Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. dubna 2006 ve 14.03 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze Poslanecké sněmovny a přeji vám příjemné odpoledne.

Opět vás požádám, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pan poslanec Vladimír Koníček má náhradní kartu č. 2.

Začal bych tím, že bych sdělil, kdo požádal o omluvení své neúčasti na jednání. Mám tady omluvu pana poslance Petra Braného, který se účastní jednání krajského zastupitelstva, omlouvá se Ludvík Hovorka a také Miroslav Kalousek, který je na zahraniční cestě, podobně jako Miloš Kužvart, stejně tak Vlasta Parkanová, omlouvá se Jiří Pospíšil, Jaromír Talíř a také Vlastimil Tlustý.

Mám zde také omluvy členů vlády. Premiér Jiří Paroubek přijímá německou delegaci, ministr Jan Mládek se účastní jednání Rady ministrů v Lucemburku, na pracovní cestě v USA a Kanadě je ministr Cyril Svoboda a omlouvá se také ministr Milan Urban.

Začnu návrhy na další pořad, které plynou z dnešního grémia.

Na pořad schůze bychom zařadili sněmovní tisk 1015, tj. zákon vrácený prezidentem, a sněmovní tisk 1172, což je návrh zákona vrácený Senátem. U obou těchto tisků byla splněna zákonná lhůta a my bychom je zařadili za bod 32, tedy na konec bloku návrhů zákonů vrácených Senátem.

Myslím, že bychom o tom mohli hlasovat okamžitě. Jste přihlášeni?

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento první návrh grémia, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 148, přítomno 110, pro hlasovalo 75, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

A teď je tady další návrh z grémia, na kterém byla shoda, a to je bod 17, sněmovní tisk 1071/3. To je dosud neprojednaný pevně zařazený bod a je navrženo zařadit jej na konec bloku návrhů zákonů vrácených Senátem. To je další návrh, o kterém bychom měli hlasovat, tedy zařadit na konec bloku návrhů zákonů vrácených Senátem bod 17.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento návrh grémia, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 149. Přítomno 124, pro hlasovalo 94, proti 5. Tento návrh byl také přijat.

 

Dále jsme se shodli ještě na další věci a tou je, že navrhujeme zítra ve středu 26. dubna projednávat návrhy zákonů ve třetím čtení i po 14. hodině. O tomto návrhu také rozhodneme okamžitě.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, že zítra budeme o zákonech ve třetím čtení rozhodovat i po 14. hodině, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 150, přítomno je 130, pro hlasovalo 98, proti 10. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh grémia. Pokud nebudou projednány všechny body z bloku návrhů zákonů zamítnutých a vrácených Senátem dnes, budeme se jim věnovat zítra, ve středu 26. dubna dopoledne, a pak budou následovat třetí čtení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout i tuto úpravu pořadu schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 151. Přítomno je 135, pro hlasovalo 97, proti 12. Tento návrh byl přijat.

 

V dnešním jednání bychom pak měli pokračovat pevně zařazenými body 47, 23, 24, 25, 21 a pak body ve schváleném pořadí.

Ještě vám připomenu, že dnes v 18.00 hodin se budeme věnovat pevně zařazenému bloku voleb.

A nyní dám prostor těm, kteří se ještě hlásí.

Pan ministr Radko Martínek má náhradní kartu č. 6.

 

Mám zde písemnou přihlášku pana poslance Kapouna k návrhu pořadu schůze a vidím zde pana místopředsedu Kasala a pana poslance Ježka. Pan místopředseda Kasal by mohl hovořit jako první, prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, dámy a pánové, nechtěl jsem uplatňovat přednostní právo v této technologické záležitosti. Přesto věřím, že mě budou kolegové a kolegyně poslouchat, protože to, oč je hodlám požádat, je vážná věc.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o klid, abyste vyslechli místopředsedu sněmovny Jana Kasala. (Zvoní.) Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP