(15.40 hodin)
(pokračuje Rath)

Pane předsedající, tady pan poslanec za ODS udělal poznámku: Jdi se léčit. Prostřednictvím žádám mandátový a imunitní výbor, je to porušení jednacího řádu, aby s ním bylo započato disciplinární řízení (smích, oživení v sále), protože takovéto poznámky jsou nepřijatelné a musí je adresovat prostřednictvím předsedajícího (smích, potlesk).

Dámy a pánové, já bych pokračoval dál. Ivan Langer. Říkám to znovu, co řekl pan premiér Topolánek, budu chtít znát odpověď na otázku, jaké že to byly vážné důvody, které mohly vést k tomu, že policejní orgán, ať už Inspekce ministra vnitra nebo jiný, požádal o odposlouchávání telefonu ministra vnitra. Tady prostě se jasně přiznává ministr vnitra k tomu, že bude prověřovat své podřízené, jak je možné, jak si mohli dovolit ti mizerové odposlouchávat pana ministra vnitra. Odposlechy, které navrhl státní zástupce a povolil soudce. Není toto důkaz prostě jednoznačného zneužití pravomoci, zneužití moci a nedemokratických, ba dokonce totalitních diktátorských manýrů pana ministra Langera? Podle mého soudu jeho usvědčují jeho vlastní věty.

Dámy a pánové, v této souvislosti musím položit otázku. Dostala se ke mně informace, a pane ministře, odpovězte. Dnes jste měl odvolat šéfa Inspekce ministra vnitra Borníka, tedy toho, který si dovolil, jehož podřízení si dovolili vás vyšetřovat v rámci vaší trestné činnosti. Podotýkám potenciální trestné činnosti. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále je řádně přihlášen do rozpravy pan místopředseda Zaorálek. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, slyšeli jsme pana ministra, který tady řekl, že dnes tady nám byly předloženy důkazy pro to, co zaznělo na oné tiskové konferenci z úst pana Nečase, Langera a Topolánka. Takže jenom abychom si opakovali ty věty. To je ta věta pana Nečase, že vyšetřování úniku informací z Kubiceho zprávy bylo jen záminkou k odposlouchávání novinářů a politiků nepohodlných bývalé vládě. To je tedy to, co zaznělo. To je to podstatné. A my jsme tady dnes údajně slyšeli důkazy toho a za to se má třeba Jiří Paroubek omluvit. Rozumíte, to je možné takovouto eskamotáž tady provést, takovou estrádu je tady možné samozřejmě hrát. Já se ale obávám, že na to všichni doplatíme. Chápete? Pokud nedokážeme se tady ani shodnout na tom, že to, co se odehrálo, bylo porušení určitých pravidel, určité etiky, která se prostě může držet, že bez důkazu - opakuji - nelze kriminalizovat politiky, byť třeba jsou z té druhé politické strany, se kterou soupeřím před volbami, když toto prostě nebudeme respektovat, tak já tvrdím, že na tom proděláme všichni.

Mně tady nejde teď o to, se tady celý den napadat a křičet na sebe. Mně šlo o to, aby toto jednání Sněmovny dovedlo k tomu, že se vytyčí určité limity a meze, které se nesmějí překračovat. Na to jsem chtěl apelovat a to by bylo jediné, co by mělo podle mě smysl. To vyzývání k omluvám je prostě jenom teatrální, proto nikoho nechci k žádným omluvám vyzývat.

Já se obávám, že když nedojdeme z tohoto dnešního jednání k závěru, že některé věci nejsou dovoleny, že poškozují nejen nás, ale že poškozují i tuto zemi, že to je věc elementární odpovědnosti vůči ní jako politiků, kteří ji reprezentujeme, tak jsme nedokázali nic. Já se neprosím pana ministra o nějaké jeho další teatrální vystoupení. Já apeluji na elementární politickou kulturu, o kterou se v této zemi v tuto chvíli hraje.(Potlesk v levé části sálu)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále se do rozpravy přihlásil pan ministr Langer. Pane ministře, máte slovo. - Pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já za ně děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, teď se tady mluví o elementární kultuře a o všem tom, co s ní souvisí. Já upozorňuji, že jste placeni z peněz daňových poplatníků a oni to vidí na televizních obrazovkách celé odpoledne až do 15. hodiny. Měl jsem již několik telefonátů: Proboha, skončete to nedůstojné divadlo! Pojďme se domluvit, že teď hned v této době již nepotáhneme dále tento jakoby střet gigantů. Případná usnesení, která budou k dispozici, odhlasujeme a konečně schválíme tu komisi, o kterou tu také, připomínám, dnes jde. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, faktická poznámka pan poslanec Pleva, pak pan poslanec Severa.

 

Poslanec Petr Pleva: Já bych chtěl, vážený pane předsedo, reagovat na své předřečníky, kteří bagatelizují tuto kauzu, a připomenout, že mezi odposlouchávanými čísly kromě odposlechu politiků, lékaře a dalších je, jak trefně říkal bývalý pan ministr, tak bylo odposloucháváno i číslo, které patří klubu politické strany, tudíž číslo, na které volali všichni, nebo mohli volat všichni poslanci tohoto klubu. Jestliže toto vám nepřipomíná aféru Watergate, pak nevím co ještě.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: S další faktickou poznámkou pan poslanec Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, nemohu nevyužít té možnosti, kterou nabídl pan kolega Kováčik, protože já jsem dvakrát dával procedurální návrh, abychom skutečně něco odpracovali - my jsme dneska neodpracovali nic. A protože jsem zaznamenal ochotu poslaneckého klubu KSČM slovy pana Kováčika, abychom vyřešili a odsouhlasili určitým způsobem, tak dávám potřetí a naposledy procedurální návrh: přerušme na 20 minut tento bod, odsouhlasme zřízení komise na odposlechy a vraťme se klidně k bodu 1 a ještě se tady dohadujme klidně dvě tři hodiny. Myslím, že to vstřícné gesto je na místě využít, a věřím, že se pohneme z místa.

Jinak ještě jedna technická. K odvolání šéfa inspekce nemám informace, ale chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, říci těm, kteří se domnívají, že by mohla Inspekce Ministerstva vnitra šetřit civilní osoby, tak pokud by je šetřila, tak skutečně by tento ředitel inspekce měl být odvolán ihned, protože inspekce šetří osoby ve služebním poměru.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, všichni zainteresovaní slyšeli.

Ještě s procedurálním návrhem se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu KSČM, pan poslanec Kováčik. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych rád poděkoval panu kolegovi Severovi, že mě podpořil, ale on neslyšel zřejmě všechno, co jsem řekl. Já jsem nechtěl přerušit projednávání tohoto bodu. Já jsem navrhl: pojďme ukončit tuto rozpravu, odhlasovat případná usnesení, čili skončit bod, nikoliv ho přerušit. a zřiďme tu komisi.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže to je, pane předsedo, jako protinávrh proti návrhu pana poslance Severy. Mohu to tak chápat? Mohu? Takže je to protinávrh. Takže budeme hlasovat o ukončení rozpravy obecné. (Domluva o postupu.)

 

Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Severy o přerušení tohoto bodu, o zařazení bodu 2, a pak se vrátíme k tomuto bodu. Je to tak, pane poslanče?

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11. Z přítomných 179 poslanců pro návrh hlasovalo 83, proti 62. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP