(Jednání pokračovalo v 14.25 hodin.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na zklidnění sněmovny uplynul. Pokud chcete, abychom pokračovali, tak bych vás poprosil, abyste se posadili, zklidnili se a poté bychom teprve pokračovali. Nebudu pokračovat, pokud zde ve sněmovně nebude klid.

(Po chvíli:) Ještě jednou vás prosím, abyste se uklidnili, vážené kolegyně a kolegové. Předám slovo - o slovo se přihlásil pan předseda klubu KDU-ČSL, poslanec Severa. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Severa: Milé dámy, vážení pánové, já vás poprosím o chvilku pozornosti, protože to je v zájmu našeho zdraví. Velmi děkuji panu předsedovi, že zareagoval na to, co jsme řešili ráno na grémiu. Je to náš, řekl bych, společný zájem. Nebudu mluvit dlouho, ale myslím si, že to bude pro vás zajímavé.

Hranice 90 decibelů je hranice silného hluku, zdravotního rizika pro sluch. Hranice 110 decibelů je hranice velmi silného hluku odpovídajícího cídění odlitku pneumatickým kladivem. Teď si vám dovolím říci, že hluk v naší sněmovně - dovolil jsem si ho měřit v minulé schůzi tímto přístrojem, kalibrovaným - přesahoval v průměru vždy více než 85 až 112 decibelů. Toto je číslo nejvyššího naměřeného údaje, který znamená, že jeden z našich poslanců takto silně hovořil. Ne že by hovořil takto pořád, nicméně byl tak nucen hovořit ve chvíli, kdy tady byl takový hluk a asi jsme ho vůbec neslyšeli.

Pro vaši informaci, dělali jsme pro jistotu měření i ve městě. Když jsme chtěli těchto 112 decibelů překonat, tak 112 decibelů nepřekonala ani houkající sanitka, ani hudební klub disko, ani brzdící vlak v Ostravě, ani znělka volající k hlasování v Senátu, to je 101 decibelů. Jediný údaj, který byl naměřen vyšší, byla Matějská pouť.

Já si dovolím poděkovat za to, že pan předseda dneska ráno ukázal, že neplatí dogma, že tato místnost je špatná akusticky, protože i když máme dejme tomu výhrady k tomu, že tady jsou stropy zakulacené, že se tady zvuk točí, tak ve chvíli, kdy donutil pan předsedající zklidnit sněmovnu, tak hladina hluku se pohybovala kolem 65 až 68 decibelů, což je snesitelná úroveň. Pro vaši informaci, v Senátu, když jsme měřili, tak to bylo 66 decibelů v průměru. A jak jsem říkal, znělka v Senátu, když se volají k hlasování, je 101 decibelů.

Já jsem prosím toto učinil s ohledem na to, že nevím, jestli jsem sám, komu po dlouhodobém sezení v této místnosti večer hučí v hlavě nebo píská v uších, možná to je i z jiných důvodů, ale věřím, že v tomto prostředí, pokud budeme ohleduplně vzájemně tišší, bude lépe slyšet, bude možná méně nervozity. Já bych vás o to chtěl poprosit. Pokud někdo chce informaci o tom, jaké jsme naměřili hodnoty, mám některé údaje u sebe, ale myslím, že to, co jsem teď řekl, je vypovídající, a dopředu vám děkuji za to, že tato ohleduplnost navzájem se nám bude dařit. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane předsedo. Já budu dále pokračovat.

Pan poslanec Rafaj má náhradní kartu číslo 20, protože náhradní karta číslo 51 mu nefungovala.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Milana Bičíka a poslance Františka Laudáta. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh neregistruji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP