Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
19. března 2008 v 9.03 hodin

Přítomno: 184 poslanců

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno. Myslím, že nic nebrání tomu, abych zahájil další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny.

Poprosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami na svých místech.

Rudolf Kufa má náhradní kartu číslo 5. Karel Černý má náhradní kartu číslo 14.

Přečtu vám omluvy z dnešní schůze. Jsou to omluvy poslanců, většinou jsou na zahraniční cestě - Jan Bauer, Jozef Kochan, Soňa Marková, Miroslav Svoboda, Pavel Vanoušek, Jan Vidím, nebo zdravotní důvody u Jindřicha Valoucha a Toma Zajíčka.

Členové vlády se tu omlouvají. Sice se tu omlouvá premiér, ale je tady premiér, takže mám, myslím, informaci, že dnes se bude účastnit jednání. Pak je tady omluva Petra Gandaloviče - odpoledne se účastní jednání Senátu, Václav Jedlička také v Senátu. Ze zdravotních důvodů se omlouvá Vlasta Parkanová a stále hospitalizovaný v nemocnici je Karel Schwarzenberg.

Já jsem tady souhlasil, aby vám byla rozdána na žádost ministra vnitra reforma Policie České republiky, nebo je to jeden z jednacích bodů, tak si myslím, že to lze povolit.

Pan poslanec Pavel Kubuš má náhradní kartu číslo patnáct.

Dnešní jednání zahájíme projednáváním pevně zařazených bodů z bloku třetích čtení. Jsou to body 55, 60, 53, 58, 59, 61 a 62. Poté budeme pokračovat dalšími body z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

My jsme už včera odhlasovali, že budeme jednat o těch třetích čteních i po 14. hodině.

Pan poslanec Hasil má náhradní kartu číslo 18. Pan ministr Pospíšil má náhradní kartu číslo 19.

V případě, že bychom ve třetích čteních pokračovali i po 14. hodině, tak ty pevně zařazené body na odpoledne projednáme potom. To se týká bodů 46, 49 a dalších pevně zařazených, 35, 36 atd.

Teď tady mám některé žádosti poslanců o vystoupení k programu. První pan poslanec Bratský. (V sále je veliký hluk.)

 

Poslanec Petr Bratský: Dobré ráno, pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat Sněmovnu, jestli by byla tak laskava a bod 54, třetí čtení, zařadila dnes jako první bod po již schválených bodech, čili jako bod číslo osm. Důvodem je pouze jemnost. Je to bod, který je zařazen ve třetích čteních, ale protože praxe v poslední době ukazuje, že pod různými záminkami se odsouvají některé body, a tady to je uznávání odborných kvalifikací, na což čeká -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte, pane poslanče. Já se sice snažím, ale nelze zde slyšet. (Zvoní.) Prosím, abyste se utišili, aby aspoň bylo možné vyslechnout ten návrh a hlasovat o něm.

Prosím ještě.

 

Poslanec Petr Bratský: - odborná veřejnost, takže se domnívám, že by bylo vhodné, aby už další obstrukční jednání neodsouvalo některé tyto důležité zákony, na které veřejnost čeká. Tudíž bych prosil, aby byl zařazen jako osmý bod dnešního jednání, čili hned jako první po všech těch pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Promiňte ještě, úplně tomu nerozumím.

 

Poslanec Petr Bratský: Bod číslo 54, třetí čtení, který by byl jako pátý po pevně zařazených, já navrhuji, aby byl zařazen jako první. Jinými slovy, aby se nestalo, že zase někdo vystoupí a bude odsouvat tyto důležité body dál a dál, tak já prosím, aspoň ten, který zpravodajuji, za ten se tady přimlouvám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to by bylo první třetí čtení, které bychom dělali tedy? (Ano.) Ano, je to jasné, jako osmé třetí čtení. Tak to bylo navrženo.

Teď ještě prosím pana poslance Rádla.

 

Poslanec Aleš Rádl: Dobrý den, dámy a pánové. Já mám taky návrh na změnu pořadí. Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o elektronických komunikacích tak, aby byl projednán podle § 90. Ale byl vetován při schvalování pořadu 28. schůze, Sněmovna schválila pevné zařazení na pátek 14. března. Protože běží čas a termín pro implementaci této směrnice o uchování údajů byl 15. září 2007, je potřebné, abychom tento návrh ve druhém čtení projednali co nejdříve.

Navrhuji proto zařadit bod číslo 6, tisk 398, druhé čtení návrhu zákona o elektronických komunikacích, na čtvrtek 20. března po pevně zařazeném bodu 41, kterým je novela zákoníku práce, s tím, že bude projednán nejdříve ve 12 hodin. Důvodem je to, že pan ministr Říman, který k tomu zákonu bude referovat, je ráno v Senátu a nemohl by se dostavit. Odůvodňuje tam tři různé materie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Bod číslo šest, tisk 398, ano? Elektronické komunikace, dobře. Takže to jsou dva návrhy, které bychom měli hlasovat.

A ještě se hlásí pan poslanec Tluchoř.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, krásné dobré ráno vám přeji. A dovolím si vás zároveň požádat o pevné zařazení volebních bodů po ukončení projednávání všech třetích čtení. Pokud bychom byli velmi rychlí a zvládli to během dopoledne, tak pak jako první body odpoledne volební body.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kéž bychom byli tak rychlí. Ale nechám to hlasovat přesto. Takže to byl třetí návrh a další nevidím.

Budeme tedy hlasovat. Zagongujeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP