Stenografický zápis 11. schůze, 7. února 2007


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Hašek
Poslanec František Bublan


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šustr
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Pleva


54. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 55/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Petrů


79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaroslav Plachý


80. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.36 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Jacques


81. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj


59. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Petr Tluchoř


55. Návrh na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


56. Návrh na volbu zástupce veřejného ochránce práv

Poslanec Petr Tluchoř


61. Návrh na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 11.02 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Tluchoř


18. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Morava
Poslanec Pavel Hojda
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Jan Morava
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Milan Bičík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 17.36 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.45 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


23. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy a Tomáše Hasila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 113/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.36 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP