Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Krill

Schůze: 7, 11, 14, 22, 23, 30, 32, 34, 39, 42, 46, 48, 59, 60, 64, 67, 68, 75, 78

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 149 (6. 12. 2006)

24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
část č. 49 (29. 11. 2006)

32. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - třetí čtení
část č. 223 (13. 12. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy, při provádění dohody o partnerství AKT-ES /sněmovní tisk 66/ - druhé čtení
část č. 68 (1. 2. 2007)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ - prvé čtení
část č. 105 (2. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 76 (1. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ - druhé čtení
část č. 187 (3. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
části č. 194-195, část č. 199 (3. 5. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
část č. 248 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

61. Usnesení Poslanecké sněmovny u příležitosti 75. výročí hladomoru na Ukrajině v letech 1932 - 1933
část č. 133 (30. 11. 2007)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 63 (23. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 86-87 (5. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

33. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení
část č. 77 (25. 6. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

část č. 95 (29. 10. 2008)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - prvé čtení
části č. 118-119 (29. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
části č. 170-171 (30. 10. 2008)

42. schůze (11. 11. 2008)

6. Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny
část č. 23 (11. 11. 2008)

46. schůze (9. 12. - 18. 2. 2009)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
část č. 48 (17. 2. 2009)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o účasti Bulharské republiky a Rumunska v Evropském hospodářském prostoru, podepsaná v Bruselu dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 579/ - druhé čtení
část č. 259 (13. 2. 2009)

212. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013
část č. 191 (11. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 65 (5. 2. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

část č. 33 (10. 6. 2009)

54. Návrh poslanců Petra Krilla, Zuzany Domesové a Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 155-156 (16. 6. 2009)

136. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 6. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení
část č. 222 (18. 6. 2009)

60. schůze (8. - 11. 9. 2009)

45. Ústní interpelace
část č. 102 (10. 9. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
části č. 231-232, část č. 235 (5. 11. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

72. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA) /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení
část č. 87 (28. 1. 2010)

79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaná dne 17. září 2009 v Praze /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení
část č. 259 (4. 2. 2010)

68. schůze (9. - 12. 2. 2010)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) /sněmovní tisk 1015/ - prvé čtení
část č. 19 (9. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

48. Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 73 (10. 3. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

212. Tendry a hospodaření ve státním podniku Lesy České republiky
část č. 90, části č. 94-95 (16. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP