(11.50 hodin)

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Kolegyně a kolegové, děkuji a znovu říkám, že některé věci, které byly předmětem jednání, jsou i nadále otevřené. My budeme jejich dopady pečlivě monitorovat, tak jak jsem to slíbil.

Děkuji všem, kteří zákon podpořili, a věřím, že ti z vás, kteří měli pochybnosti, tak ti budou přesvědčeni v následujících měsících a letech, že rozhodnutí přijmout tento zákon bylo rozhodnutí správné. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 73, což je

 

73.
Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech)
/sněmovní tisk 223/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů zaujme pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek a zpravodaj výboru pro zdravotnictví poslanec Jaroslav Krákora.

Ještě předtím dostane s faktickou slovo pan poslanec Pavel Severa.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, jenom pro pořádek pro stenozáznam. V hlasování o minulém zákonu jsem chtěl hlasovat pro, ale na sjetině mám křížek. Každopádně nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 223/2. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Hašek. Nikolivěk, s faktickou.

Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslanec Michal Hašek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nikolivěk do rozpravy, ale dovolte mi, abych jako předseda poslaneckého klubu požádal o pauzu na jednání našeho klubu v délce 40 minut a zároveň abych svolal náš poslanecký klub do Státních aktů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych poprosil ještě předtím, než vám vyhovím, pane poslanče, aby ke mně přišli předsedové poslaneckých klubů nebo jejich zástupci. Musíme se poradit, jak budeme pokračovat dál.

(Porada u předsednického pultíku.)

Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali ještě místo u svých stolků, respektive u hlasovacích zařízení. Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů a v souladu s jednacím řádem dávám návrh, aby Sněmovna svým hlasováním rozhodla, že třetí čtení budou pokračovat i odpoledne až do vyčerpání třetích čtení. Pak se poradíme, jak dále. Takže prosím, abyste přišli a tento návrh buď podpořili, nebo nepodpořili.

Záměr je jednoduchý. Rádi bychom dnes vyčerpali třetí čtení a doprojednali třetí čtení a doprojednali to, co lze. Zároveň chceme vyjít samozřejmě vstříc klubu sociálních demokratů a také se dnes sejde organizační výbor. Takže následující průběh bude zřejmě takový, že teď pokud odsouhlasíte to, co jsem vám navrhl, tak se sejdeme ve 12 hodin 30 minut k volebním bodům, tak jak bylo Sněmovnou odsouhlaseno. Pak bude vyhlášena polední přestávka a Sněmovna bude pokračovat ve 14 hodin 30 minut třetími čteními - v případě vašeho souhlasu ovšem.

Takže je jasné, o čem dám hlasovat? Tento bod tím pádem je přerušen a bude pokračovat odpoledne.

 

Nejsou-li námitky, zahajuji hlasování pořadové číslo 330. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Z přítomných 156 poslanců 138 pro, nikdo proti, takže návrh byl přijat.

 

Sejdeme se ve 12.30. Bude probíhat bod voleb.

 

(Jednání přerušeno v 11.55 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP