(15.10 hodin)

Poslanec Petr Bratský: Já se chci omluvit kolegyním, kolegům, ale stalo se mi nečekané, že jsem opravdu hlasoval křížek, a mám tam na sjetině ano. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Zpochybňuji hlasování. Věřte mi nebo ne, zpochybňuji hlasování. (Neklid v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Je tomu tak, takže o námitce pana poslance Bratského rozhodneme v následujícím hlasování pod pořadovým číslem 434, které tímto zahajuji, a táži se vás, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Bratského. Kdo s touto námitkou nesouhlasí?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro námitku se vyslovilo 134, proti 8. Námitka byla přijata.

 

Takže opět budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B215. Já toto hlasování zahajuji a táži se vás, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 435 z přítomných 179 pro 88 poslankyň a poslanců, proti 55. Tento návrh nebyl schválen.

 

Vidím, že paní poslankyně Bayerová čeká na kontrolu hlasovací listiny, takže vteřinku počkáme i my.

Nikdo si nepřeje zpochybnit toto hlasování, takže můžeme přistoupit k dalšímu hlasování. Vážený pane zpravodaji, který pozměňovací návrh to bude?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní se tedy konečně dostává na řadu pozměňovací návrh B220. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 436 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 24, proti 89. Tento návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B221. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 437 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 36, proti 87. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B222. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 438 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 35, proti 82. Návrh nebyl schválen. Další, prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B223. Kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 439 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 130, proti 10. Tento návrh byl schválen. Další návrh prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B224. Kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro tento návrh? Proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 440 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 123, proti 15. Návrh byl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B225. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 441 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 31, proti 83. Návrh nebyl schválen. Dalším návrhem je prosím?

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B226. Také negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 442 z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro 28, proti 90. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B227. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 443 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro 24, proti 80. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B228. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás ptám, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 444 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro 17, proti 91. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B229. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás ptám, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 445 z přítomných 185 pro návrh 31 poslankyň a poslanců, proti 76. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Nyní jsme tedy u B230 alternativa 1. Negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 446. Z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 24, proti 61. Návrh nebyl schválen. Další prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: B230 alternativa 2. Také negativní stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Zahajuji hlasování, ve kterém se vás táži, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 447 z přítomných 185 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 21, proti 69. Návrh nebyl přijat. Další, prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP