Stenografický zápis 6. schůze, 25. října 2006


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Rafaj


22. Návrh poslance Radko Martínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení

Poslanec Radko Martínek
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Radko Martínek


24. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé, Zuzky Bebarové - Rujbrové, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků protiraketové obrany USA na území České republiky a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jan Schwippel
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec David Šeich
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.57 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Šeich
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Šeich


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Martin Bursík


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Hamáček


32. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003) /sněmovní tisk 31/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský


33. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Hamáček


53. Informace o podpořeném financování za rok 2005 /sněmovní tisk 2/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


54. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2005) /sněmovní tisk 3/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


55. Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 4/

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Vladimír Koníček


56. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 5/

Poslanec Jan Špika


57. Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 /sněmovní tisk 6/

Poslanec Karel Sehoř


58. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 /sněmovní tisk 7/

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Zdeněk Maršíček
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


52. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 /sněmovní tisk 1/

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal
Poslanec Petr Rafaj
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Braný
Poslanec Libor Ježek
Ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.55 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


23. Návrh zastupitelstva Jihočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Jan Morava
Hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ivan Ohlídal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 36/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová
Poslanec Jan Schwippel


59. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 8/

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý
Poslanec Karel Černý


60. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 /sněmovní tisk 9/

Ministr obrany ČR Jiří Šedivý
Poslanec Alexander Černý
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP