(14.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Už je všechno v pořádku? Mohu tedy zahájit hlasování o návrhu pana poslance Bublana, že bod číslo 14, sněmovní tisk 214, bude zařazen jako třetí bod dopoledního jednání ve středu.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 94. Počkám na kontrolu hlasovacích listin, potom vyhlásím výsledek. Proti 77, ale vyhlásím výsledek až po kontrole hlasovacích sjetin. Ptám se kontrolorů, jestli je všechno v pořádku. Pan poslanec Severa se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já se omlouvám. Bylo mi nahlášeno, že na sjetině mám ano, zpochybňuji hlasování, protože s tím návrhem jsem chtěl vyslovit nesouhlas. Takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Severy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 126, proti 6. Konstatuji, že s námitkou byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme znovu hlasovat o návrhu pana poslance Bublana, a to že bod číslo 14, sněmovní tisk 214, zařadíme jako třetí bod ve středu dopoledního jednání.

Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 190 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 79. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Proběhne kontrola hlasovacích listin? Proběhne.

Kontrola proběhla, konstatuji, že s konečnou platností tento návrh nebyl přijat.

 

Dále pan ministr Kalousek navrhl, aby byl zařazen nový bod, a to do bloku prvních čtení - vládní návrh rozpočtového určení daní, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 293.

Na žádost z pléna vás odhlásím, požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Mohu zahájit hlasování? Námitek nevidím.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 125, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a sněmovní tisk 293 jsme zařadili do bloku prvních čtení.

 

Dále vystoupil s návrhem pan poslanec Hašek a navrhl, aby tři senátní návrhy byly zařazeny na středu odpoledne, ale tam již máme zařazen první bod. Ptám se pana poslance Haška, zda můžeme zařadit tyto body jako body dva, tři a čtyři.

Pana poslance Haška nevidím. Já bych poprosil někoho z poslaneckého klubu sociální demokracie, jestli by byl ochoten zabezpečit přítomnost pana poslance Haška, aby mi tento postup potvrdil. Chvilečku počkáme, protože pan poslanec Hašek poskytuje rozhovor.

Pane poslanče, my jsme už zařadili ve středu na odpoledne první bod. Může být váš návrh jako body druhý, třetí a čtvrtý? Může, pan poslanec s tím souhlasí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 179, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Podle mých záznamů jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny. Souhlasíte s tím? Nevidím, že by byly nějaké návrhy proti tomuto postupu.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 21. schůze Poslanecké sněmovny, jak vám byl písemně rozdán a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 188 poslankyň a poslanců pro návrh 181, proti 3. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Takže se budeme řídit naším schváleným programem. Jako první bod máme

 

1.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 262
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený poslanec. Prosím, kdo se tohoto návrhu ujme? Pan poslanec Pleva. Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP