(15.50 hodin)
(pokračuje Šedivá)

Já jsem toho názoru, že já jako nekuřák a ostatní nekuřáci máme právo chodit do místností všech, nejenom těch, které jsou jim vyhrazeny nebo tam, kde není označeno, že je to pro kuřáky. Nevidím důvod, proč bychom měli být ohrožováni zplodinami kouření, nevidím důvod, proč bychom měli být obtěžováni smradem, když to řeknu lakonicky. (V sále je hluk a neklid.)

Já se domnívám, že zákon by opravdu měl být přísnější a že by měl tuto otázku řešit mnohem perfektněji. Co říkala paní poslankyně Rybínová?

Paní předsedající, já bych byla ráda, kdyby pan premiér za mými zády neměl připomínky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážený pane premiére, prosím, nerušte paní poslankyni Šedivou.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Ano, regulace alkoholu. Ale alkohol neškodí ostatním. Pokud nejezdí přímo opilý, tak když vedle mne bude pít nějaký pijan alkohol, tak mě tím nebude obtěžovat zápachem z cigaret. (Hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, zdržte se neverbálních projevů. Děkuji.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Ano, řešme tuto otázku v rámci velké novely tohoto zákona, ale zbytečně nedělejme další a nesnažme se prodloužit dobu, kdy by se tato otázka řešila.

Mám jeden velký problém. A teď budu mluvit ke všem kuřákům, kteří jsou v této místnosti. Pokud vím, § 8, mám dojem, poslední ustanovení, říká, že je zákaz kouření ve veřejných budovách. Podívejte se, kde se tady v této budově kouří. Kouří se v místech, kde je zákaz kouření. A můžeme všem kuřákům říkat: Nekuřte tu, ničíte nás! V těchto krásných prostorách, které jsou renovovány ohromnými miliony, kouříme. Ničíme to. I pátek, sobota na Hradě, kde se kouřilo v místech, kde se jindy kouřit nesmí, mi připadá jako hrozná zhůvěřivost.

Takže dámy a pánové, zvažme, kdy zakážeme, kde zakážeme a komu zakážeme kouření. Samozřejmě nemám nic proti tomu, abychom omezili ve větším množství i prodej a požívání alkoholických nápojů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane poslanče Laudáte, nyní prosím vaše vystoupení. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, dámy a pánové, já se zřejmě připojím k nemnoha dneska již politikům, kteří s novelou podle předkladatelů nebudou souhlasit.

Možná patřím asi k promile lidí, kteří v životě neměli cigaretu v ústech. Nicméně já to chápu tak, že tento návrh je nemoderní, neperspektivní. Je mi líto. Jsou dvě cesty. Buď dát podnikatelům několik let, spíše více let, aby mohli dosáhnout takového prostředí ve svých provozovnách, aby skutečně nedocházelo k poškozování zdraví. Nemoderní cesta je ta, kterou bohužel se vydal svět, to znamená zakazovat, zakazovat, nařizovat, zakazovat.

Už tady padala slova o individuálním se vlamování do osobní svobody. U kouření to může začít, i když ono to nezačalo, a kde to skončí. Je mi líto, a nebudu tady citovat, ale předkladatelé zákona zřejmě nechtěně, kouzlem nechtěného, předkládají návrhy, které se v mnohém podobají tomu, co prosazoval a i ve fašistické diktatuře neúspěšně Hitler již na počátku 30. let. Bylo mi řečeno, že jaksi hodně nelze srovnávat současné trendy ve světě s tím, co se dělo v Německu na počátku 30. let. Naprosto s tím souhlasím. Na druhé straně paralely jsou zarážející. Nechci je obviňovat, překladatele, nicméně citlivé posuzování hranice, kde jdeme do osobní svobody, je hodně nebezpečné, respektive měli bychom hodně vážit, kde skutečně sáhneme do svobody.

Já se domnívám skutečně, že jestliže dneska máme velký problém se závislostí ať už kuřáckou, tak alkoholovou u dětí, u mládeže, u dospívající mládeže, tak bychom měli důrazně možná přitvrdit sankce za postihy těm, kteří toto umožňují. Myslím si, že pokud by mládež překonala krizová léta dejme tomu do 18 roků, tak potom již spotřebitelů tabákových výrobků bude podstatně méně, než je tomu v současnosti.

Podporuji pozměňovací návrhy, které zde dala poslankyně Jana Rybínová, protože přece jenom bychom asi měli postupovat opatrněji a více se věnovat prevenci, postihu těch, kteří stávající zákony nedodržují.

Jinak se domnívám, že jenom dáváme další pole působnosti pro porušování nových norem, které schválíme. Tím samozřejmě neříkám, že kouření je něco příjemného. Je to neřest, která způsobuje otřesné nemoci. Nicméně se domnívám, že toto cesta není, zrovna tak jako nebyla cesta k nápravě naší justici zřízením dalšího úřadu, to je úřadu ombudsmana.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Nyní se slova ujme… Omlouvám se. Velice se omlouvám panu poslanci Šťastnému, který avizoval faktickou poznámku. Vážený pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pro mě jako člověka, jehož předkové, nebo většina rodiny byla vyhlazena fašistickým režimem, je velmi složité tady teď klidně reagovat na vystoupení paní Laudáta, mého stranického kolegy, který použil paralelu srovnání fašistického režimu a fašistických návrhů, respektive návrhů Adolfa Hitlera na regulaci kouření s námi předkládanými návrhy.

Já bych pro všechny, kteří toto slyšeli, chtěl dát jedno důležité sdělení. Po druhé světové válce existuje velká, dlouhá řada demokratických režimů jako ve Spojených státech amerických, Velké Británii, Francii, ale i poválečném Německu, kde takovéto regulace byly zcela demokratickým způsobem a demokratickým hlasováními potvrzeny. Já bych chtěl moc poprosit, abychom se při projednávání takto z mého pohledu nekonfliktních návrhů, které procházejí napříč politickým spektrem, vystříhali do budoucna všech paralel, které se dotýkají fašistických režimů a jmenování Adolfa Hitlera a přirovnání jeho návrhů k návrhům poslanců.

Děkuji. (Potlesk poslankyně Kateřiny Jacques.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. S faktickou pan poslanec František Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Vážená paní předsedající, já bych se důrazně ohradil proti tomu, aby pan Šťastný to tady posunoval do zcela jiné polohy, než jsem tím chtěl říci. Já jsem v žádném případě neřekl, že to děláte z těchto důvodů. Ještě jsem naopak z důvodu jaksi toho, co to může vyvolat, řekl zcela jasně, že jaksi to míním jinak. Takže já bych byl velice nerad, aby to posunoval do těchto končin. Od člověka, který možná souhlasí s eutanazií, to skutečně považuji za velice hrubý útok na svoji osobu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní pan poslanec Petr Bratský. Připraví se pan poslanec Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Paní předsedající, pohybujeme se ve zvláštní atmosféře. Myslím ne atmosféře v tomto parlamentu zrovna teď v této chvíli, ale v atmosféře zvláštní v Evropské unii, protože minulý týden zrovna spolkový soud v Karlsruhe zrušil svým rozhodnutím zemský zákon Šlesvicka-Holštýnska o zákazu kouření v restauracích. Zároveň tím tím pádem vlastně rušil i další obdobné zemské zákony dalších spolkových zemí s odvoláním na ústavu Spolkové republiky Německo a s odvoláním i na Listinu základních práv a svobod, který je součástí ústavy snad každé země Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP