(15.40 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. O slovo se přihlásil ministr financí, pan poslanec Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo a děkuji za otázku, je věcná a případná.

Jak jste správně řekl, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, rozpočet nemůže být sestaven podle zákona na jiné než platné legislativě. Takže já ještě jednou děkuji Sněmovně, že mi umožnila sestavit rozpočet pod tři procenta HDP díky tomu, že je postaven na nové legislativě schváleného zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Novela zákona o rozpočtovém určení daní, ať již obcí nebo krajů, není schválená a platná legislativa, tudíž návrh státního rozpočtu takový záměr nemůže a nesmí reflektovat do doby, než se bude jednat o legislativu platnou. V případě, pokud bude schváleno rozpočtové určení daní týkající se obcí, bude to znamenat oproti tomuto návrhu teoretický propad příjmů v objemu 2,1 miliardy korun. Teoreticky jsou dvě možnosti. Buď, bude-li zákon schválen, novelizovat zákon o státním rozpočtu, popřípadě exekutivním zvýšením úsilí vláda zajistí, že tento teoretický výpadek příjmů, částky necelých 2 miliard, bude přesto naplněn a vybrán. "Bé" je správně v takovém případě. Příjmy na rok 2008 jsou odhadovány velmi konzervativně, já na této obezřetné politice Ministerstva financí nehodlám nic měnit a jsem přesvědčen, že usilovným výběrem daní jsou 2 miliardy kompenzovatelné.

Jiná věc nastane v případě, že Sněmovna, poté Senát a poté prezident republiky uvedou v realitu novelu zákona o rozpočtovém určení daní územních samosprávných celků. Tam dojde k zásadní změně, kdy příjmy státního rozpočtu budou nižší reálně zhruba o 30 miliard a o stejnou částku posílí příjmy krajských rozpočtů. V takovém případě samozřejmě by nezbylo nic jiného, než upravit zákon o státním rozpočtu v souladu s legislativou, která vstoupí v platnost, bude-li schválena novela o rozpočtovém určení daní krajů. Byla by to novela snů, která by obsahovala fiskálně neutrální operaci, o 30 miliard by se snížily příjmy a výdaje státního rozpočtu, a to konkrétně v kapitole Ministerstva školství. Příjmy krajů by potom byly o 30 miliard větší. V rámci soustavy veřejných rozpočtů by se nestalo nic jiného, než že bychom si tu bankovku přendali z levé kapsy do pravé kapsy. Zákon o státním rozpočtu by bylo nezbytné upravit na platnou legislativu, tedy novelizovat o těch 30 miliard bez dopadu na saldo. Na deficit by to nemělo žádný dopad.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Dále má v rozpravě vystoupit pan poslanec Hašek. Připraví se pan poslanec Benda.

Pan poslanec Hašek zde není, tedy ztrácí pořadí. Pan poslanec Benda taktéž není, ztrácí pořadí, dále pan poslanec Rath, také není, ztrácí pořadí. Pan poslanec Bratský - ten tady je. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych se chtěl zmínit o kapitole, o které se zmiňuji tradičně v tomto období, a to je kapitola kultury, 334. Chtěl bych jenom na několika ukázkách ukázat malinký rozdíl a potom přece jen se zmínit o věci, která mě trošku mrzí, že se vlastně do rozpočtu nedostala, nicméně přesto vám v závěru sdělím své stanovisko.

Téma několika posledních let - a vždy jsem potom to téma ukončil větou, že návrh rozpočtu pro příští rok považuji od vlády, která ho předložila v této kapitole kultura, za nekulturní - bylo především o tom, že nebyl dostatek financí na takzvané živé umění, nebyly finance na to, co pod kulturou si vlastně občané představují, na to, co se vlastně v kultuře odehrává. Byly peníze na platy, byly peníze na opravy možná památek, ale spíš se nenacházely peníze na to, co čekala kulturní veřejnost, že pocítí občané ve svých regionech, že přijdou finance potřebné pro to, aby se dalo v naší zemi kulturně žít.

Když porovnám tedy některé kapitolky z loňského a letošního rozpočtu, tak vám ukáži, kam se pohnula tato záležitost kulturní služby a podpora živého umění - vloni 221 milionů, letos 648 mil. Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních orchestrů a pěveckých sborů, možná si pamatujete, vloni a předloni velké demonstrace. Tehdy to bylo 19,7 milionu, na podporu byla třeba částka zhruba kolem 70 až 90 mil., v letošním roce 81 mil. 726 tisíc. Kulturní aktivity - vloni 185 mil., letos 496 mil. - zaokrouhluji samozřejmě. Veřejné informační služby knihoven - vloni 15 mil, letos 70 mil. V knihovnách se nám především tehdy jednalo, jestli si vzpomínáte, o to, aby byly hrazeny některé služby, například spojené s digitalizací a spojené hlavně s autorskými právy, které knihovny musí podle nového zákona hradit. Evropský interkulturní dialog - vloni je nula a v letošním roce bohužel také nula, a to mě velice mrzí, protože příští rok je nazván Rokem kulturního dialogu Evropy a myslím si, že by se v rozpočtu v této kapitole něco podařit mohlo. Myslím si, že to sice lze řešit vnitřními úpravami potom v resortu, ale já osobně bych byl raději, kdyby na mezikulturní dialog pro příští rok nějaká částka zmíněna byla, abych tedy jenom tedy nechválil. Záchrana a obnova kulturních památek - v loňském roce 372 mil., letos 953 mil.

Mohl bych pokračovat, nechci vás unavovat, rozpočet máte před sebou. Chtěl jsem jenom ukázat na několika bodech, v několika minulých letech velmi diskutovaných, že se věci pohnuly kupředu. Já bych skončil konstatováním, že tato vláda již pro mě není nekulturní, a vyjádřil bych přesvědčení, že podobným způsobem rozpočet kultury jako ve všech kulturních zemích Evropy půjde ještě o něco výše vzhledem k celkovému procentu HDP.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní se slova ujme pan poslanec Hašek, protože využívám § 53 odstavec 4, kdy v době nepřítomnosti, kdy jsem četl pořadí, zařazuji ho znovu na konec a používám znovu to samé pořadí. Ano, druhý bude pan poslanec Benda a třetí pan poslanec Rath.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, z úst předkladatelů zákona o státním rozpočtu na rok 2008 jsme slyšeli, jak skvěle je tento návrh státního rozpočtu sestaven, jak zodpovědně vláda jedná, jak snižuje deficit veřejných financí. V poměrně krátké době tak dostáváme k projednání další klíčový zákon o směru vývoje této země, přičemž vláda opakovaně ukazuje svoji neschopnost hledat podporu formou diskuse napříč politickým spektrem a jednáním o dlouhodobých prioritách této země. Nepochybně přislíbit lze leccos, ba dokonce vše. Ale naplnit takovýto příslib je mnohdy obtížné a v drtivě většině dokonce zcela nereálné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP