(12.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Tady na této schůzi řekněte, jaká je vazba mezi politiky a touto kauzou, kde jsou důvody, proč jste to udělali. To je jediný smysl této schůze. To je debata, kterou tady musíme vést, veskrze politická debata, a nelze říci, že to je technický problém a že budeme mluvit o odposleších. Držte se bodu, který projednáváme. A já vám tvrdím, že celý způsob, jak to vedete, jenom potvrzuje, co jsem řekl - vy si neuvědomujete odpovědnost k této zemi, co to dělá s tou společností, když kriminalizujete. Vy si neuvědomujete, že se vlastně podílíte na tom, aby se snižoval kredit České republiky. To je smutný důsledek toho, co děláte! (Potlesk poslanců ČSSD a KSČM.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Faktická? S faktickou přihláškou jsou přihlášeni pan poslanec Exner, pan poslanec Zgarba a pan poslanec Severa. Takže jako prvnímu uděluji slovo panu poslanci Exnerovi.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, na vystoupení pana ministra Pospíšila mě zaujala jedna věc. My jsme v té uzavřené části schůze odhlasovali, že se všichni poslanci zbaví mlčenlivosti pro jednání před státními orgány, ale pan ministr spravedlnosti to pochopil zřejmě tak, že zároveň byl příslušný spis odtajněn. (Smích z levé strany sálu.) Ale ten tedy odtajněn nebyl! Jak je možné na veřejném jednání, že ministr spravedlnosti přečte důvěrný spis, aniž by byl deklasifikován! To je snad situace, které bychom si měli povšimnout.

Já jsem se s podobnou situací naposled v tomto sále setkal někdy březen - duben 1992 v České národní radě, když tehdy jedna poslankyně zde také přečetla, už si nepamatuji, jestli celý, nebo část tajného spisu, a tento tajný spis jí v té době poskytl náměstek federálního ministra vnitra, který v té době byl také ze stejné strany jako pan ministr Pospíšil. A v debatě, která se kolem toho otevřela, se tehdy argumentovalo tím, že přece spis, který tady byl přečten, vznikl v době bývalého režimu a skutečnosti, které obsahuje, jsou - (Připomínky z pléna k délce faktické poznámky. Předsedající: Upozorňuji na čas.) - takové, že je naprosto řádné to v demokratické společnosti přečíst. Vznikla dneska podobná situace?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vám odebírám slovo, protože uplynuly dvě minuty, faktická poznámka je pouze dvouminutová. Když tak se přihlaste řádně do rozpravy.

 

Poslanec Václav Exner: Co jsem řekl, to jsem chtěl říci.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, nemáte slovo.

Takže další s faktickou poznámkou je pan ministr Pospíšil, pak pan poslanec Zgarba.

 

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR Jiří Pospíšil Jenom na vysvětlenou. Já jsem byl zbaven mlčenlivosti pro jednání před orgánem státu. Poslanecká sněmovna je orgán státu. Tuto věc jsem předtím konzultoval s právními experty. (Posměšný smích a ironické poznámky v levé části sálu.) Je to v pořádku.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Zgarba.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo. Pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, připadám si jak - nevím, jestli ve špatné komedii, nebo v nějaké pohádce, protože nechápu a táži se pana ministra vnitra: Z jakého důvodu jsme hlasovali o tajném zasedání? Stejně tak pana premiéra: A z jakého důvodu následně pak člen vlády probírá veřejně citace ze zmiňovaného dopisu? Děkuji. (Poznámky z pléna.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S další faktickou poznámkou je pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já bych prosil, kdybychom to mohli uklidnit, řekl bych politické šarvátky předvolební, a upřednostnit zodpovědnost. Proto mám takový návrh, nevím, jestli se mi podaří pro něj u vás získat podporu, nicméně myslím si, že by to prospělo. Dávám procedurální návrh, abychom v tuto chvíli přerušili bod č. 1, abychom upřednostnili jednání o bodu č. 2 a zřídili komisi, která, jak jsme zjistili, asi je potřebná, protože tato Sněmovna má význačnou kontrolní funkci, a jak vidíte, to, že nemáme tři nebo čtyři měsíce po volbách kontrolovány určité segmenty státní správy ani zpravodajské služby, nás přivádí do situace, kdy určitá tvrzení nejsme schopni ani vyvrátit, ani potvrdit. Domnívám se, že tato komise by měla být zřízena neprodleně, a poté bychom mohli jednat opět o bodu 1, což vypadá tak do neděle do oběda, ale zájemci, kteří tady budou chtít diskutovat, tak si myslím, že budou mít prostor. Ale zodpovědné myslím bude, když utvoříme orgán, který dávno měl konat kontrolní činnost, takzvané Velké ucho.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. O procedurálním návrhu se hlasuje bez rozpravy. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom tento bod přerušili, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Poznámka k formulaci hlasovací otázky: Přerušili, udělali bod č. 2 a vrátili se k bodu č. 1. - Aby z toho nebyly dva výklady. Radši to zopakujte.) Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 190 poslanců pro 76, proti 77. Návrh nebyl schválen.

 

Budeme tedy pokračovat v rozpravě. Tam jsou přihlášeni: pan ministr Langer, pan ministr Gandalovič s technickou poznámkou.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, nechci zneužívat svého přednostního práva, ale byl jsem dotázán panem poslancem Zgarbou, odpovídám. Jednáme o tom proto v tomto režimu, neboť jsme byli požádáni o zproštění mlčenlivosti a Poslanecká sněmovna to svým hlasováním rozhodla. V souladu se zákonem.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní dostává slovo k faktické poznámce pan ministr Gandalovič, připraví se pan poslanec Seďa a pak pan poslanec Exner s faktickou poznámkou. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedo vlády, vážená Sněmovno, má faktická poznámka tkví asi v tom, že jsme měli jednoho policejního prezidenta, který říkal, že kdo má čisté svědomí, tomu vlastně ty odposlechy nemusejí vadit. Já musím říci samozřejmě, že mám čisté svědomí, ale chci tady oznámit, že jsem donedávna měl telefonní přístroj registrován z pochopitelných důvodů na jeden z magistrátů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, připraví se pan poslanec Exner s faktickou.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane předsedo vlády, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já chci reagovat na slova kolegy Exnera. Myslím si osobně, že pan ministr spravedlnosti porušil zákon. Porušil zákon vědomě a zneužil prosím vás Ústavu České republiky, konkrétně článek 27 odstavec 2, ve kterém se jasně hovoří, že za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nelze poslance trestně stíhat. Poslanec podléhá jen disciplinární pravomoci komory. Takže já počítám s tím, že naše Poslanecká sněmovna zahájí disciplinární řízení vůči panu ministru spravedlnosti. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Exner a pak s řádnou přihláškou pan poslanec Bublan.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, dámy a pánové, omlouvám se za ještě jednu faktickou poznámku.

Pokládám skutečně za velmi špatné, jestliže ministr spravedlnosti a ministr vnitra před Sněmovnou prokáží, že nedokáží rozlišit zbavení mlčenlivosti a jednání v nějakém režimu, například v režimu důvěrném.

Vy jste byli, pánové, zbaveni mlčenlivosti pro jednání před státními orgány za předpokladu, že bude určitý režim toho jednání, nikoli za jakýchkoli okolností, to je na veřejném jednání o důvěrných věcech. Na základě toho mohu jenom konstatovat, že pan ministr spravedlnosti má pravdu, když říká, že je to svědectvím o stavu demokracie po patnácti až sedmnácti letech. (Potlesk v levé části sálu.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP