(10.50 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 306 a tážu se vás, kdo souhlasí s takto předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců pro návrh 155, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že další třetí čtení lze projednávat až v 11.50 hodin, dovoluji si vyhlásit projednávání bodu číslo 102, které jsme zařadili před avizovanou pauzou na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Tímto bodem je

 

102.
Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 355
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby tento návrh uvedl… V prezidiálních podkladech nemám specifikováno, kdo by se tohoto návrhu měl ujmout. Asi předseda rozpočtového výboru, dle logiky věci. Tážu se poslance Bohuslava Sobotky, zda je ochoten a připraven nám přednést návrh na zkrácení třicetidenní lhůty pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, i na základě svého včerejšího návrhu na zařazení tohoto bodu - a děkuji Poslanecké sněmovně, že zařazení tohoto bodu akceptovala ve svém včerejším hlasování - navrhuji Sněmovně, aby u příslušné novely zákona o spotřební dani zkrátila lhůtu k projednání tohoto návrhu, a to na jeden den. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Velmi se omlouvám, neb jsem byla vyrušována vašimi kolegy, když jste přednášel svůj návrh, ale přesto zahájím všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ani z místa se do rozpravy nikdo nehlásí.

Otevřu formálně i rozpravu podrobnou, zdali si někdo přeje změnit něco na předneseném návrhu. Není tomu tak, končím tedy i podrobnou rozpravu.

Můžeme tedy přikročit k hlasování o návrhu usnesení, které zní tedy takto: "Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech o…" a teď vás požádám, pane zpravodaji, o kolik - "na jeden den."

 

Takže já zahájím hlasování s pořadovým číslem 307, ve kterém se vás táži, zda souhlasíte s takto předneseným návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Z přítomných 165 se pro tento návrh vyslovilo 131 poslanců a poslankyň, proti 1. Konstatuji, že tento návrh usnesení byl přijat a lhůta pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech zkrácena na jeden den.

 

Nyní tedy vyhlásím avizovanou přestávku pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a pokračovat budeme v 11.45 hodin.

Ještě s faktickou se přihlásil pan poslanec Bratský. Omlouvám se. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji a také se omlouvám, paní předsedající, bylo to na poslední chvíli. Já jsem zjistil na sjetině, že při hlasování číslo 296 mám ano, ale hlasoval jsem jako předkladatel ne. Prosím o opravu. Nebudu zpochybňovat hlasování, jen oprava ve stenozáznamu. A vám děkuji za pochopení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám tedy a sejdeme se zde v 11.45 hodin. Budeme projednávat body 96, 106, 49, 92, 98, 100, 103 a 46.

 

(Jednání přerušeno v 10.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP