Stenografický zápis 14. schůze, 9. května 2007


Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Rafaj


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 124/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Miloslava Vostrá
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslankyně Miloslava Vostrá


56. Návrh poslanců Michala Haška, Robina Böhnische, Libora Ambrozka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 100/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor


57. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - třetí čtení

Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ludvík Hovorka
Předseda PSP Miloslav Vlček


58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Sobotka


60. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2007 /sněmovní tisk 148/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Marek Benda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Hašek
Ministr vnitra a ministr informatiky ČR Ivan Langer
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Hašek


62. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení

Poslanec Jan Klas


63. Návrh zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., a zákona č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., a zákona č. 203/2006 Sb. /sněmovní tisk 101/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Hasil


64. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

Poslanec Petr Tluchoř


65. Změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř


68. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Petr Tluchoř


79. Návrh na volbu členů pracovní skupiny Poslanecké sněmovny pro jednání s poslanci Národní rady Rakouska o otázkách souvisejících s provozem jaderné elektrárny Temelín

Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno 15.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 182/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 186/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Tluchoř


64. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch68. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Kala


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 178/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský


71. Informace vlády o stavu vyjednávání k případnému umístění radarové základny na území České republiky

Poslanec David Rath
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ondřej Liška
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.23 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP