(10.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Tak to má u středně velké země, jako je Chorvatsko nebo Česká republika, být. Čili oni naštěstí pro nás byli ještě vázáni volební kampaní, která je tam velmi ostrá, velmi vyhrocená. Takže kdyby nebyli tak vázáni, tak ta prohra už v tom prvním kole by byla mnohem větší.

Jaké jsou vlastně příčiny této porážky - protože to přece nespadlo z nebe. První příčina je naprostá pasivita vlády v posledních třinácti měsících. Přece nikdo si nemůže myslet, že se přijede jeden den do New Yorku, ještě na večeři s jedním z čelných českých hokejistů, místo aby se večeřelo třeba s někým jiným, třeba s diplomaty některých rozvojových států - možná že je to jenom ošklivý drb o té večeři pana premiéra, určitě to má nějaký význam, takováto večeře se sportovcem, kterého si osobně velmi vážím, ale v daném okamžiku bylo asi dobré a vhodné využít čas poněkud lépe.

Zkrátka rok se nic nedělalo. Pane premiére, řekněte, co jste udělal za třináct měsíců. Já jsem za třináct měsíců před volbami projel třicet zemí! V Praze jsem se setkal s dvaceti šéfy států a vlád! Dovoluji si tvrdit, že takových 80 % z nich mi přislíbilo předběžně podporu českého členství v Radě bezpečnosti. Kdo s nimi pak pracoval? Kdo? Myslím, že nikdo. Rozhodně vláda v tom nebyla aktivní.

Jinak samozřejmě i pro českou veřejnost, když je to utajeno poslancům, tak i pro českou veřejnost je jaksi neznámý programový obsah zaměření našeho nestálého členství v Radě bezpečnosti. Zkrátka já to nevím, možná že to vědí aspoň v Organizaci spojených národů. Ale já to skutečně nevím.

Kromě toho si myslím, že tou velkou chybou je také pojetí vaší zahraniční politiky. Je to podobné, vy máte pojetí zahraniční politiky jako určitý derivát vnitřní politiky. Vy ve vnitřní politice pořád potřebujete hledat nepřítele. Také v zahraniční politice hledáte nepřítele. Rusko je neoimperiální, Čína je komunistická, Indie je moc daleko, německá kancléřka je europeistka. No, samozřejmě můžete se smát, jak říkal Josef Švejk, vlastní hlouposti, ale dámy a pánové, to je vážné! Takhle se politika prostě nedělá.

Včera jsem měl možnost hovořit s jedním z členů italské vlády, který tady byl na návštěvě. Krátké, jednodenní návštěvě. Musím říci, že myslím, že celá Evropa už dnes ví, jakou politiku, jak nepřijatelnou politiku, dělá tato česká vláda.

České předsednictví je příběh sám pro sebe.

Myslím, že na základě toho, co se teď stalo, by se tato vláda, pokud je schopná reflexe, měla probrat ze sna a měla by začít mluvit s opozicí. My jsme k tomu připraveni. Máme zájem - a já to tady podtrhuji - o společný postup v této věci v národním zájmu. Prosím, abyste to, co jste udělali teď ve vztahu k této prohře, neopakovali. (Potlesk poslanců z ČSSD a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám zde nejdříve faktické. Tou první faktickou je pan poslanec Bratský, pak jsem viděl pana poslance Plevu. Nevím, jestli se hlásí pan poslanec Tluchoř. Ano, dobře. Takže nejdříve pan poslanec Bratský, poté Tluchoř, pak řádně pan poslanec Hamáček a pan poslanec Šeich. Tak mám pořadí.

Prosím, faktická - pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych vaším prostřednictvím upozornit vás i všechny další upozornit, že probíráme bod Vládní návrh, kterým předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu, přijatý dne 8. prosince 2005. Ani jeden ze tří předřečníků se k tomuto bodu nevyjádřil ani jediným slovem. Prosil bych, aby se dodržoval jednací řád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě pana poslance Plevu s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane místopředsedo, já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo v tichosti, aniž to oznámil Poslanecké sněmovně, změnil jednací řád a řečník už nemusí mluvit k věci a není povinností předsedajícího odebrat mu slovo, pokud nemluví k věci. Pokud ano, pak nám to řekněte, my se tím všichni budeme řídit. Pokud ne, dodržujte jednací řád. Protože jste ho hrubě porušil, podávám návrh na odvolání předsedajícího. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, výborně. Budeme hlasovat, neprodleně budeme hlasovat. Prosím, aby se všichni dostavili do sněmovny. Budeme hlasovat o odvolání. Odhlašuji vás. Komentovat to s dovolením nebudu, nechám vás hlasovat a rozhodne sněmovna, protože mi připadá, že by to byla neplodná diskuse. Prosím, abyste se všichni dostavili do sněmovny, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o odvolání řídícího, tedy mě, z této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odvolání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne jiné tlačítko.

Hlasování má pořadové číslo 49, přítomno je 177, pro hlasovalo 79, proti 80. Takže návrh na odvolání přijat nebyl.

 

Vidím pana poslance Haška, který chce pravděpodobně taky a může kdykoli.

 

Poslanec Michal Hašek: Ano, pokud pan poslanec Pleva nenavrhne, že byste třeba odvolali už i předsedu poslaneckého klubu sociální demokracie, tak bych vaším prostřednictvím mu chtěl vzkázat, že to téma otevřel v úvodním slově sám ministr zahraničních věcí. Takže pokud řečníci reagovali na úvodní slovo, které přednesl předkladatel, čemu se divíte, kolegyně a kolegové z vládní opozice? To je jedna věc.

Druhá věc. Já jsem zvědav, s čím přijdete zítra. Dnes nám nechcete zařadit bod, pak odvoláváte opozičního místopředsedu Sněmovny z řízení schůze. Čeho se asi dočkáme zítra? Děkuji. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět faktická pana poslance Plevy. Takže dám prostor. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Možná že by stačilo prosté dodržování zákona, ale to sociální demokracii asi nic neříká. (Protesty z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Fakticky, opět, se hlásí pan poslanec Jandák. Prosím klid. Postupuji podle jednacího řádu. Je to faktická pana poslance Jandáka, pak paní poslankyně Čurdová také fakticky.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Prej bude legrace, říká pan premiér. Nebude legrace. Je to spíše k pláči, pane premiére.

Rád bych tady vysvětlil váženému kolegovi prostřednictvím předsedajícího, Plevovi. Víte, my jsme trochu v zoufalé situaci, ta opozice. Koupili jste dva kluky od nás… Tak nám jde o jinou věc. My se leckdy chceme o určitých věcech pobavit v této Sněmovně. Od toho ta Sněmovna, pane premiére, je. Není kvůli vtípkům. A jak to máme dělat, vážený pane kolego Plevo? Jak se máme dostat k problému? Děkuji vám. (Potlesk z řad opozice.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsem viděl paní poslankyni Čurdovou, ještě s faktickou pan poslanec Škromach. Takže po řadě. Prosím, paní poslankyně Čurdová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP