(14.30 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, já chci navrhnout zařazení dvou nových bodů, které ve schůzi nejsou, protože levice by zablokovala přijetí programu schůze, pokud by ve schůzi byly, a to nového bodu 6 této schůze, sněmovní tisk 15, senátní návrh zákona o Ústavu paměti národa a změně dalších zákonů, s tím, že by jeho projednávání bylo pevně zařazeno na pátek tohoto týdne jako první bod.

Problém je, že dva výbory ještě nedokončily projednání, to je bezpečnostní výbor a výbor pro vědu, vzdělání, školství - a ten další dlouhý název. Ale bezpečnostní výbor má projednání dnes večer, školský výbor, zjednodušeně řečeno, má projednání ve čtvrtek večer, čili v pátek bychom měli mít k dispozici všechna usnesení příslušných výborů a mohli bychom provést druhé čtení a následně nato čtení třetí. Ve výborech to leží dostatečně dlouho. První čtení proběhlo 7. 11., to znamená ona šedesátidenní lhůta již dávno uplynula. Jistě si všichni vzpomínáte, že na minulé schůzi Sněmovny navrhoval pan předseda výboru Bublan prodloužení lhůty pro projednání ve výborech, které nebylo schváleno. Čili já si myslím, že musíme návrh zákona projednat.

Takže zařadit bod 15 jako bod šestý, druhé čtení, a pak jako bod 33. na závěr třetích čtení třetí čtení tisku 15 k vládnímu návrhu zákona o Ústavu paměti národa s tím, že druhé čtení by proběhlo v pátek jako první bod ráno.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o krátkou chvíli pozornosti a následně i podporu návrhu dvou nových bodů, které bych rád, abychom zařadili do programu naší současné schůze.

Tím prvním návrhem je doplnění volebních bodů. Navrhuji do volebních bodů zařadit volbu předsedy stálé delegace OBSE. Je to jediná delegace, která nemá doprojednánu volbu předsedy, i když to tam nějak funguje, ale přece jenom bude dobře, abychom to dotáhli do nějakého rozumného konce.

Ten druhý návrh se týká zařazení nového bodu - usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Já to usnesení poté, co je zdůvodním, také současně navrhnu. V situaci, ve které se Česká republika, její vláda a ústavní instituce - nemám na mysli Parlament, tedy Poslaneckou sněmovnu a Senát, ale i ostatní instituce - nacházejí poté, co Senát rozhodl o vydání trestního stíhání senátora, místopředsedy vlády a ministra vlády České republiky Jiřího Čunka, nám nezbývá nic jiného, když všechny dosavadní pokusy o nějaké rozumné řešení té situace byly vyčerpány, nebo alespoň nevím o nějakých dalších, jiných pokusech, abychom my, jako Poslanecká sněmovna vstoupili, nebo se alespoň pokusili vstoupit do tohoto procesu a snažili se dovést věc do nějakého rozumného konce. Hrozí nám totiž další ztráta důvěryhodnosti České republiky a jejích ústavních institucí, nejen vlády, ale i všech ostatních, jak na domácí scéně, tak zejména v přístupu našich zahraničních partnerů, což zrovna v období, které téměř bezprostředně teď předchází našemu předsednictví v Evropské unii, není rozhodně nějaké dobré vysvědčení pro to, že Česká republika bude schopna to předsednictví absolvovat dobře.

Když nic neuděláme, bude pokračovat strmě padající proces, proces deziluze občanů České republiky. Víme všichni, jaké velké je znechucení mezi občany České republiky z politiky, jak vysoká je míra rezignace občanů na politiku, rezignace, která se projevuje ve stále se snižující účasti českých občanů na jakýchkoliv volbách. Rok od roku, respektive volby od voleb se ta účast snižuje. Pravda, někteří říkají, že to je projev demokracie. Občané jsou spokojeni se stavem, a proto nechodí k volbám, nemají potřebu něco měnit. Já ale mezi občany slyším něco jiného: nemá to cenu, je to jedna lumpárna a já nic neovlivním. To si myslím, že je blíže než k té spokojenosti z toho, co se tady děje.

Koneckonců pokračuje, a na to je třeba upozornit a je třeba, abychom si všimli nejen my, ale i přátelé novináři a jejich prostřednictví občané České republiky, že je tady hluboký rozpor mezi programovým protikorupčním postojem vlády - všimněme si jenom toho, co zejména Občanská demokratická strana v předvolební kampani slibovala, jak zatočí s korupcí, jak za vlády občanských demokratů korupci bude odzvoněno. Tato programová orientace, tento programový slib občanům, tato programová smlouva s občany je v příkrém rozporu s konkrétní praxí této vlády, s reálnou situací, která podle mého soudu není možná ani v nějaké - a to prosím pěkně, aby se některý stát neurazil - třeba i fiktivní banánové republice, ani - a teď zrovna opět nemluvím úplně konkrétně, ale fiktivním kmenovém království někde ve střední Africe.

Chci proto a prosím vás o podporu, aby Poslanecká sněmovna zařadila bod s názvem usnesení Poslanecké sněmovny, a toto usnesení by znělo: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá předsedu vlády České republiky, aby vzhledem k probíhajícímu trestnímu stíhání odvolal z vlády České republiky vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pane poslanče, i vás bych poprosil, abyste mi názvy bodů a usnesení dodal písemně. Děkuji.

Nyní je přihlášen pan poslanec Bratský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji přeřadit bod č. 10, kterým je novela zákona o regulaci reklamy, tisk č. 159, jako první bod našeho pořadu dnes, 13. března.

Důvodem je, že dne 21. března proběhne schůze Evropské komise, na níž bude rozhodnuto o dalším postupu v záležitosti porušení smlouvy Evropského společenství. Podle neoficiálních informací bude navrženo podat na Českou republiku žalobu k Evropskému soudnímu dvoru ve věci neúplné transpozice směrnice Evropského společenství k tabákové reklamě. Dle názoru zástupců ministerstva zahraničních věcí je pravděpodobnost odvrácení žaloby sice malá, ovšem rozhodujícím impulsem pro odvrácení, nebo aspoň zmírnění sankce, která by mohla být uplatněna ve výši několika desítek milionů eur, by mohla být skutečnost, že Poslanecká sněmovna schválí novelu zákona o regulaci reklamy před 21. březnem. Vzhledem k tomu, že novela zákona odstraňuje pouze legislativní nesoulad českého práva s právem Evropské unie podle smlouvy o Evropském společenství, věřím, že můj návrh podpoříte.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP