(16.50 hodin)

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, ujišťuji vás, že nebudu počtvrté navrhovat (smích) takovou nepředloženost, která nás mohla posunout k výsledku, protože jsme se podle mě po celodenním jednání neposunuli výsledkem nikam dál, než kde jsme byli v 10.40. Ale to už tak asi bývá. Já ale chci apelovat na to, abychom se všichni třikrát zhluboka nadechli, protože se tady vykopává obrovsky hluboký přístup, který není jenom mezi námi, ale je i vzhledem k občanům a vzhledem k dodržování zákonů. Já totiž pozoruji poslední dobou, že v této Sněmovně je možné leccos, že lze zpochybnit cokoli a že se nedobereme výsledku nikdy, pokud nebudeme dodržovat elementární pravidla chování a řekl bych zákonnosti.

Nebudu mluvit dlouho, řeknu jeden příklad. Nezlobte se na mě, kolegové, když připustíme, že my jako představitelé Parlamentu, kteří by měli dbát zákonnosti - po výroku Ústavního soudu jeden z našich členů zpochybní výrok ústavních soudců s tím, že jsou zaměřeni k jedné politické straně, tak si myslím, že to nedává dobrý příklad vůči veřejnosti. A dneska řešíme konkrétní příklad něčeho, co nemůžeme vyšetřit, prokázat, protože na to nemáme mechanismy, ale děláme to s velkou chutí celý den. Já bych prosil, abychom to už ukončili, já už vystupovat nebudu, abychom zřídili komisi a abychom se začali zabývat tím, co tady je podstatou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Severovi. Žádnou přihlášku do rozpravy nemám, ani nevidím nikoho přihlášeného z místa, obecnou rozpravu končím. (Potlesk v části sálu.)

V průběhu obecné rozpravy nepadl žádný jiný návrh, než který připomněl pan poslanec Pavel Severa, o kterém jsme jako o procedurálním hlasovali, a proto můžeme přejít k rozpravě podrobné, pokud nechce pan zpravodaj a navrhovatel v jedné osobě Michal Hašek závěrečné slovo. Nehlásí se o něj. Prosím tedy o podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy zatím nemám žádnou přihlášku. Vidím pana poslance Františka Bublana. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec František Bublan: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za klub České strany sociálně demokratické si dovoluji přednést návrh na usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:

Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda vlády Petr Nečas a ministr vnitra Ivan Langer vznesli podezření o údajném zneužití odposlechů ve vztahu k ústavním činitelům a novinářům bývalou vládou České republiky, vedenou Jiřím Paroubkem, bez důkazů;

2. považuje tento postup předsedy vlády Mirka Topolánka, místopředsedy Petra Nečase a ministra vnitra Ivana Langera za nekompetentní a nezodpovědný a vyzývá je k rezignaci na jejich ústavní funkce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Já ještě zazvoním, aby všichni, kteří chtějí hlasovat, se mohli dostavit do jednací síně.

Shrnu, že podle poznámek řídících této schůze - vystřídali jsme se tři - vystoupilo v rozpravě 31 poslanců, a to někteří několikrát, a panu kolegu Schwippelovi sděluji, že jeho vzkaz v tu chvíli nepřítomným poslancům Grebeníčkovi a Rujbrové vyřídím. Takže doufám, že všichni, kteří mají zájem se dostavit do jednací síně, jsou tady.

 

O návrhu usnesení, které bylo předneseno - ptám se, jestli je zájem, abychom si ho vyslechli ještě jednou, není tomu tak, všichni mu rozuměli, bylo krátké a srozumitelné - budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 12, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 176 pro 90, proti 76. Návrh byl přijat. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Ještě vidím, že je zájem o kontrolu výpisu z hlasování, počkám tedy se závěrečným konstatováním, jestli byl nebo nebyl návrh usnesení přijat, na kontrolu elektronického zápisu vašeho hlasování. (Probíhá kontrola.) Žádný ze zástupců poslaneckých klubů, kteří byli kontrolovat zápis, nezjistil, že by došlo ke změně zápisu proti úmyslu jednotlivých poslanců, tedy návrh usnesení byl schválen. (Potlesk v levé části sálu.)

Končím bod číslo 1, děkuji panu Michalu Haškovi, děkuji i ostatním za jejich aktivní přístup k tomuto bodu, a budeme pokračovat bodem číslo 2.

 

Bodem číslo 2 je

 

2.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití
operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Podle § 53a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, zřizuje Poslanecká sněmovna kontrolní orgán pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, skládající se z pěti poslanců výboru, který určí Poslanecká sněmovna. Podle § 47 jednacího řádu naší Poslanecké sněmovny navrhuji, aby tento kontrolní orgán měl postavení stálé komise Poslanecké sněmovny. V souladu s § 115 odst. 3 jednacího řádu dále navrhuji, aby byl zvolen většinovým způsobem. Má někdo jiný návrh? Ano, vidím pana poslance Doktora. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo vlády, věřte, že ve svém vystoupení jsem veden naprosto upřímnou snahou vzápětí hlasovat pro zřízení této komise. Chci vám ovšem navrhnout nebo sdělit velmi důležité sdělení.

Pakliže chceme kontrolovat nasazení operativní techniky všude tam, kde je bezpochyby používána, a používána již velmi dlouho, myslím si, že se musí Poslanecká sněmovna v budoucnu zabývat buď rozšířením titulu, jímž bude tato speciální komise zřízena v případě novelou zákona, kterou je zřizována, anebo zřízením další komise, která bude mít na starosti dohled nad používáním operativní techniky tam, kde je používána, a tam, kde se dosud Poslanecká sněmovna svými kontrolními mechanismy ještě nedívá.

Věřte nebo ne, od roku 2002 - a prosím, aby mi naslouchal zejména minulý ministr financí Bohuslav Sobotka - vykonávají též systematické činnosti v oblasti používání operativní techniky také celní orgány České republiky. Touto činností se zabývají bohužel stovky pracovníků a neexistuje žádný veřejný dokument, žádný způsob, jakým kontrolovat, jak je k tomuto oprávnění přistupováno a jakým způsobem je s ním zacházeno. Já jsem si nechal zpracovat, myslím si, velmi korektní analýzu toho, jak celní orgány postupují, a věřte, že vzhledem k tomu, že celním orgánům, jak již dříve bylo uvedeno, a já nechci citovat znění celého toho materiálu, svědčí postavení takzvaného policejního orgánu, je jím zákonodárcem dána možnost podle § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 97 odst. 1 písmeno a) zákona č. 127/2005 Sb. Zajímavé je, že například ve zprávě o činnosti Celní správy za rok 2005, kterou lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí, právě proto jsem zmiňoval bývalého pana ministra financí, nelze - podtrhuji nelze - dohledat v části 5/4 Prevence porušování celních předpisů a podpora pátrání ani zobecněné informace, které by svědčily o používání takovéto techniky. A neexistuje totiž ani žádný regulérní úřad či instituce, která by se touto činností zabývala. Obávám se, že existují důvody pro to, že těchto činností jsou více než stovky vzhledem k tomu, že počet pracovníků, kteří se touto činností zabývají, převyšuje číslo 800.

Prosím, abyste se napříště tímto sdělením vážně zabývali, a pokud nelze mé sdělení reflektovat při zřízení této komise, abychom její pracovní záběr buď rozšířili, anebo zřídili komisi další.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP