(12.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Vojířovi. Ptám se, kdo další do rozpravy. Ano, vidím pan kolega Stanislav Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dobré poledne, dámy a pánové. Pan kolega Váňa mě skutečně pobavil. Nezávislý rozbor Svazu bytových družstev! To já myslím, že je jasné.

Podívejte, o čem se tady bavíme? Hovoříme o pomalé justici, že justice rozhoduje pomalu a že se lidé nedovolají svého práva. O čem my tady mluvíme? Před kolika lety? byl přijat zákon o převodu bytů do vlastnictví do roku 1995. Dneska máme rok 2008 a družstva to prostě nerespektují! Máme snad v této zemi větší příklad nerespektování práva, práva obyčejných lidí, kteří si převod požádali? O čem to tady mluvíme? Kdyby to bylo v jiné věci, tak všichni tady budeme bouřit, jak jsou práva občanů porušována, ale u družstev je nám to jedno. Družstva si prostě dělají, co chtějí, a nikomu to nijakým způsobem nevadí. Takže přece pokud nějak na družstva zatlačíme, aby práva plnila, tak co je na tom špatného?!

Tržní cena. Každý platí za převod družstevního bytu tržní cenu s jedinou výjimkou - no těch bytových družstev! Přece když družstevník umře nebo když se manželé rozvedou a byt připadne manželce, která tam zbyla se dvěma dětmi, tak jakou musí zaplatit družstvu cenu? No tržní cenu, samozřejmě! 1,5 mil. korun musí zaplatit za byt bývalému manželovi, který tam chlastal, neplatil nájem, vyhodili ho z bytu - ale musí mu zaplatit tržní cenu. To se nedá nic dělat! Pan kolega tady líčil, jak ty neplatiče atd. Toto by byl také neplatič, také se nestaral, a přesto mu ta žena musí vyplatit tržní cenu! Z jakého důvodu, jestliže někdo převede byt na družstvo, by neměl mít nárok na tržní cenu? Ze stejných důvodů!

Já mám tady dopis z Bytového družstva Hradce Králové, který pánovi, který už nechce být členem bytového družstva, tak ono mu píše: Ano, my od vás byt přebíráme, máte nárok na 200 korun vypořádacího podílu a ještě vám z toho 15 korun strhneme jako daň. A vzápětí bytové družstvo pak byt prodá za 1,5 mil. korun! To je spravedlivý postup? Já neříkám, že pokud by ten člověk v bytě zůstal, pokud by to byl neplatič, tak jistě, ale o jaké rovnosti tady mluvíme? Pan kolega Svoboda odešel, mluvil o rovnosti účastníků. Co je to za rovnost, když někteří musí za převod platit tržní cenu a někteří nemusí, dají jenom tzv. vypořádací podíl.

Pan zpravodaj tady použil termín jakási tržní cena. To není tržní cena, to je běžný termín, se kterým my u soudu denně pracujeme.

Vyvlastnění majetku. No copak bytové družstvo má jiný majetek než těch členů, proboha?! Jiný majetek přece to bytové družstvo nemá! Je jenom složen z členských podílů. Jestliže já mám podíl, tak samozřejmě to přece není žádné vyvlastnění!

Škoda, že tu není pan ministr Svoboda. Já bych mu připomenul, že - on říká, že není příklad, kdy by člověk z družstva, který nic nedělá, aby přišel o členský podíl. Jak to že ne?! V novele občanského zákoníku vláda připravuje výpověď bez důvodu, která se týká i bytových družstev! Čili jaký bude osud těchto lidí? Bytové družstvo jim dá výpověď, oni přijdou o byt a nedostanou ani korunu, protože budou členy bytového družstva dále, nikdo jim to nevyplatí. Čili to je přece něco úplně jiného.

Podpora družstevního bydlení a že jsou zástupci voleni. No jistě, ale vždyť přece máme prosím vás z minulého režimu bytová družstva, která vůbec nejsou bytovými družstvy. Jsou to velké společnosti, které pronajímají byty. Copak družstvo s několika tisíci byty, které vlastní byty v celém městě, kde nikdy lidé nepotkají předsedu bytového družstva, copak to je nějaké bytové družstvo? Vůbec jsme si nevšimli, že na různá družstva platí různé zákony. Například na bývalá stavební bytová družstva a lidová bytová družstva, přestože jsou to družstva podle zákona, se nevztahuje zvyšování nájmů u nájemníků podle zákona 107 z loňského roku, ale na privatizovaná bytová družstva, přestože jsou to stejná družstva, se zákon vztahuje. Takže zmatek v tom prostě je.

Já samozřejmě uznávám, že zákon není napsán dobře, že má řadu problémů, ale nelze mluvit o žádné protiústavnosti, nelze mluvit o žádném vyvlastnění. A já si myslím, že ochrana obyčejných lidí si to zaslouží. Pražští poslanci jsou zavaleni dopisy, kde obyčejní lidé žádají, aby se jim vyhovělo, aby prostě mohli se zbavit… Dneska tady za mnou byla paní, která převádí členský podíl v bytovém družstvu a Lidové bytové družstvo Praha 3, ulice Ke Zdaru, co na ní chce? Manipulační poplatek ve výši 100 tisíc korun! Jenom za to, že podle zákona má právo na bezplatný převod bytu. Ona to udělala, manipulační poplatek 100 tis. korun a tisíc korun za metr, čili 137 tisíc korun jenom za to, že převádí! Jaká je ochrana? No žádná! Může podat žalobu, samozřejmě. Dva roky bydlet v bytě bez uzavření nájemní smlouvy, bez převodu bytu do vlastnictví.

Já si myslím, že každý krok, kterým v této věci napomůžeme trochu té věci, je dobrý. Zákon se musí předělat; máme připraven pozměňovací návrh, upravit ho, dát ho do souladu, i to, co vytýká vláda, ale nezamítejme to v prvním čtení, nechme to projít, zamysleme se nad problémy obyčejných lidí. Rozhodně si to družstevníci zaslouží! Děkuji. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou pan kolega Váňa, poté pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Milý Stando, mne mrzí jedna věc. Já jsem chlapsky ohlásil střet zájmů. Proč ty neřekneš, že pracuješ jako předseda Svazu na ochranu nájemníků -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, i když vím, že oslovujete svého stranického kolegu, prostřednictvím předsedajícího.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Velmi se za to kaji a omlouvám se. Ano. Takže to je trošičku unfér. A když se zpochybňuje zaujatost Svazu českých a moravských bytových družstev, tak ještě chci říct prostřednictvím předsedajícího tobě, milý Stando, asi toto: Já jsem čerpal jednak ze Svazu českých a moravských bytových družstev, ale důsledně jsem si prostudoval stanovisko vlády, které sice z loajality ke svým kolegům je neutrální, ale nicméně dočetl jsem se o negativním stanovisku jednoho ministerského úřadu za druhým. Všichni nezávislí experti, všichni nezávislí experti právníci tento materiál ztorpédovali a hovoří v tom slova smyslu, že tato materie není v souladu s ústavou. Tak neříkejme, že je to výmysl někoho, kdo je zaujatý. Buďme aspoň objektivní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Petr Bratský, zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pan profesor Jičínský, ano.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já už nebudu příliš debatu rozvíjet, nicméně přece jen se chci zmínit o jednom pojmu, který tady prochází chodbami, a to je pojem občanská společnost. Mně se občan nějak vytrácí z návrhu, který přichází, aby to bylo zamítnuto již v prvním čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP