(Jednání pokračovalo v 17.42 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v přerušeném bodu Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Připomínám, že podle § 81 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Petr Bratský a pan poslanec Karel Korytář, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena. Ptám se kolegů, kteří jsou zpravodaji: Pane poslanče Bratský a pane poslanče Korytáři, ptám se, jestli byla provedena kontrola lístků, které jsou vloženy na losování, jména, od kterého budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, kontrola byla provedena již před zahájením zasedání Sněmovny. Všech 200 hlasovacích lístků se všemi 200 jmény bylo umístěno do boxu, který máte k dispozici. Můžete zahájit losování.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Jako prvního jsem vylosoval poslance Šenfelda Josefa, takže od tohoto jména budeme zahajovat hlasování. Připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví pro návrh nebo proti návrhu; jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych jej mohl v souladu s jednacím řádem opakovat.

Přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru". Nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se.
 

Zahajuji hlasování. Jako první byl vylosován

Šenfeld Josef: Proti návrhu.
Šidlo Karel: Proti návrhu.
 

Budu postupovat pomaleji, aby si stačili páni zapisovat jednotlivá stanoviska.
 

Šimonovský Milan: Pro návrh.
Šincl Ladislav: Proti návrhu.
Škromach Zdeněk: Proti návrhu.
Šlajs Václav: Proti návrhu.
Šmíd Milan: Pro návrh.
Šojdrová Michaela: Pro návrh.
Šoltys Vladimír: Pro návrh.
Špika Jan: Pro návrh.
Šplíchal Karel: Proti návrhu.
Šťastný Boris: Pro návrh.
Šustr Ladislav: Nepřítomen.
Talmanová Lucie: Pro návrh.
Tejc Jeroným: Proti návrhu.
Tesařík Martin: Proti návrhu.
Tluchoř Petr: Pro návrh.
Tlustý Vlastimil: Pro návrh.
Topolánek Mirek: Nepřítomen.
Úlehla Tomáš: Pro návrh.
Urban Milan: Proti návrhu.
Valouch Jindřich: Proti návrhu.
Váňa Miroslav: Proti návrhu.
Vanoušek Pavel: Proti návrhu.
Vidím Jan: Pro návrh.
Vilímec Vladislav: Pro návrh.
Vlček Miloslav: Proti návrhu. Proti návrhu. (Smích v sále.) Musím to zopakovat. Nevím, proč je pobavení v sále. Je to z jednacího řádu, vážené kolegyně a kolegové.
Vnouček František: Proti návrhu.
Vojíř Oldřich: Pro návrh.
Vondruška Josef: Proti návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP