(14.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Z trochu jiného soudku jsou půvabné etudy pana předsedy Topolánka na téma zločiny předsedy ČSSD - promiňte, poslance Paroubka. A tak několik měsíců marně čekám na své definitivní odhalení, které umožní mé penzionování a to, že konečně zahájím práce na svých memoárech.

Je to škoda, pane předsedo, mít tak pěkně někoho v hrsti, jako máte vy mě, a nedorazit ho. Předpokládám, že hovoříte o mých údajných zločinech obsažených v takzvané Kubiceho zprávě, takže vás velice prosím o zveřejnění důkazů o mé pedofilii, které jsem se měl dopustit na imaginární jachtě svého přítele. Věřím, že už konečně budu mít možnost se seznámit v přímém přenosu z tiskové konference ODS s perfidností a rafinovaností, se kterou jsem zorganizoval vraždu významného podnikatele Mrázka. Flobertky člena sociální demokracie pana Václava Kočky staršího z Matějské pouti při tom zřejmě neměly upilované mušky, jak se někdy na poutích stává. A konečně zřejmě další můj zločin podle kolonela Kubiceho - má virtuální zahraniční konta. Nevím jen, zda byla emisary ODS objevena ve Venezuele, či v Bolívii, tedy u Cháveze nebo Moralese. Spiknutí radikálních socialistů celého světa je opravdovou hrozbou světovému míru. Věřím, pánové z ODS, že mě rychle demaskujete.

A nyní se budu zabývat nejčerstvějším kouskem, jak jsem ukázal nikoliv izolovaným, z dílny Občanské demokratické strany. Nepříliš podařeným soudě podle dosavadních mediálních výstupů.

Minulou středu - obdivuji přitom tiskovou konferenci ODS, je to skutečný brainstorming, jak jsem si četl záznam - jste, pánové, Langer, Topolánek a Nečas, přišli na skvělou myšlenku, opravdovou politickou science fiction, že sociálně demokratická vláda v čele se mnou nechala odposlouchávat dvacet politiků a novinářů, pochopitelně svých odpůrců. To vše by muselo být rozhodnuto nejspíše tak dva dny po volbách, tak aby na to nová vláda přišla co nejdříve. Opravdu logický krok. Kdo by z politiků podobné rozhodnutí udělal, by tedy byl trojnásobný výstavní hlupák. Pan Langer chtěl spustit nový Watergate. Věstníky ODS, především Lidové noviny, v následujících dvou dnech po středeční tiskové konferenci rozvinuly toto téma až do úsměvných extrémů. Možná tomu společně s ODS v jednu chvíli i věřily.

Pokud jde o pana Langera, přirovnal jsem jej následně ke zlopověstnému ministrovi policie Napoleona Bonaparta Josephu Fouchému. Ten taky větřil a konstruoval spiknutí tam, kde není.

Snad závěrem jiná hezká slova již zmíněného Talleyranda, která se pěkně hodí k šarádě, která se povedla špičkám ODS a v níž dnes pokračuje: "Bylo to horší než zločin, byl to omyl." Čím dříve si to, pánové z ODS, přiznáte a učiníte z toho pro sebe závěry, tím lépe.

(Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy je přihlášená paní poslankyně Bebarová-Rujbrová, připraví se pan poslanec Severa.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Kolegyně a kolegové, když se mě někdo vně této zlaté klece zeptá, co bude Sněmovna dělat nebo schvalovat, tak mu obvykle odpovídám, že ve Sněmovně je možné úplně všechno. Dnes jsem měla možnost se o tom znovu přesvědčit, a proto mě nepřekvapilo, že poté, když jsme strávili polovinu dopoledního času potřebnými technickými podmínkami pro to, aby mohla Sněmovna jednat neveřejně, vzápětí zastánce právního státu pan ministr Pospíšil nám přečetl znovu to, co předtím novináři nemohli slyšet. Ale jak říkám, překvapená nejsem. (Tleská levice.)

Překvapena nejsem ani tím, že tato Sněmovna opět věnuje na dnešním mimořádném zasedání výrokům pana ministra Langera více času než tomu, abychom se konečně začali věnovat projednávání zákonů, které na projednání čekají. Rozumím tomu, že nově jmenovaní ministři neměli a možná ani nebudou mít dost času, aby se dostali do věcné problematiky natolik, aby se před komunálními a senátními volbami mohli prezentovat věcně.

Téma odposlouchávaných politiků už po prohlášení nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké trochu vyčichlo mediálně, a to se bráním říci naštěstí pro ministry; bylo překryto publikováním hrozby terorismu pro Českou republiku. A já bych ráda připomněla, že odposlechy a terorismus jsou témata, která se nepotkávají pouze na stránkách novin posledních dnů. Že nebezpečím hrozícího terorismu byl na půdě této Sněmovny opakovaně odůvodňován požadavek rozšíření možnosti odposlechů. A že i když hladem nebo při dopravních nehodách umírá ve světě daleko více lidí než právě při teroristických útocích, nebezpečí nepředvídatelného útoku kdykoliv kdekoliv a vůči komukoliv z nás se samozřejmě bojíme. A i proto ve znamení boje proti terorismu hlasujeme obvykle o všech opatřeních, o nichž je tvrzeno, že mohou terorismus omezit. Už méně si ale připouštíme, že zasahujeme do základních lidských práv našich spoluobčanů. A dnes jsme znovu svědky vzájemného napadání politiků Občanské demokratické strany i České strany sociálně demokratické na téma, kdo koho vlastně odposlouchával, kdo a jak o odposleších mluvil, kdo co povolil, ale v podtextu slyším, kdo na tom uhraje nejvíce politických bodů.

Já se přiznám, že mne mé případné odposlechy nezneklidňují. Snažím se do telefonu i v soukromí říkat to, co mohu říct kdykoliv nahlas a co může kdokoliv slyšet. Dokonce mi nevadí ani odposlechy jiných politiků, pokud jsou realizovány v souladu se zákonem a na základě rozhodnutí soudu, zpravidla v souvislosti s vyšetřováním konkrétní trestné činnosti. A ostatně ani z dramaticky přednesené zprávy pana kolegy Bendy nevyznělo, že by tomu v tomto případě bylo jinak.

Ale co mi vadí, že se o odposlechy staráme, když jde o nás, zatímco odposlechy našich spoluobčanů - a jejich počet neustále roste - pokládáme za nutnou daň bezpečnostním opatřením. A já bych byla velmi ráda, kdybychom se vrátili k naší práci, kdybychom projednávali zákony, které se budou týkat méně nás, ale více našich spoluobčanů, a kdybychom při jejich schvalování nezapomínali právě na to, že zasahujeme do jejich lidských práv, týká se to samozřejmě i odposlechů, a věřím, že k této diskusi, když nepůjde jenom o nás, se v souvislosti s projednáváním případných zákonů, které se této problematiky dotýkají, znovu vrátíme.

Děkuji vám. (Potlesk zleva.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Slovo má pan poslanec Severa, připraví se pan poslanec Rath.

 

Poslanec Pavel Severa: Milé dámy, vážení pánové, pokusím se tady hovořit tak, aby to bylo odlišeno od toho, co tu bylo slyšet přede mnou v několika příspěvcích, protože se budu snažit hovořit nikoliv politicky, ale budu se snažit mluvit o svých zkušenostech z několika let působení v komisi pro kontrolu operativní techniky.

Proč jsem se rozhodl hovořit o takto nudném tématu v době, kdy se tady dohadujeme navenek o tom, jestli někdo více nebo méně na tiskové konferenci řekl něco méně či více pěkného o tom druhém. Rozhodl jsem se tak proto, abyste viděli tu obludnost problému, abychom si uvědomili, že tady nejednáme o ničem menším než o tom, že tady určité složky policie, zpravodajských služeb nejsou kontrolovány. Navážu na to, co řekl pan nepřítomný teď v tu chvíli poslanec Bublan.

On tady popisoval určitou zkušenost z doby, kdy byl učiněn jakýsi odposlech organizované skupiny, nebo skupiny osob, a říkal, že může být také někdo odposloucháván z politiků díky tomu, že třeba vlastní telefon, který je napsán na firmu, která se dostane do potíží - jak uvedl - s obchodováním se zbraněmi. Ano, to je možné, to je ale hloupost toho politika, že má telefon, který je napsán na firmu, která má tyto potíže, nebo se nechá vydržovat tou firmou. Ale my tady jsme prosím vás v opačné situaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP