Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
26. října 2006 v 9.01 hodin

Přítomno: 179 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobré ráno, milé paní poslankyně, milí páni poslanci, vážená vládo, zahajuji třetí jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo má náhradní kartu a jakého čísla je tato karta. Paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová má náhradní kartu č. 1.

Do zahájení schůze mám omluvy od pánů poslanců Vladimíra Dlouhého, Jaroslava Krákory, Michala Pohanky, Zdeňka Škromacha a Václava Votavy, který však, jak vidím, je přítomen. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Petr Kalaš, pan ministr Ivan Langer a na odpoledne nemůžeme počítat s účastí pana ministra financí Vlastimila Tlustého.

Dopolední jednání zahájíme projednáváním pevně zařazených bodů č. 10 a 11 a dále budeme pokračovat body ve schváleném pořadí. Připomínám, že je čtvrtek, což znamená, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slavnostní slosování.

Pan poslanec Karel Sehoř se přihlásil o slovo, prosím, věnujte mu pozornost. Dále pan poslanec Pavel Severa a pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dobrý den. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, z pověření hospodářského výboru bych chtěl požádat Sněmovnu, aby mi dovolila navrhnout zařazení bodu, a jestli máme dnes dva pevně zařazené body, tak jako třetí bod dnešního dne - Upřesnění usnesení č. 13 Poslanecké sněmovny z 1. schůze 15. srpna 2006.

Jde o to, že na tomto zasedání jsme se usnesli, že každý výbor zakládá jenom tři podvýbory. Hospodářský výbor se domluvil s výborem petičním, že dohromady vytvoří šest podvýborů, petiční výbor dva a hospodářský výbor čtyři. Prosím tedy, abychom v tomto projednávaném bodu projednali uvedenou problematiku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, název tohoto bodu tedy je…

 

Poslanec Karel Sehoř: Upřesnění usnesení č. 13 Poslanecké sněmovny z 1. schůze 15. srpna 2006.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. Nyní hovoří pan poslanec Pavel Severa, potom pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, po dohodě s některými kolegy poslanci a s místopředsedou vlády panem Petrem Nečasem jsme zareagovali na to, že další sněmovní týden bude zřejmě jenom dvoudenní a nestihli bychom třetí čtení zákona, který musí být schválen. Proto z toho důvodu navrhuji změnu zařazení bodu, který měl být na pořadu původně 8. listopadu 2006, a to tak, aby se projednával zítra ráno jako první bod. Jedná se o bod č. 13, který byl původně zařazen na středu 8. listopadu 2006 po volebních bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Severo, může to být třetí bod, protože první bod je vyslání kontingentu Armády České republiky a druhým bodem je úvěr na protipovodňová opatření. Doporučuji tedy, aby to byl zítra třetí bod.

 

Poslanec Pavel Severa: Jsou to všechny body krátké, i tento bod by měl být krátký.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasíte tedy, aby to byl zítra jako třetí bod? (Souhlas.) Dobře, děkuji.

Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Exner.

Sděluji, že pan poslanec Petr Tluchoř má náhradní kartu č. 20.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že jsme u tisku č. 20, což je poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zkrátili lhůtu na projednání ve výborech na dva dny, a vzhledem k tomu, že hospodářský výbor včera tento tisk projednal, navrhuji zařazení druhého a třetího čtení tohoto tisku na pořad této schůze, a to tak, že druhé čtení by bylo zařazeno zítra po již pevně zařazených bodech, tedy pravděpodobně jako čtvrtý bod, a třetí čtení na konec bloku třetích čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, a je to stávající bod…

 

Poslanec Václav Exner: Je to nový bod, tisk č. 20.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Mencl, potom pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chci vás požádat o zařazení druhého čtení sněmovního tisku č. 58, návrh poslanců Libora Ambrozka a dalších o veřejných výzkumných institucích, na dnešek. A přiznám se, pane předsedající, že teď nevím, který bod by to mohl být.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám napovím. Dnes máme zařazeny vládní návrhy zákona o státním rozpočtu a o spotřebních daních. To jsou body, které jsou pevně zařazeny.

 

Poslanec Václav Mencl: Mám pocit, že by to mohl být čtvrtý bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čtvrtý bod za panem poslancem Sehořem.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní hovoří pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych také já navrhl pevné zařazení bodu č. 61, Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005, a to na zítřejší den po pevně zařazených bodech. Je tedy možné, že by to mohl být bod č. 5.

Krátké odůvodnění. Pan ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, kdyby tato zpráva sklouzla na další týden, který nebyl původně plánován, bude mít velké problémy zúčastnit se projednávání této zprávy jako předkladatel. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji. Chce ještě někdo obohatit tuto část schůze? (Nikdo.) Pokud ne, přistoupíme k hlasování. Prosím, přihlaste se hlasovacími kartami.

 

Pan poslanec Karel Sehoř navrhuje, aby na pořad této schůze byl zařazen nový bod Upřesnění usnesení č. 13 Poslanecké sněmovny z 1. schůze 15. srpna 2006. Odůvodnění jste slyšeli, týká se zřizování podvýborů. Navrhuje, aby to byl třetí bod dnes. Je tomu tak? (Souhlas.)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano v hlasování pořadové číslo 73, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 152 poslanců, 137 pro, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP