Začátek schůze Poslanecké sněmovny
25. září 2007 ve 14.06 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Poprosil bych vás, abyste se usadili, abychom mohli zahájit 21. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Bez odezvy. - Předsedající zvoní zvoncem.)

Ještě jednou vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, poprosím, abychom se posadili, abychom mohli zahájit 21. schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Bez odezvy.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, kdo s hrdostí nepřizná vlastní chyby, nemá hrdost. - Charles Dickens. (Potlesk v levé části sálu.)

Zahajuji 21. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 13. září 2007. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 14. září 2007.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Doposud tak učinili: pan poslanec Chalupa, náhradní karta č. 6, pan poslanec Tejc, náhradní karta č. 7, pan poslanec Babor, náhradní karta č. 2, pan poslanec Šoltys, náhradní karta č. 11, pan ministr Říman, náhradní karta č. 12, pan poslanec Kladívko, náhradní karta č. 10, pan předseda vlády Topolánek, náhradní karta č. 13, pan poslanec Vojíř, náhradní karta č. 14, paní poslankyně Zubová, náhradní karta č. 15.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Bratského a poslance Ladislava Mlčáka. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Proto zahajuji hlasování.

Kdo s tím to návrhem souhlasí ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 179 poslanců pro návrh 158, proti 1. Konstatuji, že jsme ověřovateli 21. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Petra Bratského a poslance Ladislava Mlčáka.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci: pan poslanec Čepelka - studijní cesta do Finské republiky, pan poslanec Paroubek, pan poslanec Smýkal, pan poslanec Zajíček a pan poslanec Snítilý - zahraniční cesta. Z členů vlády se omlouvají: pan ministr Čunek, pan ministr Jehlička a pan ministr Schwarzenberg.

Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 21. schůze, jehož návrh uveden na pozvánce.

Poprosím znovu vážené kolegyně a kolegy, aby se ztišili, protože nyní budeme jednat a projednávat návrh pořadu a budeme hovořit o pozměňujících návrzích k návrhu pořadu. Takže bych poprosil, abyste se, kolegyně a kolegové, ztišili. Až v Poslanecké sněmovně zavládne klid a ticho, budu pokračovat.

(Po zklidnění v sále:) Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 21. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Pokud jde o celkový průběh projednávání schváleného pořadu schůze, shodli jsme se na dnešním grémiu na následujících krocích:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP