(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nevím, jestli v tuto chvíli už dozrála doba, abych to prohlásil za nehlasovatelné. Přiznám se, že množství legislativně technických úprav na původně zdánlivě nenápadný návrh mě trošku děsí, protože se můžeme dostat do prazvláštní situace, co se týká kvality toho zákona. Ale poznámku pana poslance Plevy jsem zaznamenal.

Bratr Bartoš, potom Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím vystoupit za výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, neboť jsme byli požádáni Poslaneckou sněmovnou, abychom se vyjádřili k těmto pozměňovacím návrhům. Upozorňuji, že se nacházíme v režimu třetího čtení, takže usnesení výboru musí být chápáno pouze jako usnesení doporučující. Já vás seznámím s rozhodnutím, ke kterému náš výbor dospěl.

K pozměňovacímu návrhu číslo jedna pana poslance Zbyňka Novotného výbor dospěl k názoru, že tento návrh má být podpořen, s výjimkou bodu 2, kde se vypouštějí slova "jsou-li poskytnuty v příslušné kapitole státního rozpočtu příslušné finanční prostředky". Musím říci, že pan kolega Novotný mi zjednodušil situaci, neboť tento návrh stáhl zpět, tudíž je to v souladu s usnesením výboru.

Druhý návrh pana poslance Zbyňka Novotného podporuje výbor bez výhrady.

Dále podporuje návrh pana poslance Radko Martínka, také bez výhrad.

K ostatním pozměňovacím návrhům se výbor nevyjadřoval, neboť si myslí, že v tomto zákoně nemají být obsaženy, neboť nesouvisejí s problematikou vzdělávání.

K poslanci Šplíchalovi zaujal náš výbor stejný názor jako předřečník Petr Pleva, že tento návrh je nehlasovatelný.

Vážený pane předsedající, tolik doporučující usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, vážení předkladatelé, páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi jen opravdu velmi stručnou reakci na vystoupení mého kolegy z hospodářského výboru Pavla Hojdy.

Je pravdou, že jsme tuto materii neprojednávali v hospodářském výboru, neboť nebyla předložena ani vládou, ani jako iniciativa poslanců. My se nacházíme v trošku složité a možná i nestandardní situaci. Vláda je v demisi, mnoho zákonů předkládají poslanci, a mezitím se tu a tam narodí praktický problém. A ten praktický problém v mém případě, který já jsem předložil, jsem konzultoval s Ministerstvem průmyslu a s Ministerstvem zemědělství, spočívá v podstatě v jednom. Všichni, kteří se v oblasti čerpacích stanic, které provozují zemědělci, zjednodušeně řečeno, ať už je jejich forma jakákoliv, zabývali do září tím, že sklízeli úrody, a je to docela logické, nyní přistupují k tomu, že by měli splnit poměrně přísná ustanovení stavebního zákona, včetně zákonů týkajících se ochrany životního prostředí, zákonů o bezpečí atd. Já proti tomu přece nic nemám. Já neměním faktický obsah, já neříkám, že má dojít k nějakému změkčení zákona, já pouze říkám, že na to má být vytvářen určitý časový prostor, ten časový prostor je definován do 31. 10. 2007, a to proto, aby v průběhu zimy, nejlépe do jara, měli připravené všechny věci, to znamená jak záležitosti výtek např. ze stavebního úřadu, výtek ze životního prostředí, aby to mohli zainvestovat, aby se na to všechno mohli připravit, a teprve na konci je kolaudace. To znamená, všechno musí být splněno tak, jak ten přísný zákon říká, a teprve potom bude taková věc zkolaudována.

A jestli tady někdo podsouvá to, že bychom chtěli vytvářet prostor pro nebezpečné čerpací stanice, tak já bych se svého ctěného kolegy musel zeptat, jak dlouho ty stanice fungují, jestli to ví. Ty fungují i dvacet let. Nemá z toho nikdo radost, ale prostě tak to je.

Já jsem pro to, aby se to zpřísnilo, ale nedělejme ze sebe papežštější osoby, než je papež. Prostě praxe říká, že bychom to měli posunout, je to výzva těch, kteří to užívají, kteří to chtějí udělat, a chtějí to udělat rozumně, tak, aby to bylo funkční a aby na to také měli prostředky. Jestli chcete hlasovat proti, já se tomu nebráním. Prostě ten, kdo to užívá, si bude muset být vědom toho, že ve Sněmovně jsou na to různé názory, a pak jiní nechť se zpovídají z kroků, které byly učiněny. Je to velmi podobné jako s oním zákoníkem práce včera.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. Hlásí se pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Dámy a pánové, já bych byl samozřejmě nerad, aby se z této věci, která může vypadat jako zcela nepodstatná, stal nějaký spor. Jenom jsem upozornil na to, že proti původnímu vládnímu návrhu Poslanecká sněmovna de facto prodloužila lhůtu na splnění podmínek o dalších 120 dnů, a přesto se téměř nic, nebo asi ve většině případů, téměř nic nestalo.

Já nejsem odborník na zemědělství, nechci zde diskutovat o tom, zdali měli možnost - protože sklizeň hlavních produktů zpravidla není asi v květnu nebo v červnu - ale nechci o tom diskutovat, protože by to bylo naprosto zbytečné. Každý ať si to přebere podle svého a ať se rozhodne, jestli podrží zemědělce, nebo jestli se budeme snažit o to - byť třeba 40 let předtím nejenom u nás, ale i jinde ve světě se znečisťovalo životní prostředí, tak jestli důsledně budeme trvat na tom, abychom se snažili chránit životní prostředí, nebo budeme prostě v tomto případě ustupovat, a v dalších případech obdobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Hlásí se pan poslanec Martínek, potom pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Radko Martínek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já jen pár slov. Jednak bych chtěl poprosit všechny kolegyně a kolegy. Ten původní návrh je v podstatě jednoduchá technická norma, která má ovšem řešit poměrně závažný problém, a navíc je potřeba, aby ten problém byl řešen rychle. To znamená, že materie, která odejde ze Sněmovny, by měla být taková, aby pokud možno v Senátu i u pana prezidenta proběhla hladce, takže to berte jako určitý apel. Jestliže legislativa parlamentu řekne o návrhu kolegy Šplíchala, jinak bych samozřejmě proti němu nic neměl, že je nehlasovatelný, tak si myslím, že je potřeba to respektovat. Stejně tak jestliže legislativa parlamentu řekne, že návrh legislativně technické úpravy kolegy Novotného je hlasovatelný, tak myslím, že bychom se podle to asi měli řídit.

Pokud se týká věcí, které nesouvisejí s tím zákonem vůbec a jsou z úplně jiných oblastí, ta praxe je velmi špatná a já bych velmi prosil, aby se toho nová Sněmovna pokud možno vyvarovala. Já věcně s mnoha předkladateli souhlasím. Jsou tam věci, které jsou určitě důležité, ale řešit to tímto způsobem nepovažuji za možné a také by to ve svých důsledcích zcela jistě ohrozilo vlastní návrh jako takový.

Z toho důvodu budou také moje příslušná prohlášení k jednotlivým návrhům, i když, jak říkám, věcně se s některými z nich mohu ztotožnit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Hovořit bude pan poslanec Petr Bratský, po něm pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud si chceme sami vážit své vlastní práce, natož abychom chtěli prosadit, aby si jí kupodivu vážili případně i naši občané, tak bychom neměli zavádět praxi tzv. legislativních přílepků k projednávaným zákonům. Je to věc, kterou jsme opravdu už v minulosti často kritizovali. Objevují se u zákonů věci, které s faktickým problémem, který se v zákoně řeší, absolutně nemají nic společného. I když osobně chápu, že se vyskytují některé praktické problémy, jak říkal kolega Vojíř, ty se prostě v životě a po schválení nových zákonů objevují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP