(16.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení ústavněprávního výboru číslo 242 ze dne 15. 2., tisk 980/2. O bodu A1 a A2 musíme hlasovat společně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím Sněmovnu, aby všichni, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, se posadili.

Stanovisko navrhovatele a zpravodaje? (Navrhovatel souhlasí, zpravodaj rovněž.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 372. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 141 bylo pro 133, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Tím, že jsme hlasovali o pozměňovacích návrzích obsažených pod písmenem A, schválili jsme zároveň pozměňovací návrhy pod písmenem B, protože byly totožné s těmi, které jsme nyní přijali.

Teď můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C poslance Karla Vymětala. Nedoporučuji, protože ústavněprávní výbor tento návrh také nedoporučil. (Navrhovatel nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 373. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 142 poslanců, 42 bylo pro, 50 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem E poslankyně Evy Dundáčkové. Zpravodaj nedoporučuje, protože ústavněprávní výbor tento návrh nepřijal. (Navrhovatel nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 374. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, pro bylo 36, proti 42. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, hlasovali jsme o pozměňovacích návrzích s tím, že jsem minule uvedl ještě legislativně technickou změnu, ale ta je toho druhu, že není třeba o ní nechávat hlasovat. Takže o pozměňovacích návrzích jsme hlasovali a lze přistoupit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Přečtu návrh usnesení. Prosím, aby bylo nastaveno patřičné kvorum pro ústavní zákon. Už se stalo. Děkuji.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Miroslava Kalouska, Jana Kasala, Jaromíra Talíře a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon číslo 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 980, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 375. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 140 poslanců, 125 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je

 

92.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Rujbrové, Svatomíra Recmana,
Miroslava Grebeníčka a Pavla Kováčika na vydání zákona o přiznání
k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku)
/sněmovní tisk 1036/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele poslankyně Zuzka Rujbrová a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Paní poslankyně Rujbrová je z dnešního jednání omluvena, takže předpokládám, že ji zastoupí pan místopředseda Vojtěch Filip. Pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 1036/4.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nám sdělil svou představu, která - předpokládám - nebude příliš náročná na naše pochopení o hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích, jak byly podány. Nejprve o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení rozpočtového výboru pod bodem A jako jedno hlasování, druhé hlasování - pozměňovací návrh pana poslance Lobkowicze pod písmenem B, poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že netřeba tuto proceduru podrobovat hlasování, neboť je logická a koresponduje stoprocentně s jednacím řádem.

Dámy a pánové, přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem A. Stanoviska? (Navrhovatel souhlasí, zpravodaj rovněž.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 376. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, 124 bylo pro, 1 proti. Návrh byl přijat.

 

Návrh pod písmenem B. Stanoviska? (Navrhovatel má stanovisko neutrální, zpravodaj doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 377. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 143 poslanců, pro bylo 93, nikdo proti. Takže tento návrh byl přijat.

 

Před závěrečným hlasováním požádal o přestávku v délce 15 minut, to znamená do 16.52 hodin, zastupující předseda klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Svolávám klub sociální demokracie do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan Cyril Svoboda má náhradní kartu číslo 11.

 

(Jednání přerušeno v 16.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP