Stenografický zápis 7. schůze, 30. listopadu 2006


(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Pavel Hrnčíř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Hašek


15. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Jiří Petrů
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec David Šeich
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Petrů


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslankyně Kateřina Jacques


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad
Poslankyně Kateřina Konečná


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku, přijatý dne 8. prosince 2005 v Ženevě /sněmovní tisk 77/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Soušek


42. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 13 ze dne 15. srpna 2006

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Papež


45. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005 /sněmovní tisk 29/

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Zbyněk Novotný


46. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 /sněmovní tisk 35/

Poslanec Zbyněk Novotný


47. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. čtvrtletí 2006 /sněmovní tisk 39/

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jan Vidím


48. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2006) /sněmovní tisk 47/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek


49. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2006 /sněmovní tisk 49/

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


60. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Pavel Hojda
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jozef Kochan
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec František Bublan
Poslanec Radim Chytka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Radim Chytka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Daniel Petruška
Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Skopal
Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová
Poslanec Ladislav Skopal
Ministryně zemědělství ČR Milena Vicenová
Poslanec Tom Zajíček
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Tom Zajíček
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič
Poslanec Karel Černý
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


61. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Alexandr Vondra
Poslanec Václav Exner
Poslanec Alexander Černý
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 16.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP