Stenografický zápis 13. schůze, 20. března 2007


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Věra Jakubková


6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - druhé čtení

Senátor Josef Vaculík
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý


16. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Dana Filipi
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec David Rath
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Eva Dundáčková


18. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení

Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Marcela Mertinová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Walter Bartoš


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - prvé čtení

Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Pavel Hojda
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Helena Mallotová


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Marockým královstvím na straně druhé o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Václav Exner


34. Informace vlády ze zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 8. a 9. března 2007

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


35. Návrh na volbu předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Petr Tluchoř


36. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř


37. Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Poslanec Petr Tluchoř


38. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř


39. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

Poslanec Petr Tluchoř


40. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do meziparlamentní organizace

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 17.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP