Stenografický zápis 15. schůze, 20. června 2007


(Schůze pokračovala ve 12.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř


44. Návrh na volbu člena Dozorčí rady České konsolidační agentury

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Tluchoř


42. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


51. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 170/

Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Ladislav Mlčák
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Stanislav Křeček


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 158/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


70. Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky

Poslanec Josef Řihák
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jan Hamáček
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila v 16.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP