Stenozáznamy - jmenný rejstřík
František Novosad

Schůze: 7, 11, 13, 22, 27, 30, 32, 38, 39, 45, 48, 56, 59, 62, 64, 66, 67, 78

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 52/ - druhé čtení
část č. 157 (6. 12. 2006)

27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení
část č. 61 (30. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení
části č. 73-74 (1. 2. 2007)

13. schůze (13. - 21. 3. 2007)

47. Ústní interpelace
části č. 118-119 (15. 3. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 106-107 (18. 10. 2007), část č. 252 (25. 10. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení
část č. 248 (13. 2. 2008)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - druhé čtení
část č. 27 (29. 1. 2008)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení
část č. 235 (13. 2. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení
část č. 137 (25. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
část č. 234 (19. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 108 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

87. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Regionální dohoda o plánování šíření zemského digitálního rádiového a televizního vysílání v Regionu 1 (v té části regionu 1, která se nachází západně od 170° východní délky a severně od 40° jižní šířky, kromě teritoria Mongolska) a v Íránské islámské republice v kmitočtových pásmech 174-230 MHz a 470-862 MHz, a Protokol týkající se revize některých částí Regionální dohody pro Evropskou rozhlasovou oblast (Stockholm, 1961) /sněmovní tisk 594/ - prvé čtení
část č. 52 (23. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
část č. 63 (23. 10. 2008)

45. schůze (3. - 10. 12. 2008)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 612/ - druhé čtení  
část č. 14 (3. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

78. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 57 (5. 2. 2009)

119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 241 (12. 2. 2009)

123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení
část č. 243 (12. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 79 (5. 2. 2009), části č. 353-354 (19. 2. 2009)

219. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení
část č. 255 (13. 2. 2009)

220. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení
část č. 288 (18. 2. 2009)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20. listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/ - druhé čtení
část č. 168 (12. 5. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení
část č. 103 (11. 6. 2009)

125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení
část č. 219 (18. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 867/ - prvé čtení  
část č. 84 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
část č. 98 (22. 10. 2009), část č. 236 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
části č. 124-125 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 867/ - druhé čtení
část č. 84 (28. 1. 2010)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení
část č. 258 (4. 2. 2010)

83. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přístup České republiky k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) týkajícího se elektronického nákladního listu /sněmovní tisk 1008/ - prvé čtení
část č. 261 (4. 2. 2010)

85. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení
část č. 262 (4. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
část č. 99 (28. 1. 2010), část č. 266 (4. 2. 2010)

78. schůze (13. - 16. 4. 2010)

65. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech /sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení
část č. 73 (14. 4. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP