(19.40 hodin)
(pokračuje Vlček)

Takže hlasování skončilo. Táži se, zda všichni poslanci byli čteni, případně zda nejsou nějaké pochybnosti k průběhu hlasování.

Nyní prosím ověřovatele, aby mi sdělili, jaký čas potřebují ke zjištění výsledků hlasování. Prosím o vystoupení určených ověřovatelů.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, z hlasujících 200 kolegyň poslankyň a poslanců hlasovalo 198, dva byli nepřítomni a jeden se zdržel; 99 bylo pro, 98 proti. (Potlesk. Údiv některých poslanců.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vyhlásím pětiminutovou přestávku, pan zpravodaj nám pak sdělí výsledek. Vyhlašuji přestávku do 19.47 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 19.41 do 19.47 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážení páni poslanci, čas určený na přestávku uplynul. Poprosím pana zpravodaje Petra Bratského, aby nám vyhlásil výsledky, protože jeho vyhlášení před přestávkou, že 99 bylo pro a 98 proti - myslím, že je to špatný výsledek. (Potlesk a smích v sále.)

Já bych poprosil pana zpravodaje Petra Bratského, aby vyhlásil skutečné výsledky hlasování. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, omlouvám se vám, omlouvám se kolegyním, kolegům. Měl bych asi říci - omlouvám se i národu. Opravdu, nesmí se to stát ani jednou. My jsme měli správně opravdu pečlivě počítat hlasy a my jsme se spolehli na rutinu, což byla chyba. Omlouvám se všem, opravdu se vám omlouvám.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: (mimo mikrofon) Ne my!

 

Poslanec Petr Bratský: Já. Nicméně musím konstatovat výsledky, jak vše probíhalo pod veřejným dohledem.

Hlasování se zúčastnilo 198 kolegyň poslankyň a poslanců, dva byli nepřítomni, jeden se zdržel - 100 kolegů poslanců bylo pro, jeden se zdržel a 97 bylo proti. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

O slovo se přihlásil pan premiér Mirek Topolánek. Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já za důvěru děkuji. Myslím si, že to není na žádné triumfální výskání, že nás čeká těžká tvrdá práce. Doufám, že daňové příjmy spočítáme lépe jak Bratský hlasování o důvěře. To vám mohu slíbit. Pěkný večer. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Vyčerpali jsme dnešní program schůze. Tím devátou schůzi končím. Děkuji a dobrou noc.

 

(Schůze skončila v 19.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP