na akciové společnosti. Bavorsko ruší neziskové gGmbH a snaží se je převést na akciové společnosti. Ve východní části Německa se prodávají podíly v jednotlivých nemocnicích. To jsou naprosto ověřitelná férová fakta. Holandsko postavilo veřejné nemocnice naroveň soukromým nemocnicím, ačkoliv tomu tak předtím nebylo. A měli byste si, zvláště na levé straně politického spektra, položit otázku, proč socialista Blair zavádí tržní prvky do národní zdravotní služby. Proč to vlastně dělá? Hlavní motivy těchto změn jsou proto, protože dosavadní systém poskytuje nekvalitní a neefektivní péči. To je přece evidentní.

Dámy a pánové, čím víc budou zdravotnické služby na příděl, na státní příděl, tím více toho budou profitovat ti méně potřební, bohatší a státní VIP. Já vám připomenu SANOPZ, abyste si to uvědomili, když bylo opravdu výsostné státní centrální komunistické zdravotnictví, kdy běžní občané této republiky nemohli dostat umělou ledvinu po padesáti letech, ale komunističtí funkcionáři ji dostali.

A ještě jeden vklad do diskuse. Nebudu komentovat nesmysly a nepravdy, které tady říkal pan ministr. Ale chci říci jednu důležitou pravdu v dnešním 21. století. Centrální řízení zdravotnictví za dané moderní medicíny v 21. století není levicový pohled. To je totální nesmysl a pitomost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan senátor Julínek. Ještě než dám slovo panu poslanci Janu Schwippelovi, a poté se hlásil pan poslanec Oldřich Vojíř, oznámím vám další postup, protože podle dohody jsme měli skončit ve 12 hodin. Ale protože jsou ještě tyto dvě poslední přihlášky, rád bych dokončil tento bod a rozhodli bychom hlasováním o zákonu vráceném Senátem a potom bychom udělali přestávku pro jednání rozpočtového výboru. Nebude to přesně ve 12 hodin, ale těsně po těchto dvou vystoupeních.

Nyní pan kolega Jan Schwippel, připraví se Oldřich Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji za slovo. Pane ministře, vaše slova o tom, že chcete zachránit nemocnice pro občany, by zněla mnohem přesvědčivěji, kdyby nebyla pravda to, že vy a vaše VZP, resp. VZP ovládaná vaší nucenou správou, chcete nám Berouňanům, a nejenom nám, zrušit naši berounskou nemocnici. Narážím tady na oznámení VZP, že od poloviny roku nehodlá financovat lůžková oddělení v berounské nemocnici. Já si myslím, že to je důkaz nejenom naprosté lživosti a nepravdivosti vašich tvrzení o tom, jak se vám daří stabilizovat zdravotnictví, a lživosti vašich tvrzení o úspěšnosti nucené správy, ale je to také jasný důkaz nepravdivosti a lživosti vašich slov o tom, že tento zákon může jakoukoliv nemocnici zachránit.

To, že chcete zrušit berounskou nemocnici, mě nepřekvapuje. Odpovídá to vašim dlouhodobým záměrům. Dávno jste deklaroval, že chcete redukovat středočeské zdravotnictví, a také jste vyzýval pražské nemocnice, aby se hlásily do výběrových řízení. To, co mě přece jenom trochu překvapilo, byla míra pokrytectví a zbabělosti, s jakou jste se s realizací tohoto záměru ukryl a schoval za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Oldřich Vojíř a teď se mi přihlásil ještě kolega Doktor.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak mi tady jeden kolega teď říká, že to není téma o energetice, nicméně zdravotnictví je téma, které se dotýká každého, nejen občana, ale i nás, a já doufám, že my jsme také občané. Tak to je. Já mám někdy pocit, že vždycky říkáme, že to děláme pro občany, ale děláme to pro všechny. Jsme také doufám občané, tak doufám, že budeme takto uvažovat.

Já jsem se přihlásil proto, že jsem měl trošku touhu shrnout jistá fakta, která padala okolo tohoto návrhu zákona. Když jej projednávala Poslanecká sněmovna, ať už v prvém, druhém či třetím čtení, tak jsem se opakovaně, a podotýkám marně, snažil dopátrat toho, do jakého konceptu či koncepce tento návrh zákona zapadá. Jelikož pan ministr, když nastupoval, tak se holedbal, že koncepce je v šuplíku, že to je moderní evropská koncepce a že ji stačí jenom takhle vytáhnout. A já jsem mu říkal, že to je dobře, že ji má, a ať nám ji teda laskavě rozdá. Já mám pocit, že nikdo z nás žádnou ani koncepci, natož jednoduchý koncept nedostal. Tak mi nezbývá než konstatovat, že už asi žádný nedostaneme, a že tento návrh zákona je tedy bez opory konceptu, takže bezkoncepční.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP