(15.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, upozorňuji, že v tomto státě existují pouze jedny legální odposlechy. Jestli někdo ví o odposleších soukromých agentur nebo nějakých firem, tak se domnívám, že už se tady bavíme skutečně o stavu, který je obludný, a to, co jsem říkal, tak platí. Já si myslím, že pak už nejsme schopni dohlédnout míry toho problému. Omlouvám se, ale tady existuje pouze jediná instituce, která může nasazovat odposlechy, a je to Policie ČR na základě povolení soudu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Tejc má slovo, připraví se pan poslanec Vondruška.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pan ministr Pospíšil a následně i pan předseda Benda zde hovořili o mnoha datech a mnoha událostech. Ve svém vystoupení naznačovali opakovaně i možné souvislosti mezi úkony orgánů činných v trestním řízení a uvedenými daty. Já bych si dovolil krátce se vrátit pouze k jednomu datu, a to 20. 9., kdy podle informací, které jsme dnes obdrželi, měly být ukončeny odposlechy po dohodě mezi Inspekcí ministra vnitra a příslušným soudcem. Myslím, že právě toto datum je třeba zkoumat, abychom zjistili, zda existuje souvislost mezi jednáním politiků a orgánů činných v trestním řízení.

Dne 4. 9., jak všichni víme, nastoupila vláda Mirka Topolánka a dne 20. 9. ministr vnitra informoval na tiskové konferenci o podezření, že jsou nařízeny odposlechy některých politiků a novinářů. Konání Inspekce ministra vnitra, která je přímo podřízena ministrovi, na mě působí spíše tak, že inspekce ukončila odposlechy v této věci 20. 9. nikoliv z objektivních důvodů, tedy například proto, že se nic nezjistilo nebo vyšetřování bylo ukončeno, ale spíše na základě toho, že se její konání nelíbilo jejímu nadřízenému, tedy ministrovi vnitra, jak o tom sám hovořil na tiskové konferenci.

Pokud by tomu tak bylo, a já pevně věřím, že není, považoval bych to za velmi alarmující. Pokud bude pan ministr vnitra Langer provádět ještě před hlasování o důvěře vládě Mirka Topolánka závažné personální změny, např. v Inspekci ministra vnitra, pak bych to za alarmující považoval ještě více. Proto bych byl rád, kdyby dnes mnohokrát uváděná data nebyla účelově vykládána v neprospěch bývalé vlády, která nevládla ani v době nařízení odposlechů. Pokud zde nějaké ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vůbec mohlo být nebo bylo, pak určitě ne ze strany vlády, která nevládla, ale maximálně vlády, která vládla, tedy současné vlády bez důvěry.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji a slovo má poslední přihlášený pan poslanec Vondruška.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážená Sněmovno, já se jenom krátce chci vyjádřit v podstatě ke dvěma bodům toho, o čem dnes jednáme.

První věc je nenadálé objevení se ranního dopisu, které mi připadalo jako řešení, které se užívá v antických dramatech. Tento způsob se označuje jako deus ex machina. V dopisu jsem si vybral především to, že odposlechy nařídil soudce, tedy nezávislý orgán, a nepochybuji o tom, že se rozhodl na základě vlastní úvahy. Netroufám si tvrdit, že naopak, jak to tady někdy možná bylo naznačeno, že by se rozhodoval podle horoskopu.

Pak tu také zaznělo i několik slov k orgánu, který prováděl sledování. Bohužel tento orgán ani jeho pracovníci se zde nemohou bránit, nemohou se k tomu vyjádřit, proč jednali tak či onak. Tudíž vycházejíc pouze z datumů úkonů a označujíc to pak následně za účelové jednání je dle mého názoru nekorektní až osočující.

Bod druhý - odposlechy. Zde chci navázat. Většinu toho, co jsem chtěl říct, již řekl pan poslanec Jičínský. Nechci zde z tohoto místa mistrovat ministra, aspoň ne nyní, je taktéž členem tohoto sboru, a jak víte, tahání za vlastní chlupy bolí nejvíc, i když by si to ministr třeba jinak zasloužil. Mnozí lidé k označení svých bližních pro větší výstižnost a srozumitelnost používají přezdívky. A viděl bych velmi na pováženou s ohledem na význam funkce, kterou zastává, tj. ministra vnitra, kdyby se ohledně jeho osoby ujala jako nejvíce vystihující přezdívka Poplašňák. Svádělo by to občany k úvaze, zda je ministr dostatečný momentálně nebo furt. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále do rozpravy nemám žádnou přihlášku… Vidím, že se hlásí pan ministr Langer. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, tento bod se nazývá "vysvětlení výroků" a myslím si, že je velmi potřebné si skutečně některé výroky vysvětlit, resp. si je nejdřív zopakovat. K tomu, abychom mohli posoudit, kdo a co řekl, kdo a čeho se dopustil, kdo je nebo není lhář, kdo by se měl tedy omlouvat nebo neměl omlouvat a kdo by ze svého jednání měl vyvodit důsledky pro sebe samého, se můžeme dostat pouze v případě, když si zopakujeme přesně, kdo co řekl. Dovolte mi vzhledem k tomu, že jsem zde byl mnohokrát v uvozovkách citován, leč nikdo z těch, kdo mne citovali, si nevzal k dispozici přesné znění mého vyjádření na tiskové konferenci, abych tak učinil.

Předesílám, že to nebyla předem připravená tisková konference, jak se některý z mých kolegů předřečníků zmiňoval, a ujišťuji ho, že se mýlí. Upozorňuji, že to nebyla moje iniciativa, tak jak to zde někdo zmiňoval, a tudíž se také mýlí. Byla to standardní tisková konference po ukončení jednání vlády, na které jsem byl tázán novinářem veřejnoprávního rozhlasu, zda mu mohu říct, jestli je, nebo není odposloucháván mojí inspekcí. Moje odpověď zněla: "O tom, že jste vy odposloucháván mojí inspekcí, nevím. Nicméně platí, že dnešního dne jsem i já obdržel informaci, že v souvislosti s tzv. únikem Kubiceho zprávy může být odposloucháváno zhruba dvacet ústavních činitelů a novinářů, že v rámci vyšetřování úniku tzv. Kubiceho zprávy mohou být odposlouchávány také některé prostory, a to prostory Poslanecké sněmovny, prostory v jiných budovách v Praze, nevylučuji Českého rozhlasu, prostory nevylučuji na Ministerstvu vnitra a nevylučuji také soukromé prostory. V tuto chvíli se velmi omlouvám, ale nemohu vám odpovědět na otázku, jestli je to standardní, nebo není standardní. Je to velmi čerstvá informace. Musím ji prověřit, a pokud v tuto chvíli platí, že vy to víte, tím pádem to vědí všichni."

Reakcí na tato má slova, a vy sami si prosím udělejte interpretaci, jestli jsem někoho z něčeho obvinil, a pokud podle vás ano, tak koho a z čeho, byla vyjádření předsedy České strany sociálně demokratické pana poslance Jiřího Paroubka: "Rád bych viděl jakýkoliv důkaz - přímý nebo nepřímý, a protože vím, že žádný takový důkaz neexistuje, tak můžu říct, že pan Langer je lhář. Je to hnusná záležitost, snaha podpásovým úderem vyrovnávat si účty s politickým protivníkem," řekl včera z Německa na dotaz Práva.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP