(14.10 hodin)

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, je to určitě velmi inovativní, ten postup, který jste zvolil, jen připomínám, že zvykem bylo, že o všech návrzích se nechalo, tedy i o návrzích, které byly z předsednictva, hlasovat až po proběhlé rozpravě. Takže takhle možná diskriminujete návrhy, které by zazněly jako pozměňovací k těm návrhům, které jste přednesl.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: No ale již jsme schválili tyto pozměňovací návrhy, tak se bude muset přednést nový návrh.

Ještě pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Je značně netradiční a myslím, že i v rozporu s jednacím řádem, aby se jakékoliv návrhy schvalovaly bez rozpravy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já jsem se ptal, kdo má proti těmto návrhům nějaké připomínky. Nikdo se nehlásil, tudíž jsem nechal o tom hlasovat.

Takže nyní prosím a mám přihlášku pana poslance Libora Ježka.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, navrhuji pevné zařazení bodu našeho programu číslo 53, kterým je Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005, jako první bod zítřejšího, tj. středečního odpoledního jednání.

Důvodem je, že ke státnímu závěrečnému účtu předkládá podle zákona i stanovisko Nejvyšší kontrolní úřad a bylo by zřejmě vhodné, aby stanovisko svého úřadu mohl uvést i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. A vzhledem k povinnostem obou ústavních institucí proto navrhuji jeho pevné zařazení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, pardon, to byl bod? (53.) Bod 53, zařadit tedy na 25. 10. jako první bod odpoledne.

Dále se o slovo přihlásila paní místopředsedkyně Talmanová. Paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi požádat vás o souhlas s vyřazením jednoho z bodů našeho dnešního programu, a to bodu číslo 3 - Vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, tak jak jsme se s ním seznámili pod sněmovním tiskem číslo 48.

Ve chvíli, kdy byl tento návrh zákona připravován, ještě jsme neznali rozhodnutí Ústavního soudu, které velmi významně zasáhlo do tohoto zákona, a proto se domnívám, že by ještě před seznámením s tímto usnesením Ústavního soudu, které doposud nevyšlo ve Sbírce, nebylo rozumné tento zákon projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře. Takže paní místopředsedkyně, vy navrhujete vyřadit bod číslo 3. Děkuji.

Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o změnu programu. Můj pozměňovací návrh se týká sněmovního tisku 43, což je návrh zastupitelstva Jihočeského kraje a zároveň je to novelizace školského zákona.

Vzhledem k tomu, že předkladatelem je hejtman Jihočeského kraje, chci vás poprosit o to, aby tento bod byl zařazen na středeční odpolední jednání na 15 hodin. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Středa 25. 10.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl následující návrh. Týká se tisku 58, bodu 27, a je to návrh poslanců Libora Ambrozka, Robina Böhnische, Dlouhého, Látky, Mencla, Mlčáka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.

Tento zákon vstupuje v platnost 1. ledna a naším původním záměrem bylo předložit tento zákon podle režimu § 90. Z legislativních důvodů, vzhledem k lhůtám se tento náš záměr nezdařil. A vzhledem k tomu, že pokud na této schůzi neopustí novela tohoto zákona půdu Sněmovny, je velmi pravděpodobné, že nebude možné ji realizovat. Chtěl bych vás tedy velmi požádat, abychom tento bod nebo tento tisk zařadili na dnešní jednání, respektive jako bod 3 dnešního jednání. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to bod 58, pane poslanče. Ano?

 

Poslanec Václav Mencl: Omlouvám se, tisk 58, bod 27 stávající.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále do rozpravy je přihlášen pan poslanec Severa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si navrhnout, aby bod našeho programu číslo 13, to znamená sněmovní tisk číslo 37, byl pevně zařazen na druhý sněmovní týden, tj. 8. 11. pevně po bodu volby.

Zdůvodnění je takové, že chceme, aby jednání o některých ustanoveních úprav v tomto bodu, zákonu, mělo čas na projednání. Jinak všechny lhůty a vše stihneme bez problémů. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže pane poslanče, vy chcete, aby bod 13 tisk 37 byl zařazen na 8. 11. po bodu volby. Souhlasí? (Přesně tak.) Děkuji.

Dále se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Páralová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych vás požádala o pevné zařazení bodu číslo 12, sněmovní tisk 36, vládní návrh zákona o nemocenském pojištění.

Ministerstvo práce a sociálních věcí minulý týden zjistilo, že poté, co byl zvýšen rodičovský příspěvek, dochází k určitým nespravedlnostem ve vztahu k zákonu o sociálních službách. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas oslovil předsedu výboru pro sociální politiku s tím, aby se výbor tímto zabýval. Bude potřeba určitým způsobem politicky rozhodnout. Já si myslím, že věc je jasná, výbor rozhodne rychle. Žádám pouze o to, aby byl tento bod číslo 12, sněmovní tisk 36, zařazen na zítra odpoledne, na středu 25. 10., a to po pevně zařazených bodech. Pokud jsem zaznamenala, byly zatím dva. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se ještě někdo s pozměňovacím nebo doplňujícím návrhem k návrhu pořadu? Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí.

Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP