Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Petrů

Schůze: 7, 11, 14, 15, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 44, 48, 52, 59, 62, 64, 66, 67, 73, 75

7. schůze (28. 11. - 13. 12. 2006)

15. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení
části č. 59-60 (30. 11. 2006)

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

5. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - druhé čtení
část č. 16 (30. 1. 2007)

54. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení
část č. 145 (7. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

75. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 91 (26. 4. 2007), část č. 171 (3. 5. 2007)

15. schůze (5. - 20. 6. 2007)

9. Návrh poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 14-15 (5. 6. 2007)

22. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 222/ - prvé čtení
část č. 91 (7. 6. 2007)

22. schůze (16. - 31. 10. 2007)

114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 83 (18. 10. 2007)

115. Ústní interpelace
části č. 251-252 (25. 10. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

86. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 79 (29. 11. 2007)

87. Ústní interpelace
část č. 205 (6. 12. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsána v Praze dne 7. září 2007 /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení
část č. 170 (5. 2. 2008)

123. Ústní interpelace
část č. 120 (31. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
část č. 47, část č. 49 (12. 3. 2008)

41. Návrh zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. /sněmovní tisk 334/ - prvé čtení
část č. 186 (20. 3. 2008)

85. Ústní interpelace
část č. 87 (13. 3. 2008)

30. schůze (22. 4. - 7. 5. 2008)

98. Ústní interpelace
části č. 123-124 (24. 4. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení
část č. 136, část č. 139 (10. 6. 2008)

110. Ústní interpelace
části č. 95-96 (5. 6. 2008), část č. 206 (12. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

8. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Tomáše Kvapila, Miloše Melčáka a Michala Pohanky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 455/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 33 (18. 6. 2008)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 436/ - třetí čtení
části č. 61-63 (25. 6. 2008)

38. schůze (23. - 26. 9. 2008)

19. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka, Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 69 (24. 9. 2008)

36. Ústní interpelace
část č. 106 (25. 9. 2008)

39. schůze (21. - 31. 10. 2008)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 632/ - prvé čtení
část č. 84 (24. 10. 2008)

176. Ústní interpelace
části č. 63-64 (23. 10. 2008), část č. 165 (30. 10. 2008)

44. schůze (2. - 19. 12. 2008)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení
části č. 59-60, část č. 63 (9. 12. 2008)

48. schůze (4. - 20. 2. 2009)

část č. 5 (4. 2. 2009)

11. Vládní návrh zákona o základních registrech a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o základních registrech) /sněmovní tisk 598/ - druhé čtení
část č. 56 (5. 2. 2009)

212. Informace předsedy vlády o stavu čerpání prostředků z Evropské unie v plánovacím období 2007 - 2013
části č. 186-187 (11. 2. 2009)

217. Ústní interpelace
část č. 77, část č. 84 (5. 2. 2009), část č. 228 (12. 2. 2009)

52. schůze (17. 3. - 3. 4. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
část č. 202 (1. 4. 2009)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení
část č. 124 (25. 3. 2009)

151. Ústní interpelace
část č. 90 (19. 3. 2009), část č. 169 (26. 3. 2009)

59. schůze (9. - 19. 6. 2009)

223. Ústní interpelace
část č. 226 (18. 6. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

část č. 4 (29. 9. 2009)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení
část č. 81 (1. 10. 2009)

64. schůze (20. 10. - 6. 11. 2009)

část č. 9 (20. 10. 2009)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - druhé čtení
část č. 121 (23. 10. 2009)

11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení
část č. 124 (23. 10. 2009)

66. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení
část č. 261 (6. 11. 2009)

116. Ústní interpelace
části č. 100-101 (22. 10. 2009), části č. 229-230 (5. 11. 2009)

66. schůze (1. - 11. 12. 2009)

část č. 263 (11. 12. 2009)

158. Ústní interpelace
část č. 126 (3. 12. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

186. Ústní interpelace
části č. 315-316 (11. 2. 2010)

73. schůze (25. 2. - 9. 3. 2010)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - druhé čtení
část č. 34 (25. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

29. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 87 (11. 3. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP