(9.50 hodin)
(pokračuje J. Dolejš)

Například tím způsobem, že nejenže bude zakazovat dělat změny, ale že se zamyslí nad jiným způsobem, jak vracet špatný rozpočet exekutivě, a ta by pak ve smyslu připomínek parlamentu jej mohla dotvářet s ohledem na onu exekutivní dokonalost, kterou se tady někteří minulý týden opájeli.

Pokud prohlasujeme některé návrhy, možná že se dílčím způsobem struktura státního rozpočtu zlepší, ale pouze dílčím způsobem. Proto avizuji, že v závěrečném usnesení, celkovém usnesení, a to jak k tisku 52, tak i k tisku 53, který je svou logikou i zpracováním neodmyslitelně se státním rozpočtem spojen, klub KSČM hlasovat nebude pro, dokonce bude proti.

Já si myslím, že v takovém tom stavu nepovedené politiky nepolitiky jedině jasná opoziční role takto vymezená má smysl. A nečekejte od nás, i když budeme samozřejmě sledovat ty pozměňovací návrhy a ty rozumnější, které se vejdou do rámce, který fiskální rezervy umožňují, tak nečekejte, že pod prapory takové drobečkové politiky se seřadí poslanci za KSČM. Pod těmi ať kráčí budoucí koalice nekoalice, ať pod ní kráčejí ti, kteří chtějí reformy zároveň citlivé a zároveň statečné, ať pod ní kráčejí ti, kteří jsou stateční vůči tomu, jak uspořit na občanech, a citliví vůči vlastním pozicím a vlastní kapse.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců za KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní mám další písemné přihlášky. Je to pan poslanec Petr Bratský a pak tady mám ještě Tomáše Hasila. Také nyní prosím pana poslance Bratského k legislativně technické. Ano, prosím.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážený pane předsedo vlády a všichni další, kteří jste přišli. Já mám jednu krátkou legislativně technickou poznámku k části B pro přesné určení příjemce, kdyby náhodou tato částka, položka vyšla.

Je to položka 247 a název akce se jmenuje přesně vybudování kanalizace Ořešská, Ve Výhledu, městská část Praha-Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00, Praha 5, Řeporyje. Částka i IČO zůstávají stejné, jak jsem načetl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. A teď ještě prosím Tomáše Hasila. To bude také ještě legislativně technická.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, mám tady legislativně technickou úpravu. Týká se písmena B čísla 161, škola Nový Bor, kde je uvedena částka 25 milionů. Prosím o legislativně technickou úpravu na 15 milionů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě vidím pana poslance Chytku, toho jsem zapomněl, také se mi hlásil. Ano. A ještě paní poslankyni Dundáčkovou. Prosím, nejdříve pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mně, abych načetl dvě legislativně technické ke státnímu rozpočtu. Obě budou směřovat k usnesení rozpočtového výboru pod písmenem A.

První je tedy pořadové číslo A/27/50. Jde o Dětský domov Řepiště, odstranění havarijního stavu objektu. Zde je v poznámce napsáno, že není určen příjemce dotace. Případným příjemcem dotace by tedy byla Diecézní charita ostravsko-opavská.

A druhé je pořadové číslo A/29/41. Jde o Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky. Zde jde o rekonstrukci sportovní haly, II. etapa. A zde bych poprosil vypustit slova "rekonstrukce podlahy".

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím paní poslankyni Dundáčkovou. A pak ještě vidím pana poslance Valoucha a také pana poslance Seďu. Prosím, paní poslankyně Dundáčková má nyní slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dovolte, abych i já podala návrh na legislativně technickou změnu, a to v pozměňovacím návrhu pořadové číslo B314/1, kde jsem žádala o částku 10 milionů korun pro římskokatolickou farnost, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Příbrami na Svaté Hoře. Je uvedena jako "pomlčka oprava varhan", správně má být "rekonstrukce". Došlo zřejmě k chybnému přepisu. Rovněž podotýkám, že jsem dávala písemnou podobu pozměňovacího návrhu, ze kterého je zřejmé, že tím příjemcem je opravdu římskokatolická farnost kostela Nanebevzetí Panny Marie, a nikoli tak, jak je to uvedeno tady pod tím pořadovým číslem B314. Doufám, že tu identifikaci v případě, že by pozměňovací návrh prošel, bude možné učinit případně i dodatečně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji. Prosím, pan poslanec Valouch. A pak ještě pan poslanec Seďa. Prosím pana poslance Valoucha.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný pěkný den, dámy a pánové, pane předsedající, pane předsedo vlády, členové vlády. Já bych to vrátil zpět a pojďme opět zase na zem. My dělíme něco a první fakt, který je nutno říci, a to je pozměňovací návrh. Odhlasujme si, že chceme zvýšit státní dluh o x miliard, kde chceme rozdělit věci, které jsou. Když to schválíme, pak můžeme konkrétně jednat, a je to dáno a vím, o čem jednáme. Nebo to budeme dělat z jiných věcí. To znamená, máme na to finanční prostředky, nebo nemáme.

Já jsem velice rád, že pan ministr financí takto to řekl. Řekl, že je potřeba tedy finanční prostředky najít. A my si odhlasujme, že je najdeme, nebo uděláme si dluh, a pak budeme konkrétně jednat o věcech, které tady jsou věcné. Jinak si hrajeme na něco…, co budeme si hrát, že víme, že něco dělíme, ale nevíme, jestli na to máme. Takže já bych byl rád, aby to bylo věcné, konkrétní, a tak, abychom se k tomu (nesrozumitelné) znovu vrátili. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Reagovat chce pan ministr Tlustý. Prosím, já mu udělím slovo.

 

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to byl úplně klasický řečnický posun. Já jsem tady neříkal, že má být zvyšován deficit. Já jsem říkal, že těch 91 miliard je deficit dost vysoký v prvním čtení. Já jsem říkal, že pokud budete takzvaně vyčerpávat rezervy - a vyjmenovával jsem je - tam, kde žádné nejsou, že pak budete nuceni zvýšit tento deficit, nikoli ovšem na základě mého požadavku, nebo dokonce mého doporučení. Takže bych prosil, aby má slova byla interpretována zcela přesně. Já se totiž stejně, a tím chci reagovat na vystoupení pana poslance Dolejše, domnívám, že zahajovat úsporné reformy zvýšením deficitu o 6,4 miliardy korun je nedůstojné a nedůvěryhodné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď má slovo pan poslanec Seďa, který se přihlásil do rozpravy zřejmě s legislativně technickou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych načetl jednu legislativně technickou změnu k mému pozměňovacímu návrhu, která je uvedena pod pořadovým číslem B77. Jedná se o změnu programu. Omylem jsem načetl program číslo 298210. Správně má být program 298220. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dívám se, jestli se ještě někdo hlásí. Už nikoho nevidím. Ještě pan poslanec Bursík je další ještě přihlášený. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Dobrý den. Pane předsedající, vážená vládo, já bych rád požádal, aby při proceduře, při projednávání bodů 1 až 23, o kterých budeme hlasovat samostatně, aby ke každému bodu vystoupil příslušný správce kapitoly, resortní ministr, pan ministr financí se vyjadřoval k těm položkám, které jsou VPS, to již udělal, a sdělil Poslanecké sněmovně stanovisko před tím, než bude Sněmovna o těch jednotlivých bodech hlasovat. To je čistě jenom procedurální návrh směrem k panu předsedajícímu. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce reagovat pan… Prosím pana poslance Kalouska, on se k tomu chce zřejmě vyjádřit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Ve vší úctě k panu poslanci Bursíkovi. Toto není návrh jednotlivých resortů, toto je vládní návrh. A jménem vlády ho tady obhajuje ministr financí a vláda si za svými stanovisky stojí jako celek. To znamená stanovisko předkladatele je stanoviskem vlády. Já tedy nedoporučuji, aby se střídali jednotliví ministři, protože vláda svůj návrh vždy obhajuje jako celek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP