(11.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře.

Připomínám, že budou spolupůsobit i další zpravodajové kromě pana poslance Bratského, nebo mohou - paní poslankyně Rybínová a pan poslanec Korytář z příslušných výborů.

Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, což se zdá býti pravdou, tak rozpravu končím. Poprosím zpravodaje poslance Petra Bratského, aby nás seznámil se svým návrhem na postup při hlasování.

Promiňte, ještě se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ještě včera se zabýval některými pozměňovacími návrhy a rozhodl jsem se nakonec, abych nekomplikoval přijetí této normy, stáhnout svoje pozměňovací návrhy pod označením L1, L2 a L4. Prosím, aby se o stažení těchto pozměňovacích návrhů hlasovalo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to je v tuto chvíli už trošku problém, protože musím požádat někoho, aby otevřel rozpravu, abyste to mohl přednést v rozpravě, což pan ministr určitě rád učiní. Omlouvám se, jestli jsem vás přehlédl.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Já to rád učiním a zároveň toho využiji k poděkování panu poslanci Hovorkovi, protože tím zprůchodní vzdělávání lékařů a sester. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže berme to, co řekl pan poslanec Hovorka, týkající se návrhů L1, L2 a L4, jako návrh, který zazněl v rozpravě ke třetímu čtení.

Pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím. Poprosím pana poslance Petra Bratského, aby se ujal svých zpravodajských povinností.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den. Já si dovolím navrhnout naší ctihodné Sněmovně, že bychom vzali jako základ pozměňovací usnesení zdravotního výboru, které máte pod písmenem A. A napřed bychom hlasovali všechny pozměňovací nebo alternativní návrhy k tomuto usnesení zdravotního výboru. Pak bychom hlasovali o zdravotním výboru jako o celku. A pak bychom v abecedním pořadí, tak jak máte další pozměňovací návrhy, hlasovali jednotlivě o nich a na závěr jako o celku zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já s vámi souhlasím s tím rozdílem, že bychom prvně měli rozhodnout o návrhu pana poslance Hovorky na zpětvzetí návrhu L1, L2 a L4.

 

Poslanec Petr Bratský: Samozřejmě. Já jsem nepostřehl, myslel jsem, že už ta procedura byla schválena. Takže samozřejmě nejdříve o návrhu pana poslance Hovorky a potom podle pořadí, jak jsem četl před chvílí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže nyní otevírám rozpravu k proceduře. Pokud se nikdo nehlásí, tak v hlasování pořadové číslo 120 schválíme proceduru. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Petra Bratského, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 120 skončilo. Hlasovalo 160 poslanců. 145 bylo pro, nikdo proti.

 

V dalším hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Hovorky na zpětvzetí jeho návrhů pod písmeny L1, L2 a L4.

Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 121 skončilo. Hlasovalo 160 poslanců, 105 bylo pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

A nyní se, pane zpravodaji, ujměte slova.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji. Jako první pozměňovací návrh k návrhu na usnesení zdravotního výboru je návrh pod písmenem C, návrh pana poslance Šťastného.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanoviska? (Ministr: Souhlasné.) Pan zpravodaj? (Souhlasné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 122. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 160 poslanců. Pro bylo 80, proti 67. Tento návrh nebyl přijat.

 

S těsným výsledkem se vyplatí chvilku posečkat. (Probíhá kontrola hlasovacích sjetin.) Tím, kdo se ujme slova, je pan poslanec Ivan Langer.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Omluva. Na výsledné sjetině je křížek. Nepochybně si logicky dovodíte, že moje stranická příslušnost a loajalita vůči ministru zdravotnictví mě vedla k hlasování pro. Jinými slovy, prosím o podporu mého zpochybnění hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak této prosbě bude nebo nebude vyhověno v hlasování 123, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s námitkou Ivana Langera, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 163 poslanců. Pro bylo 126, proti 3. Tento návrh a námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování za souhlasných stanovisek zpravodaje a pana ministra.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 124. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro bylo 86, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Bratský: Jestli nikdo už nebude zpochybňovat tento výsledek, tak bych navrhl k usnesení zdravotního výboru další tři body, postupně za sebou, pana poslance Krákory - F1, F2 a F3, přičemž v bodu F1 jde o vypuštění bodu, proto musí být hlasován dřív než bod A4. Takže F1 jako první.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko? (Ministr: Záporné. Zpravodaj: Záporné.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 125. Kdo souhlasí ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců. Pro bylo 75, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Bratský: Další je pozměňovací návrh F2 pana poslance Krákory k bodu A41.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko? (Ministr: Záporné. Zpravodaj: Záporné.)

 

Hlasujeme v hlasování 126, které je zahájeno. Kdo je toho názoru, že tento návrh chce podpořit, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 165 poslanců, pro 74, proti 79. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Bratský: A třetí návrh pana kolegy poslance Krákory - F3 a A40.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Stanovisko?

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Stanovisko je silně záporné, odstranila by se bariéra vstupu na náš vzdělávací trh a platili bychom z našich peněz vzdělávání cizinců. (Zpravodaj: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 127. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 164 poslanců. Pro bylo 51, proti 84. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP