(14.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: (Uklidňuje ruch v sále zvoncem.) Prosím vás, tady není slyšet, co má paní poslankyně na mysli. Věnujme jí pozornost.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Já se omlouvám. Stalo se ale následující. Vzhledem k tomu, že se množí počet dětí s českým občanstvím, které jsou na základě Haagské úmluvy odváženy do cizích zemí a nemají šanci návratu po rozvodu rodičů do naší země, prosím, aby pan ministr spravedlnosti tento bod vzal jako vážný bod. O tom může jednat Poslanecká sněmovna i v příštím volebním období.

O co jde? Naše země ratifikovala Haagskou úmluvu - Parlament vyslovil souhlas - v prosinci 1997. Dneska jsou desítky dětí na základě Haagské úmluvy, která má přednost před jakýmkoliv projednáváním o ochraně práv dítěte, vyváženy do cizích zemí.

O tomto víkendu se stalo to, že dvě děti z našeho kraje, Roudnicka, ve věku pěti a devíti let byly odvezeny do Argentiny. - Z tohoto místa bych chtěla poděkovat paní místopředsedkyni Němcové, panu Karáskovi, paní Táně Fischerové, všem, kteří mně v této záležitosti pomáhali. - Děti před čtyřmi roky přicestovaly s matkou do České republiky. Zde podává matka žádost o rozvod a o svěření dětí do péče. Po roce přichází návrh na základě Haagské úmluvy od otce. A protože naše soudy rozhodují ve prospěch Haagské úmluvy a vůbec se nevěnují podrobně tomu, jaká jsou práva dítěte, jaké je právo matky, rozhodly okamžitě ve prospěch otce. Otec byl zastupován Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. Bohužel, tento orgán, který má chránit právní ochranu dětí, rozhodl ve prospěch toho, že děti po čtyřech letech liknavostí soudů jsou vráceny zpět do Argentiny.

Bylo to docela velké drama. Celé tři dny jsme se tomu věnovali, ale nedokázali jsme vůbec nic, protože samozřejmě nemůžeme jít proti rozsudkům soudu, které vůbec nevzaly jednotlivé články Haagské úmluvy v potaz.

Nebudu vás dále zdržovat podrobnostmi. Ty bych si dovolila přednést spolu se svými kolegy až v průběhu - pokud schválíte zařazení nového bodu, tak jak jsem navrhovala. Nezlobte se, prosím, že takto vystupuji. Myslím si, že právě v tomto předvolebním období bychom měli mít hlavně na zřeteli právo našich dětí, právo našich občanů. Pojďme se domluvit a pomoci jim.

Když jsem viděla tu bezradnost maminky, které rvali pětiletou holčičku, která nechtěla od své maminky, k zástupci ambasády, když jsem viděla, jak chlapečka odvážejí ze školy v přírodě, aniž by se mohl se svojí maminkou rozloučit, věřte, nebylo to nic příjemného.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Ještě pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vy jste mě neposlouchal, když jsem tady hovořil. Kolegové navrhli, aby se hlasovalo o některém bodu zvlášť. Ale to je snad samozřejmé. O každém bodu se vždycky hlasuje zvlášť. Aby se teď v návrhu pořadu schůze dalo hlasovat o nějakém návrhu, musí navrhnout pevné zařazení. Takže pokud navrhují jenom to, aby se o bodu hlasovalo zvlášť…

Pokud vím - ve Sněmovně jsem již pár let - vždycky se o každém bodu hlasovalo zvlášť.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedo, dámy a pánové, navrhl bych tedy - když budeme hlasovat o zařazení celého bloku třetích čtení - vyřadit bod č. 97, návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše, tisk 1222, a to z důvodu, že není přítomen ani jeden předkladatel.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Já myslím, že teď by to mohlo být i v souladu s tím, co říkal pan poslanec Pleva. Myslím, že si v tom rozumíme. Samozřejmě, pan poslanec Vlček svůj návrh bere zpět - ten původní, který se stal předmětem sporu. Teď je to snad jasné. A stejně tak pan poslanec Kováčik. Tak jsme to vyjasnili.

A pan ministr Kühnl se hlásí.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já si ještě dovolím procedurálně navrhnout vyřazení bodů 8 a 9 z pořadu 55. schůze, a to z toho důvodu, že se jedná o zákony zamítnuté Senátem, o kterých se domnívám, že není ani důstojné hlasovat při takovém počtu poslanců, kteří se právě shromáždili.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyřazení? Vyřazení z této schůze? Ještě se hlásí pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, paní a pánové. Já bych chtěl požádat pana ministra Kühnla vaším prostřednictvím, pane předsedo, aby na adresu nás všech, kteří tady v Poslanecké sněmovně sedíme, vážil slova. Je přítomno 150 poslanců, nejsou všichni, ale zdaleka to není číslo, na které bychom zde při projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně nebyli zvyklí. Proto bych na tomto místě velmi opatrně používal takové výrazy jako třeba "důstojné" či "nedůstojné. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Návrh pana ministra Kühnla ale zazněl a my o něm hlasovat budeme.

Ještě řeknu, že paní poslankyně Šojdrová má náhradní kartu č. 31. To jsem ještě neříkal.

A vy se hlásíte? Ano. Pan místopředseda Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane předsedo, jenom pro informaci pana ministra Karla Kühnla. Já rozumím jeho důvodům, které má pro to, aby se tento bod neprojednával, ale argumentace, že to je nedůstojné, mně přijde lichá. Chceme-li projednávat změnu ústavy a je to v pořádku, tak je to určitě v pořádku, jestliže chceme projednávat antidiskriminační zákon.

A za klub KDU-ČSL chci říci, že nás z 21 je přítomno 20, jeden je řádně pro nemoc omluven. Takže o nedůstojnosti nebo pohrdání Sněmovny tady nemůže být řeči.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo něco dalšího, čím by chtěl obohatit diskusi k návrhu pořadu? Pokud ne, budeme hlasovat o návrzích, které tady zazněly v rozpravě. Myslím, že jsme se potom dohodli i na postupu kolem třetích čtení, takže by to nemělo vyvolávat problém.

Nejdřív zazvoním. Prosím, aby se dostavil ten, kdo má zájem hlasovat, do sněmovny.

Pan poslanec Zajíček má náhradní kartu č. 29.

Budeme tedy hlasovat o návrzích tak, jak byly předkládány.

 

Nejdřív budeme hlasovat o pevném zařazení. Byl to návrh pevně zařadit body 101, 102, to jsou volby, a bod, 116, to je zpráva vyšetřovací komise. Návrh je pevně zařadit jako tři body body 101, 102 a 116. O tom bude první hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení těchto tří bodů, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 325. Přítomno je 152, pro hlasovalo 105, proti 1. Návrh na pevné zařazení byl přijat.

 

Další hlasování bude takové, že rozhodneme o tom, zda bude dneska možné hlasovat také zákony ve třetím čtení. To je další bod, v podstatě návrh pana poslance Tlustého, o kterém budeme hlasovat v této obecné podobě.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom dneska hlasovali také zákony ve třetím čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 326. Přítomno je 153. Pro hlasovalo 142, proti jediný, takže tento návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vlčka. Ten navrhoval z pořadu hlasování o třetích čteních vyřadit bod č. 97, protože tu nejsou předkladatelé. Je to takto.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení bodu č. 97 z programu této schůze, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti vyřazení z programu této schůze?

Hlasování má pořadové číslo 327. Přítomno je 153 poslanců. Pro hlasovalo 80, proti 17. Tento návrh na vyřazení z programu schůze byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP