(16.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Plachého, který měl faktickou. Pak paní poslankyně Šedivá.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan předseda Poslanecké sněmovny tady zmínil Nemocnici v Uherském Hradišti. Jako poslanec, který pochází z tohoto města, musím na jeho slova reagovat.

Bylo řečeno, že se zavírají oddělení. Není to pravda. Společně s poslanci sociální demokracie jsem byl účasten otevření nově rekonstruovaného oddělení rehabilitace v této nemocnici. Mrzí mě, že páni poslanci ze sociální demokracie svého předsedu Poslanecké sněmovny neinformovali. Kromě toho v této nemocnici probíhala anketa, ve které pacienti vyhodnocovali sami tajně, jak jsou spokojeni s úrovní zdravotnické péče v tomto zařízení. Mohu vás ujistit, pane předsedo, že tato anketa dopadla velmi dobře ve prospěch této nemocnice.

Nicméně ano, skutečně ve Zlínském kraji panují obavy o osud dokonce tří bývalých okresních nemocnic. Je to Nemocnice v Uherském Hradišti, Nemocnice v Kroměříži a bývalá Baťova nemocnice ve Zlíně. Tyto nemocnice v příloze tohoto zákona jsou uvedeny jako příspěvkové organizace. Upozorňoval jsem osobně pana ministra Ratha na to, že tyto příspěvkové organizace byly usnesením zastupitelstva Zlínského kraje k 31. prosinci loňského roku zrušeny. Nicméně má výzva nebyla slyšena. Jinými slovy, pokud tento zákon bude dnes schválen, bude platný, nabude účinnosti, pak osud těchto tří nemocnic vzhledem k tomu, že jejich právní forma, a dokonce i název je momentálně jiný, je k 1. lednu 2008 de facto zpečetěn.

Já nemohu jinak, než označit tento zákon za absolutní zmetek. Vyzývám všechny poslance Zlínského kraje, aby hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak jak kdysi skládali svůj poslanecký slib. Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím paní poslankyni Šedivou také s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla jenom zareagovat na pana kolegu Římana. Jak jistě ví, nebo možná dneska už neví, vítkovská nemocnice se stala součástí Nemocnice Nový Jičín. Nemocnice Nový Jičín je v seznamu neziskových nemocnic, který je v příloze.

Pokud se jedná o další nemocnice, a to bíloveckou nemocnici, o které mluvil, tady to bylo věcí zřizovatele. Když už mluvíme o našich kolezích, tak kterýkoliv poslanec mohl podat návrh na zapsání této nemocnice do seznamu. Já jsem tak nechala učinit u oderské nemocnice. Po projednání se zřizovatelem, to znamená městem Odry, a s vedením nemocnice jsem nechala tuto nemocnici zapsat do seznamu. To samé mohl udělat kdokoliv z vaší strany, pokud jste měli zájem o bíloveckou nemocnici.

Když jste mluvil o vítkovické nemocnici, to je soukromá nemocnice. Zase je věcí majitele, aby si majitel rozhodl, zda tuto nemocnici nechá jako neziskovou zapsat do seznamu. Zase tady mateme lidi. Zase vykládáte lidem, přiděláváte jim problémy, strašíte je, tvrdíte, že nebudou mít dostatečnou lékařskou péči.

Já bych vás vyzvala: Nedělejte to, snažte se spíše konstruktivně jednat. Snažte se to projednat s vedením a se zřizovateli nemocnic. Pokud tyto nemocnice mají zájem, mohou být do seznamu zapsány, tak jak tady již řekl pan předseda Zaorálek. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě faktická poznámka, se kterou se hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych rád reagoval na svou kolegyni Šedivou. Takže zopakujme si to, jak jsme dospěli k onomu seznamu. O části nemocnic rozhodli moudří ministerští úředníci, o části nemocnic jednotliví poslanci svými pozměňovacími návrhy. Nikdo nezkoumal, zda jde o kvalitní nemocnice, které poskytují kvalitní péči, nebo ne. Takže pouze to, že některý poslanec vstal a nechal zapsat nemocnici, aniž by proběhlo nějaké evaluační řízení o tom, jak která nemocnice poskytuje dobrou nebo špatnou péči, tak podle toho byly zapsány.

Velmi děkuji za takový seznam nemocnic, za takovou páteřní síť. Opravdu tím určitě budou všichni pacienti nadšeni.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám ještě jednou pana místopředsedu Filipa. Ještě jsem viděl paní poslankyni.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Opravdu budu reagovat jenom technicky.

Nemám nejen odvahu, ale ani drzost říci o kterékoliv z nemocnic, která je na seznamu, že poskytuje nekvalitní péči. To bych si opravdu netroufl z tohoto místa prohlásit. Pokud jsem já některou z nemocnic navrhoval do tohoto seznamu, a prosím, prostřednictvím pana předsedajícího to hodlám vzkázat panu Plevovi, tak jsem v té nemocnici osobně byl. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásí zpravodaj.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, nezlobte se, ale to bylo děsivé prohlášení. Jestliže pan místopředseda Sněmovny implicite řekne, že kvalita nemocnice se zjišťuje jeho návštěvou… Několik teček. Děkuji vám. (Nesouhlasné projevy z řad poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid prosím. Paní poslankyně Šedivá se hlásila.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Chtěla bych jenom doplnit. Oderskou nemocnici znám. Znám ji dobře. Vím, že je to kvalitní nemocnice, že svou péči poskytuje tak, jak ji poskytovat má. Pokud někdo pochybuje o jiných nemocnicích, které tady byly jmenovány, to už nejsem schopna posoudit. Možná také z toho důvodu nebyly navrženy na zapsání do seznamu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, chtěl bych opravit pana kolegu Janečka. Nejenom návštěvou pana místopředsedy Filipa, ale kteréhokoliv navrhujícího poslance se zjišťuje kvalita nemocnic.

Já bych rozuměl tomu, pokud by byly všechny stávající a existující nemocnice zapsány do tohoto seznamu. Pak bych rozuměl tomu, že není potřeba zjišťovat kvalitu. Jestliže tam některé jsou a některé nejsou, pak bych si jako laik myslel, že to bude na základě toho, jak poskytují kvalitní péči. Teď jste jednoznačně dokázali, že tomu tak není.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana místopředsedu Filipa, který se přihlásil, aby se ujal slova.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, nehodlám tady polemizovat o tom, co jsem řekl, a nehodlám já svou návštěvou říkat, jestli nemocnice je dobrá, nebo špatná.

Všechny nemocnice, které jsou na seznamu, měly a mají smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta jistě zjistila, jestli plní ony materiální a technické podmínky a také personální vybavení nemocnice. Já jsem byl naposledy včera v českobudějovické nemocnici, která je akciovou společností. Po čtyřech dnech jsem se dostal aspoň k tomu, že jsem svou maminku z této nemocnice po propuštění z hospitalizace mohl odvézt domů, protože jsem na ni neměl celý týden čas.

Připomínám jedinou věc, že všichni, se kterými jsem mluvil, na rozdíl od zřizovatele této nemocnice, si přejí, aby se nemocnice stala neziskovou. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Viděl jsem pana poslance Janečka, který se hlásil.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení přátelé, abychom ukončili debatu o kvalitě či nekvalitě. Zjišťování kvality poskytované zdravotní péče je prostě expertní proces. To nemůže dělat žádný z poslanců, ale to musí dělat experti.

Já jsem před lety prosadil myšlenku výběrových řízení. Na základě těchto výběrových řízení se zjistilo, že úroveň a kvalita poskytované péče je v různých nemocnicích velmi různá. Někteří předsedové odborných společností upozorňují na to, že šance pacienta například v oblasti onkologické na dožití je velmi různá v různých zařízeních.

Kdyby nám šlo o pacienty, vážené dámy a pánové, zabývali bychom se primárně kvalitou, zabývali bychom se strukturou poskytované péče. To, že je v nemocnicích změněna struktura, vůbec neznamená, že to musí být chyba. To může být naopak k prospěchu pacientů. Možná, že v některých nemocnicích by bylo dobře, kdyby některá oddělení byla zrušena. Možná, že by bylo dobře, kdyby jiná tam byla zřízena. Ale i to přece při tom, když bylo zde hlasováno, nikdo nezjišťoval. Tady se hlasovalo bez toho, že by kdokoli tyto otázky kromě mne kladl a žádal na ně odpověď, prostě proto, že nejde o pacienta. Jde o to, kdo bude kontrolovat těch dvě stě miliard.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP