(Jednání pokračovalo v 19.10 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas určený na přestávku klubů, na jednání klubu České strany sociálně demokratické, vypršel.

Nyní jenom připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou pan poslanec Petr Bratský a paní poslankyně Kateřina Konečná, aby zaujali místa u stolku zpravodajů.

Nejdříve přistoupíme podle § 74 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k vylosování jména poslance, od něhož se bude v abecedním pořadí hlasovat. Kontrola lístků se jmény poslanců byla provedena.

Nyní tedy vylosuji jméno poslance, od kterého budeme v abecedním pořádku hlasovat. (Hluk v sále.) Je jím poslanec - jako první jsem vylosoval Petra Wolfa. Tak jako první se vysloví pan poslanec Petr Wolf.

Připomínám, že podle § 74 odst. 4 jednacího řádu se vyvolaný poslanec vysloví "pro návrh", nebo "proti návrhu". Jestliže se zdržuje hlasování, řekne "zdržuji se". Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování.

Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je mohl v souladu s jednacím řádem opakovat.

Přikročíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje důvěru vládě."

A nyní vás budu vyvolávat a prosím vás o vyslovení se. Zahájím za malý okamžik hlasování.

Takže nyní vás budu vyvolávat od pana poslance Wolfa v abecedním pořadí. Takže poprosím:

Pan poslanec Wolf.

 

Poslanec Petr Wolf: (z místa) Jsem proti návrhu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Proti návrhu.

(Hluk v sále. Hlasy: Neplatné hlasování.)

Pane poslanče, vy jste mě asi neposlouchal. Jiné sdělení než "pro návrh" nebo "proti návrhu" nebo "zdržuji se" je jiný projev a je považován za zdržení se hlasování. Takže já prosím, abyste se vyslovil jasně. A žádám tak všechny poslankyně a poslance.

(Nesouhlasné hlasy.)

Ano, pan poslanec se vyslovil. Já ho znovu nevyzývám, tak já nevím, co se zde děje, prosím vás. Co je zde za nějaké pozdvižení? Pan poslanec Wolf vyjádřil jiný projev, proto je v záznamu, že se zdržel. (Odezva mezi poslanci pravice.)

Prosil bych poslance, aby hlasovali tak, jak je podle jednacího řádu. Takže další v pořadí.

Zajíček: Pro návrh.

Zaorálek: Proti návrhu.

Zapletal: Proti návrhu.

Zelenková.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, já se omlouvám, ale protože tam je několik příjmení, která mají křestní jména a příjmení jsou stejná, prosím za nás, kteří zapisujeme vaše jména, abyste říkal příjmení i jméno. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře.

Paní poslankyně Zelenková Ladislava: Proti návrhu.

Pan poslanec Zgarba Petr: Proti návrhu.

Paní poslankyně Zubová Olga: Pro návrh.

Pana poslanec Ambrozek Libor: Pro návrh.

Pan poslanec Albrecht Vlastimil: Proti návrhu.

Pan poslanec Babor Jan: Proti návrhu.

Pan poslanec Bartoš Walter: Pro návrh.

Pan poslanec Bauer Jan: Pro návrh.

Paní poslankyně Bayerová Marta: Proti návrhu.

Paní poslankyně Bebarová-Rujbrová Zuzka: Proti návrhu.

Pan poslanec Benda Marek: Pro návrh.

Pan poslanec Bičík Milan: Proti návrhu.

Pan poslanec Boháč Zdeněk: Pro návrh.

Pan poslanec Bohatec Pavel: Pro návrh.

Paní poslankyně Bohdalová Vlasta: Proti návrhu.

Pan poslanec Böhnisch Robin: Proti návrhu.

Pan poslanec Braný Petr: Proti návrhu.

Pan poslanec Bratský Petr: Pro návrh.

Pan poslanec Bublan František: Proti návrhu.

Pan poslanec Bürgermeister Jan: Pro návrh.

Pan poslanec Bursík Martin: Pro návrh.

Pan poslanec Carbol Jiří: Pro návrh.

Pan poslanec Čepelka Jiří: Pro návrh.

Pan poslanec Čerňanský Josef: Proti návrhu.

Pan poslanec Černý Alexander: Proti návrhu.

Pan poslanec Černý Karel: Proti návrhu.

Pan poslanec Červenka Petr: Proti návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP