(16.10 hodin)

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Pane předsedo, já jsem myslel, že hovořit nebudu, ale když pan poslanec Janeček tady říká věci, které jsou minimálně v rozporu s realitou, tak na to musím aspoň krátce reagovat.

Předpokládám, že ještě tato Poslanecká sněmovna na svém příštím zasedání dostane návrh zdravotně pojistného plánu, který by zítra měla projednat vláda České republiky, poté co zdravotně pojistný plán byl přepracován a byl přijat ministerstvy financí a zdravotnictví. V tomto návrhu zdravotně pojistného plánu se budou poslanci moci dočíst, jak vypadá současná realita a jak vypadá výhled na konec tohoto roku, a zjistí, že rezervní fond, zatímco v minulých letech nebyl naplňován vůbec a bylo tam 6 tisíc korun, tak letos se naplňuje částkami relevantními a částkami, které už nějakým způsobem svědčí o nápravě tohoto stavu, tohoto porušování zákona.

Dále se tam každý bude moci dočíst, že zatímco v loňském roce, kdy byla nucená správa uvalena, byla splatnost nějakých 50 až 55 dnů, zatímco v tuto chvíli splatnost je někde kolem 27 až 35 dnů. Čili podstatně doba výrazně jiná, blížící se skutečně reálné splatnosti 20 dnů, nehledě k tomu, že se ještě vedou další jednání na srovnání této lhůty splatnosti. Také se tam dočtete, že došlo k výraznému vylepšení hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny, že ta přesouvá z některých vnitřních fondů, jako je fond provozní a jako je fond prevence, souhrnnou sumu blížící se tři čtvrtě miliardy, a tato suma bude právě použita jednak na naplňování rezervního fondu, jednak na úhrady zdravotní péče, tak aby došlo k dalšímu zrychlení.

Souhrnně letos, pokud v druhém pololetí tohoto roku nedojde k nějaké změně, k nějaké poruše v nastavení systému, tak Všeobecná zdravotní pojišťovna poprvé ve své historii skončí roční bilanci dvoumiliardovým přebytkem svého ročního rozpočtu. Takže ty řekněme nejdůležitější, nejzávažnější věci, proč byla uvalena nucená správa, jsou buď odstraněny, nebo prakticky odstraněny, minimálně odstraňovány, a jsou v takové fázi, která nám skutečně umožnila správní rozhodnutí vést tím směrem, že nucená správa mohla být ukončena. Taktéž došlo k volbě nového ředitele a nové dozorčí a správní rady. Tudíž z mého pohledu všechny výtky, které jsme měli na adresu managementu VZP, jsou postupně odstraňovány, nebo dokonce již odstraněny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, hlásí se další. Pane poslanče, paní poslankyně Talmanová se mi hlásila dřív.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ještě na chvilku obrátila vaši pozornost k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, tak jak ho předkládá vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prošetření hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky této Poslanecké sněmovně.

Já vás z tohoto místa velice prosím, abychom toto usnesení schválili právě v té podobě, ve které ho předložila vyšetřovací komise. Vyšetřovací komise se na tomto textu usnesla asi pro někoho překvapivou většinou všech přítomných členů vyšetřovací komise bez rozdílu na to, jakou politickou stranu v této komisi zastupovali. Toto usnesení je přesným odrazem práce vyšetřovací komise a výsledků této práce, a jakkoliv se komukoliv z vás může zdát zvláštní, že vyšetřovací komise navrhuje ve svém usnesení nebo vyzývá politické strany ke konsensu, který by umožnil přijetí koncepce českého zdravotnictví, nebo že dokonce žádá vládu České republiky, aby se zabývala legislativními změnami v oblasti českého zdravotnictví, já vás prosím, abyste toto akceptovali, vzali na vědomí, protože v okamžiku, kdy se v tomto usnesení budou dělat jakékoliv úpravy, tak je samozřejmě na místě následné sdělení o pokus změnit výsledek práce vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nějakou hlasovací klikou v této Sněmovně. Myslím, že by to bylo velmi nešťastné, protože tato komise opravdu, jak zde pan předseda hovořil, se snažila maximálně odpolitizovat ve své práci a toto usnesení, jakkoliv jeho podobu může kdokoliv z vás zpochybňovat, a teď nemyslím zesměšňovat. Připomínku pana kolegy Krákory jsem nepochopila - proč bychom nemohli žádat vládu? My jí nic neukládáme, ani neukládáme nic politickým stranám. Shoda byla velmi křehká, jakýkoliv zásah do ní a do jejího výsledku by neprospěl situaci českého zdravotnictví 25 dní před parlamentními volbami. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Janeček byl další, kdo se hlásil do rozpravy.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych byl opravdu strašně rád, kdybychom mohli otázku zdravotnictví maximálním způsobem odpolitizovat, abychom dokázali schválit ono usnesení, které bylo přijato jednomyslně. Všichni zástupci politických stran pro toto usnesení hlasovali, a to proto, že jsme si dali takový závazek, že všichni zapomeneme na to, kdo z které politické strany je, a že nám půjde pouze o objektivní zjištění.

To, co tady říkal pan ministr, a chtěl zpochybnit mé otázky, to samozřejmě může, ale jestliže si přečteme rozhodnutí o uvalení nucené správy a výsledky, tak samozřejmě každý pochopí, že asi k odstranění důvodů dojít nemohlo, a to ze samé podstaty věci, neboť nenastaly ani předtím, než nucená správa uvalena byla. To, že pan ministr říká, že teď jako by se věc zlepšila, je samozřejmě ekonomicky nevyvratitelná věc, neboť jestliže nějak dáte x miliard, tak se jeho bilance zvětšit musí, pokud si je neodnesete v kapse domů. Takže samozřejmě, že ekonomická bilance VZP se zlepšit musí. To je správné.

Samozřejmě je otázka, nakolik bilance bude stejně uspokojivá na konci druhého pololetí, pokud bude muset vrátit např. onu druhou předsunutou platbu. Možná, že zase tak uspokojivá nebude. Možná, že je to kapitál pro to, aby potom člověk, který tam bude, mohl být kritizován, nebo naopak, aby mohl být poslušný.

Otázka, že bychom nemohli navrhovat vládě, je samozřejmě naprostým omylem. Poslanecká sněmovna je suverénním orgánem, a pokud se obrátí k této vládě a vláda by konala v zájmu zdravotnictví, tak samozřejmě může pracovat na zlepšování stavu našeho zdravotnictví i s tím, že vlastně její mandát je delší než mandát Poslanecké sněmovny, neboť funguje v podstatě do doby ustavení nové vlády, a bylo by špatné, kdyby se ministři věnovali pouze tomu, že budou jezdit po mítincích místo toho, aby za peníze daňových poplatníků se snažili vytvořit něco smysluplného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janečkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Já bych chtěl vystoupit pouze s krátkou replikou a jistou narážkou na fakt, že pan poslanec Krákora navrhl vypuštění části ze závěrečné zprávy. Já jsem možná jediným členem menšiny těch, kteří do jisté míry chápou jeho nutkání. K tomu se přiznávám.

Předem bych ovšem chtěl předeslat, že nevěřím tomu, že by snad poslanecký klub KSČM, stejně tak jako neučiní poslanecký klub ODS, a stejně tak tomu nevěřím u poslaneckého klubu KDU-ČSL, hlasoval proti znění dokumentu, na jehož skládání, spoluvytváření slovosledu jednotlivých slovíček i významu celého dokumentu se podíleli všichni členové vyšetřovacího týmu. Nedokáži teď říci z hlavy, kolik jednání se konalo. Ale myslím si, že poslanci KSČM stejně jako jiní kolegové chodili docela pravidelně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP