(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Anně Čurdové. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jan Schwippel. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji. Já se nedivím, že sociální demokracie a pan ministr Rath ze sebe chtějí setřást odpovědnost. Oni, kteří vládnou v této zemi osm let, a pan ministr Rath, který působil i ve zdravotnictví, je ovlivňoval tisíc a jedním způsobem již předtím, než se stal ministrem. Ale za vás, dámy a pánové ze sociální demokracie, hovoří vaše činy. Pan ministr Rath již třikrát zrušil výběrová řízení na středočeské nemocnice, která by mohla poskytnout perspektivu a jistotu, a s poukazem a výmluvou na tento zákon domanévroval tato výběrová řízení až za volby. Ale hlavně jasným důkazem je ten jediný pravý a správný seznam, to znamená ten první seznam, a na něm berounská nemocnice nefigurovala. Já věřím, že si to občané přeberou a že se podle toho zachovají u voleb.

Děkuji. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jedna faktická poznámka. Středočeský souboj. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem se za Středočechy nechtěl tady do té diskuse už zapojovat, já jsem tady diskutoval vždycky v prvém, ve druhém čtení k tomuto zákonu, ale prostě pan kolega Schwippel tady prostřednictvím předsedajícího napadl pana ministra, že lže, že chce zrušit berounskou nemocnici.

Pane kolego, vždyť to přece není pravda! Vždyť vy a hejtman Bendl jste dvanáct nemocnic chtěli prodat již v loňském roce. A jestli čtete pořádně, tak víte o tom, že do tohoto seznamu byla tato nemocnice zařazena. Myslím si, že spíš bude nemocnice zachráněna. Víte také o tom, že tato nemocnice byla de facto zrušena a movitý a nemovitý majetek byl převeden pod kladenskou nemocnici, pod akciovou společnost. Tak co tady povídáte, že někdo zavírá nemocnice. Jste to vy.

Ale já už nechci s vámi dlouho diskutovat, protože mně je jasné, co vy tady obhajujete. Vy tady obhajujete své dobře placené pašalíky v dozorčích radách, například předseda dozorčí rady v Příbrami pan europoslanec Cabrnoch. Přes dva miliony korun jste si tam vyplatili na cestovném za loňský rok, i když nemocnice byla v minusu. (Hluk v pravé části sálu.)

Nikdy hejtman Bendl… Prosím vás, aby pan senátor tady…

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosil bych o klid celou sněmovnu, abychom mohli v klidu dokončit jednání.

 

Poslanec Josef Řihák: Nikdy hejtman Bendl nám neřekl, za co tyto peníze byly a jakým způsobem byly použity. Možná na letenky pana eurosenátora Cabrnocha. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, nikoho jiného nevidím. Kolega Řihák byl posledním přihlášeným do rozpravy, rozpravu končím. Připomínám, že budeme rozhodovat, a to hlasováním podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení potřebného kvora.

To je nastaveno, věřím, že, ti kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu zákona, jsou přítomni a přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 810/9."

Ještě vás všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

O navrženém usnesení, které jsem přednesl, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 147. To jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 147 z přítomných 171 poslance pro hlasovalo 107, proti 57, návrh zákona byl přijat. (Potlesk.)

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu senátorovi Julínkovi, děkuji zpravodajům, děkuji ostatním a končím dnešní jednací den pléna Poslanecké sněmovny. Okamžitě po skončení nebo podle dispozic předsedy rozpočtového výboru se sejde rozpočtový výbor ke svému jednání během pěti minut. Ještě kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Za pět minut se sejde i výbor petiční, a to v místnosti 22.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě kolega Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Rozpočtový výbor se sejde v místnosti 56.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Takže ti, kteří mají výbory, jdou na výbory, ostatním přeji dobrou chuť, hezký víkend a sejdeme se v úterý ve 14 hodin.

Pro stenozáznam oznamuji, že podle dosavadního rozhodnutí Poslanecké sněmovny, které můžeme sice změnit, ale zatím je pevně zařazeno na úterý 25. 4.: bod 47, druhé čtení, a potom body 23, 24, 25, 21 a před skončením večerního jednání body voleb 98 až 123.

 

(Jednání skončilo ve 12.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP