(16.30 hodin)
(pokračuje Rath)

Současně tady zaznívalo hodně věcí o kvalitě. Dámy a pánové, jediný, kdo začal a pokouší se budovat sofistikovaný, inteligentní, objektivní systém sledování kvality - jsem já. (Výsměšný potlesk z řad poslanců ODS.) Samozřejmě zákon o neziskových nemocnicích toto povyšuje na systém, kde by se kvalita měla sledovat ve všech nemocnicích, tedy nejenom státních, kde to sledujeme a zavádíme my.

Takže hovoří-li někdo o tom, že kdysi proběhla nějaká výběrová řízení, jak tady říkal pan poslanec Janeček, tak jak se říká, nevědomost hříchu nečiní, což je myslím citát blízký panu poslanci Janečkovi. Protože tato nevědomost vyplývá z toho, že on v těch komisích výběrových řízení na rozdíl ode mě a od mnohých kolegů třeba z komory neseděl.

Takže tehdy, za ministryně Roithové - a ono to začalo nejdřív za ministra Stráského, pak za ministryně Roithové - se žádná kvalita nesledovala, protože žádné objektivní parametry kvality zpracovány nebyly, a nyní je velice obtížně dáváme i z mezinárodních metodik dohromady. Sledovaly se nějaké hrubé parametry - třeba počet lůžek, jestli tam mají rentgen nový, nebo nemají, jestli tam mají CT, nebo nemají, jestli tam mají JIP, nebo nemají, kolik tam mají porodů; čili velmi hrubé orientační, velmi orientační parametry. My samozřejmě chceme, a to už jsme začali, ve veřejných, tedy v našich nemocnicích, státních nemocnicích, sledovat kvalitu podle efektu, srovnávat výsledky, skutečné výsledky, šanci na přežití, procento komplikací, procento rehospitalizací. To jsou věci, které jediné při dlouhodobém sledování jsou schopny - a na základě podrobné analýzy - vypovídat o kvalitě péče.

Prosím vás, soukromé nemocnice, založené na obchodním právu, mají jednu obrovskou nevýhodu a riziko, a tím je, že nemusí zveřejnit vůbec žádné údaje. Jak chcete hodnotit kvalitu v obchodních společnostech, kde vše může být skryto pod termínem obchodního tajemství! Prostě kdo může vstupovat do obchodní společnosti, soukromé společnosti třeba dr. Ratha nebo dr. Janečka nebo dr. Langera? Prakticky nikdo. Není možné vstupovat a rozklíčovat tyto věci. Není možné soukromé nemocnici přikázat předávat určitá data a sledovat je, analyzovat je. To je velmi obtížné.

Dámy a pánové, chcete-li skutečně a myslíte-li vážně, že chcete, aby nemocnice v určitém horizontu několik let začaly objektivně sledovat kvalitu péče a ta kvalita péče se skutečně začala porovnávat mezi sebou, tak není v této chvíli jiné cesty než přes tento zákon. Všechno ostatní, co si říkáme, je plané plácnutí. A já bych rád chtěl věřit, že tak činíte z té nevědomosti, která hříchu nečiní, a že tak nečiníte záměrně, abyste zmátli veřejnost, která samozřejmě těm problémům do hloubky rozumět nemůže a teoreticky by mohla vám na tento v uvozovkách špek skočit. To je prostě nefér. Takto zavádět lidi, dezinformovat lidi je nefér.

A dovolte mi na závěr, abych se s vámi podělil o jeden zážitek. Já jsem navštívil soukromou nemocnici Jeseník vlastněnou prominentním členem ODS - který, jak říkám, kandidoval v minulých volbách na vysokém místě kandidátky - panem Jedličkou a jeho švagrem, byli tam oba, a tato nemocnice připomíná agitační středisko nikoli tedy Národní fronty, ale připomíná agitační středisko Občanské demokratické strany. Nad vrátnicí nemocnice je obrovský transparent, až billboard, propagující ODS. Před touto nemocnicí a v jejím areálu stojí polepená vozidla s tím, koho volit, jak volit. Všude, ze všech míst na vás vykukují různá hesla. Já jsem skutečně měl pocit, že jsem se vrátil do politickovýchovných světnic kasáren. Ovšem to, co tam bylo na nástěnkách ve prospěch řekněme jednoho názorového proudu, tak je v této nemocnici ve prospěch druhého názorového proudu. Já dokonce mám takový pocit, jestli to není nějaký záměr Občanské demokratické strany, zprivatizovat nemocnice do rukou svých jednotlivých členů a před každými volbami je vlastně změnit v jakési politickovýchovné nemocnice. (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S faktickou poznámkou Josef Janeček, potom Ivo Vykydal, potom Petr Pleva.

 

Poslanec Josef Janeček: Já musím říci, že jsem potěšen, že pan ministr Rath má alespoň špetičku vědomostí o takových světlých citátech, jako že nevědomost hříchu nečiní, neboť pevně doufá, a já mu to dopřeji, že se to na něho vztahuje. To jsem rád.

Pan ministr Rath tady varuje před tím, kdo chce dosáhnout zisku. Měli bychom si položit otázku, co to vlastně zisk je. Zisk je, vážený pane ministře, kladný hospodářský výsledek, a pokud vím, tak vy jste to dal do kritérií pro odměňování svých ředitelů. Totiž dosažení kladného hospodářského výsledku čili zisku. Neměl byste náhodou opustit svůj ministerský post, když se podle vlastních slov chováte tak nemravně, že chcete, aby vaši ředitelé dosahovali zisku? (Protesty poslanců ČSSD.) To přece snad není možné!

Co se týká oněch výběrových řízení, já jsem rád, že se ta věc posunula. Bohužel když jsme v roce 1995 navrhovali onen zákon o síti zdravotnických zařízení, tak se tam hovořilo o tom, že podmínkou ke vstupu by byla prověrka kvality a akreditace. K tomu se po deseti letech lopotně dostáváme. Dostáváme se k tomu kostrbatě a neuměle. Já doufám, že se po dalších x letech k této myšlence dostaneme a že naši pacienti budou dostávat kvalitní péči.

Ale onou akreditací může projít zdravotnické zařízení bez ohledu na to, jakou má právní formu. Totiž o těch podmínkách - jestli někdo má právo kontrolovat kvalitu, ty podmínky se dají uzavřít ve smlouvě. Možná by byl pan ministr překvapen, kdyby zjistil, že v normální hospodářské oblasti například velcí výrobci, kteří berou nějaké náhradní díly od jiných, u těchto svých dodavatelů, kteří jsou soukromníky, kontrolují jejich kvalitu, přímo u nich na pracovišti. Takže to je otázka smlouvy. Jestliže někdo platí, tak poroučí a má právo kontrolovat. To, co je naším problémem, je, že pojišťovny platí, nekontrolují, nezastupují své pojištěnce. Pojišťovny se chovají jako jakýsi průtokový ohřívač a ředitelé pojišťoven -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, dvě minuty uplynuly. Omlouvám se, vy jste se hlásil s faktickou.

 

Poslanec Josef Janeček: Já jsem se domníval, že jako zpravodaj -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jako zpravodaj nemáte přednost před faktickými poznámkami, bohužel. (Posl. Janeček: Omlouvám se.)

S faktickými poznámkami vystoupí pan poslanec Vykydal a pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já bych vás chtěl pouze informovat o situaci, jaká byla v šumperské nemocnici přesně před čtyřmi lety, kde ministr zdravotnictví sociálně demokratické vlády odmítl ne privatizaci šumperské nemocnice, ale odmítl předání Nemocnice Šumperk, s.r.o., tehdy ve spolupráci s městem Šumperk, kde jsem v té době zastával místo druhého místostarosty, Ministerstvo zdravotnictví pod vedením ČSSD odmítlo převzít tuto nemocnici. Přestože dva roky trvaly práce na tom, aby město Šumperk, Nemocnice Šumperk, s.r.o., a Ministerstvo zdravotnictví kompletně toto předání připravily, byla to právě ČSSD, která to předání, nebo to převzetí nemocnice odmítla. Já se tedy ptám, jaká bude situace za čtyři roky.

Dneska tady hovoříte o tom - pan dr. Rath vystoupil a řekl, že by se nenechal ošetřovat a nikomu z občanů by nedoporučil, aby se nechal ošetřovat, v soukromém zdravotnickém zařízení. Já jako občan města Šumperka se musím v soukromém zdravotnickém zařízení nechat ošetřovat, neboť to byla sociálně demokratická vláda, která toto zařízení v době, kdy ti soukromníci i město Šumperk připravili předání nemocnice státu, tak sociálně demokratická vláda to odmítla.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP