(12.30 hodin)
(pokračuje Rath)

Tady nelze než připomenout jeho názor, který nedávno prezentoval, že on nebyl nikdy laciným antikomunistou za minulého režimu. Ano, on je laciným antikomunistou dnes, kdy mu za to nic nehrozí. Jistě, zvláštní postup.

ODS vedle prezidenta republiky ovládá samozřejmě i Senát. Další významná ústavní instituce, i když trochu neviditelná. Ovládají kraje. Většina starostů a primátorů je také z Občanské demokratické strany.

A s čím přichází ODS nyní? Přichází s tím, že chce poslední věc, a tou je předseda této Sněmovny. Takže odshora až dolů jedna politická strana, jeden politický názor. Prostě je to věc, která od roku 1989 je nevídaná, ještě jsme ji nezažili, a jde o naprosto flagrantní koncentraci moci do rukou jedné politické formace. Je to popření základního pilíře, který do demokracie přinesli již osvícenci - vzpomeňme na Montesquieuho a jeho tři pilíře. Samozřejmě tři pilíře jsou důležité, ale tady je tendence všechno soustředit do rukou jedné politické strany.

Dámy a pánové, je to popření toho, že podstatná část občanů ČR volila jinak. Nevolila Občanskou demokratickou stranu a ten rozdíl, znovu se vracím na začátek, je pouhých 150 tisíc hlasů vůči zhruba necelým dvěma milionům. A přesto těchto 150 tis. hlasů má způsobit to, že ODS bude obsazovat všechny funkce? Kde je pak ta kontrolní funkce Poslanecké sněmovny? Jde z toho strach!

Dále je potřeba si říci, že česká společnost jako každá společnost potřebuje vzory a dobré vzorce chování. Bohužel malá důvěra v Poslaneckou sněmovnu a v poslance je jenom důkazem toho, že těmito vzory a dobrými vzorci chování jsme v minulosti nedokázali bezezbytku být. V čele Poslanecké sněmovny by tedy měl stát člověk, který je nepochybně do jisté míry vzorem určitého nadhledu, určité velkorysosti, a neměl by tam být člověk charakteru toho, a teď mi dovolte ten příměr, který krade v samoobsluze rohlíky. Bohužel, paní Němcová dokázala v minulosti, že spíš má blíž k tomu vzorci druhému. Co jiného je a co jiného si myslet o funkcionáři, který, byť používá služební auto a řidiče, tak si vybere od Sněmovny své osobní auto další, byť nemá řidičský průkaz, v tom autě jezdí syn, snacha, vozí tam vnučky, vnoučata, jsou opakovaně nafoceni?

Já chápu, že se to může stát. Jsme lidé a chybujeme. Chyby dělám já, chyby dělá každý. Nicméně je potřeba, když takovou chybu uděláte třeba z neznalosti pravidel, což jak říkám, se může stát, tak je potřeba se k tomu přece normálně postavit. Ale podívejme se, jak se k tomu postavila kandidátka na předsedu Sněmovny. Postavila se k tomu tak zmužile, že to připomíná hocha ze sousedství, který vám vyleze na třešeň, trhá vám vaše třešně, a když je chycen, tak říká, že do koruny stromu vylezl jen proto, aby sledoval hvězdy, a ty třešně mu do úst napadaly náhodou, když se kochal tou krásou hvězd. (Pobavení a potlesk některých poslanců.) Obdobně to vysvětlovala paní Němcová. Čili nikolivěk: promiňte, udělala jsem chybu, nevěděla jsem to, že nemohu služební auto dát k dispozici svým rodinným příslušníkům. Tak složitě vysvětlovala, že ji vlastně vozí s celou rodinou včetně dětských sedaček. Škoda, že nemají domácí zvířectvo, mohlo to auto být ještě doplněno o část domácího zvířectva.

Čili vraťme se k tomu a hledejme lidi, kteří jsou trošku jiné váhové kategorie, a nejenom podle politického trička. Je smutné, že ODS dokáže vygenerovat jenom takového kandidáta.

Samozřejmě je potřeba, a tím bych chtěl skončit, abychom respektovali výsledek voleb, jejich rozdíly, jejich dopady, respektovali principy demokratického státu a dělbu mocí a hledali kompromisy, protože v situaci, kdy sice jeden zvítězil, ale nemá vše, tak nemůže se chovat jako diktátor.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: S faktickou poznámkou se do rozpravy hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, protože ministra mohu oslovit přímo, nikoliv vaším prostřednictvím, pane předsedající, tak tak činím.

Vážený pane ministře, od člověka, který je vyšetřován policií za milionovou zpronevěru v lékařské komoře, zní každé moralizování velmi věrohodně! (Potlesk.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Další faktická - nebo pan ministr chce reagovat?

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já nemám poznámku k tomu, co bylo řečeno. Já bych měl prosbu.

Hovoříme o kultuře vystupování. Myslím si, že prvním, kdo trpí, je pan poslanec Patera, který je ve stavu, v jakém je. Já bych uvítal, kdyby poslanci, kteří mohou vypárovat, se vzmohli k tomu, aby jeden z nich vypároval pana kolegu Pateru, aby tady zbytečně neseděl. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Prosím nyní pana ministra Davida Ratha, který chce reagovat.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Aby mně bylo dobře rozuměno. Za prvé, já jsem nemoralizoval. Vy jste mě neposlouchal, prostřednictvím předsedajícího, já jsem popsal skutečný stav věcí, aniž bych to zásadněji hodnotil. Prostě jsem řekl, že si myslím, že na takovou pozici je potřeba člověka trošku jiného formátu než formátu drobného kleptomana ze samoobsluhy. (Někteří poslanci bouchají do lavic.)

Druhá poznámka. Jestli chcete, pane poslanče, tak vás do stejné pozice, v jaké jsem já, dostanu klidně zítra. Pošlu na vás trestní oznámení a budu z tohoto pultíku hřímat, že jste obviněn, že jste vyšetřován, že jste zločinec. To je velmi jednoduché. Jeden dopis na policii. Takže, pane poslanče, nejdřív si zjistěte reálie, a pak napadejte druhé, protože do tohoto se můžete dostat za pět minut vy!

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Ještě chce reagovat pan poslanec Pleva. (O slovo se hlásí i poslanec Nečas.) Ale já jsem viděl pana poslance Plevu nejdřív, pak jsem viděl až pana poslance Nečase. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane ministře, reálie jsem si zjišťoval, a když tady mluvíte o morálním právu zastávat nějakou funkci, pak pokud je na vás takové podezření a to podezření je velmi vážné, měl byste se vzdát svého poslaneckého mandátu a pak obhájit svou vlastní čest. (Výkřik: Ano! Potlesk některých poslanců.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Nečas. Také jsem to chápal, že to je faktická, a pak pan David Rath.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane ministře, samozřejmě vy bagatelizujete vážné podezření ze zpronevěry, které jste se dopustil ve výši více než 10 mil. korun. To je samozřejmě vaše právo. Nakolik je to důstojné nebo není důstojné, ponechám stranou. Ale opravdu vy jste ten poslední, kdo má právo z tohoto místa kohokoliv moralizovat.

Navíc, pokud vyhrožujete tím, jak budete posílat udavačské dopisy - vždyť vy to přece děláte! V posledních dnech neděláte nic jiného! (Potlesk.)

 

Předsedající Lubomír Zaorálek: Pan ministr David Rath ještě jednou.

 

Ministr zdravotnictví ČR David Rath: Já myslím, že já jsem samozřejmě připraven s orgány policie spolupracovat na čemkoliv a kdykoliv tak, aby se ukázala skutečná podstata věci. A já doufám, pánové, že až se to skutečně ukáže, vy najdete tolik cti v těle a půjdete se mně osobně omluvit. Samozřejmě nečekám, že vy víte, co je čest.

A zajímavé je, když mě tady plamenně vyzýváte, proč nevyzýváte svého kamaráda a kolegu Langera, který před zraky všech občanů ČR ukázal novinářům, televizi, spisy, které dostal jako člen oprávněný vstupovat do těch spisů, které nesly razítko důvěrné. Chcete-li být věrohodní, tak vyzvěte jeho, ať složí poslanecký mandát, a pak vyzývejte druhé!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP