(9.30 hodin)
(pokračuje Plachý)

Vlastní měření bude samozřejmě probíhat podle toho, jak zní smlouva mezi tím, kdo měří tuto fyzikální veličinu, a tím, kdo bude dál šetřit tento přestupek. Nehrozí tedy, že by soukromá firma měřila tam, kde měřit nemá, například u cedule, pokud to ve smlouvě bude specifikováno.

Já věřím v soudnost našich samospráv, věřím v to, že starosta ví, kde je nejvíc nebezpečné místo, kde jsou občané obce ohroženi a kde se bude měřit. Proto argumenty, které tady zazněly, nemohu přijmout a jsem zásadně proti nim. Z toho důvodu nepodpořím stažení tohoto pozměňovacího návrhu, protože na rozdíl od vás, pánové, já na svých rukou krev našich občanů mít nechci. Děkuji. (Projevy nesouhlasu z levé části sálu. Výkřiky: Fuj!)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Klid, prosím. Zřejmě chce reagovat pan poslanec Rath, jenom fakticky. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já bych skutečně velmi požádal kolegyně a kolegy v této Sněmovně, abychom udrželi debatu o tomto zákoně ve věcné rovině. (Projevy nesouhlasu a výkřiky z pravé části sálu.) A netahali sem slova o krvi a rukou, protože pak se tady budeme trumfovat, a my se musíme ptát, kdo že to zdestruoval dopravní policii. Která vláda, který ministr, pane poslanče, jejímž jste koaličním partnerem, kdo za to může. Čili neotevírejme tyto otázky a držme se čistě této záležitosti.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď vidím, že fakticky pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, váš kolega David Rath už má zřejmě chabou paměť, i když vzhledem k jeho věku by měl mít ještě paměť dobrou. Ale nabídněte mu možnost, že existuje ve Sněmovně stenozáznam a může si zkontrolovat své vlastní vystoupení. Tak bych mu připomněl to, kdo tady prvně začal mluvit o gardách a podobných věcech. Takže prosím, pokud chcete někoho napomínat, začněte u sebe.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Faktická Jeronýma Tejce, kterému se omlouvám, myslel jsem, že má řádnou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já myslím, že to slovo, které tady vůbec nemělo zaznít, je slovo outsourcing. My bychom se skutečně neměli dopouštět toho, že bychom diskutovali o této věci v souvislosti s pravomocí veřejných činitelů, v souvislosti s pravomocí policie, případně strážníků obecních policií. Jsem přesvědčen, že je potřeba, aby se nějakým způsobem uvažovalo o navýšení prostředků na radary a podobně. Nicméně hovořit o tom v souvislosti s tím, že budeme předávat tyto kompetence do rukou soukromých firem, to můžeme klidně hovořit o tom, že zvažujme, protože se nám prodlužuje soudní řízení, že najmeme soukromé soudce. A možná, bylo by to možná v některých případech i vhodné, najdeme si i společnosti, které budou dělat to, co má dělat vláda. Budou rozhodovat za ministry, budou to taková privátní ministerstva, protože to je v podstatě stejný způsob. Myslím si, že to není vhodné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Teď ještě znovu faktická - pan poslanec David Rath.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, pan poslanec Pleva si o to řekl sám. Já jsem to tady nechtěl otevírat. Ale dámy a pánové, pane poslanče Plevo, prostřednictvím předsedajícího - kdo je už víc než rok ministr vnitra? Kdo je zodpovědný za to, že dopravní policisty skoro nevidíme na silnicích? Kdo je zodpovědný za to, že jsou personálně decimováni? Je to vaše vláda! Vystupte zde, pane poslanče Plevo, a řekněte, kolik odešlo lidí od dopravní policie! Vystupte zde a řekněte, proč, když budete rušit celní správu, ty lidi nezaměstnáte právě třeba v dopravní policii, ale propustíte je, když nám scházejí dopravní policisté. Řekl jste si o to sám. To je totiž zase vize společnosti podle ODS: štíhlá nefunkční policie, protože tam nikdo nezbude, a silné soukromé firmy, které převezmou její činnost. To je přece vaše vize: privatizovat věznice, privatizovat armádu, privatizovat nemocnice, privatizovat činnost policie. Takže o tom je dnes debata. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vidím ještě faktickou pana poslance Křečka. Byla to faktická. Byla.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Zrovna dneska je v novinách publikováno rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, který potvrdil rozhodnutí okresního soudu v tomto kraji, že soukromé firmy nemůžou měřit rychlost, že to je výhradně věcí policie - Policie České republiky.

Není to prosím vás jenom otázka slabé policie a silné policie. Otázka je, kterou část státní správy můžeme privatizovat. To je otázka toho, co můžeme privatizovat. Byli jsme nedávno ve Spojených státech s nápadem mít soukromé věznice. Velice nás ve Spojených státech před tím varovali, protože to překračuje tu míru. A tady je to totéž. Co ta firma, která to bude měřit, má za úkol? Ta firma přece žije z toho, že se porušuje právní řád. V okamžiku, kdy by řidiči začali jezdit řádně, tak ta firma zkrachuje. A to ta firma samozřejmě nikdy nedopustí. Čili bude stále vytvářet dojem, že je ta rychlost překračována, stále bude dodávat nové a nové záznamy.

Je to totéž, jako Transparency International, která žije z toho, že je vysoká korupce, a stále znovu a znovu nám bude předkládat doklady o tom, že ta korupce je vysoká, protože jinak by ztratila smysl své existence. Takže podle mého názoru tímto způsobem bychom se vydávat neměli. (Potlesk v levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní pan poslanec Pleva, pak pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Petr Pleva: Ctění kolegové, tady je krásné, jak v této Sněmovně lze vytvořit naprosto virtuální problém. Pokud jste si nevšimli, tak pan kolega Sehoř zde řekl, že navrhuje stažení svého návrhu, protože po debatě v klubu ODS zjistil, že ani v ODS není podpora. Tudíž tento návrh by dostal velmi málo hlasů. Proto ho velmi rozumně stahuje a je možné, že o něm bude hlubší debata. O čem se tady vlastně bavíme?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nicméně i tak se o tom můžeme pobavit. (Veselost.) Pan poslanec Plachý a pan poslanec Severa. Zabránit tomu nelze. Prosím, pan poslanec Plachý. (K připravenému poslanci s řádnou přihláškou:) Vás stále eviduji jako řádně přihlášeného.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Pane předsedající, dámy a pánové, musím reagovat na vystoupení pana poslance Křečka. Hluboké, ale opravdu hluboké nedorozumění. Souhlasím s ním, že podle stávajícího znění je velmi obtížné, aby soukromá firma měřila rychlost. Ale panu poslanci Křečkovi uniklo, že pozměňující návrh kolegy Sehoře právě tuto kompetenci zavádí. Vy tedy bojujete proti něčemu, co my chceme řešit, a jste velmi nespokojen, že to vyřešeno už není. Proto bych vám doporučil - podpořte tento pozměňovací návrh a konečně bude moci i soukromá firma měřit fyzikální veličinu zvanou rychlost. Po naměření těchto hodnot podle tohoto znění je musí neprodleně odevzdat tomu, kdo zahájí správní řízení. Souhlasí s tím i Úřad pro ochranu osobních dat. Není v tom problém. Problémy v tom vidí jenom ti, kteří jezdí nezodpovědně a chtějí i do budoucna jezdit nezodpovědně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A zase faktická - ještě pan poslanec Severa. Upozorňuji - všechno jsou to faktické. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, já musím říci, že jsem překvapen, že tady vystupovali poslanci, kteří se nikdy neinformovali o tom, jak ten systém funguje, a tvrdí nám, že vědí, že bude zneužíván, ačkoli funguje jinak. Tím mám na mysli pány poslance Hojdu a pana poslance Ratha. Soukromé firmy měřily a měří rychlost dodnes. Tu rychlost neměří pro svoje účely, ale měří ji na žádost obecních úřadů nebo městské policie a svoje podklady dávají k vyřízení orgánům, které tento přestupek řeší. Představa pana Ratha nebo pana Hojdy, že v každé ulici bude nějaký radar, nějaká soukromá firma, která na tom bude třískat kapitál, je naprosto nesmyslná, protože i kdyby ta firma si pořídila sebelepší zařízení v sebevětším počtu, tak nezáleží na tom, jestli radarů bude mít 200 nebo 500, ale na tom, jestli si ji někdo objedná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP