Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Vanoušek

Schůze: 11, 14, 23, 27, 28, 32, 34, 56, 62, 67, 75, 79

11. schůze (30. 1. - 8. 2. 2007)

75. Ústní interpelace
část č. 210 (8. 2. 2007)

14. schůze (24. 4. - 10. 5. 2007)

76. Ústní interpelace
část č. 112 (26. 4. 2007)

23. schůze (27. 11. - 7. 12. 2007)

27. Návrh poslanců Robina Böhnische, Libora Ambrozka, Lubomíra Zaorálka, Michala Haška, Petra Wolfa, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 316/ - prvé čtení
část č. 52, část č. 55 (28. 11. 2007)

27. schůze (29. 1. - 13. 2. 2008)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - druhé čtení
část č. 39 (30. 1. 2008)

28. schůze (11. 3. - 1. 4. 2008)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení
část č. 228, část č. 231 (25. 3. 2008)

32. schůze (3. - 25. 6. 2008)

část č. 156 (11. 6. 2008)

34. schůze (18. - 25. 6. 2008)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení
část č. 22, část č. 24 (18. 6. 2008)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení
části č. 91-92 (25. 6. 2008)

56. schůze (28. 4. - 15. 5. 2009)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 716/ - druhé čtení  
část č. 28 (28. 4. 2009)

62. schůze (29. 9. - 2. 10. 2009)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení
část č. 18 (29. 9. 2009)

67. schůze (26. 1. - 12. 2. 2010)

část č. 241 (4. 2. 2010)

191. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - prvé čtení
části č. 253-254 (4. 2. 2010)

75. schůze (9. - 19. 3. 2010)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - druhé čtení
část č. 50 (10. 3. 2010)

156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení
část č. 190 (17. 3. 2010)

276. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80 (11. 3. 2010)

79. schůze (18. - 27. 5. 2010)

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/3/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 5 (18. 5. 2010)


Přihlásit/registrovat se do ISP